Neděle 19. května, 2024
Evropský rozhled

Pokud si čtenáři chtějí přečíst naše články, musí si pro ně zajít na naše stránky

 

Evropský rozhled je nekomerční zpravodajský portál, který vytváříme ve svém volném čase bez nároku na honorář. Byla to základní myšlenka celého projektu, vytvořit zpravodajský kanál nezmanipulovaný tokem peněz, bez shahy upravovat obsah tak, aby o něj projevilo zájem co nejvíce čtenářů. Abychom nemuseli se čtenáři manipulovat, vytvářet kontroverze, rozdělovat společnost, vzbuzovat v nich vyhrocené emoce – což je běžnou zpravodajskou praxí, jak přitáhnout pozornost velkého množství čtenářů – i se známým negativním dopadem, takzvané spirály mlčení, kdy jednu skupinu obyvatel umlčíme na úkor jiné, mediálně vykreslené jako většinové.

 

Naše licence CC BY-NC-ND

Publikujeme pod licencí CC BY-NC-ND: Uveďte původ – Neužívejte dílo komerčně – Nezasahujte do díla.

Uveďte původ znamená, že pokud převezmete náš obsah, musíte uvést autorství, ovšem nikdy ne způsobem, aby to vypadalo, že schvalujeme nebo podporujeme váš způsob užití díla. Nemůžete tedy převzít naše články 1:1 a předstírat, že jsme je napsali pro vaše webové stránky, že jsme vaší součástí redakce, že jsme vám článek vědomě poskytli, protože jsme třeba partneři.

Neužívejte dílo komerčně znamená, že námi vytvořený obsah nemůžete využívat pro komerční účely. Nelze zkopírovat naše články na svůj web a opatřit je reklamami, či přiložit pod náš text jakoukoliv výzvu k získání peněz.

Nezasahujte do díla znamená, že pokud převezmete naše články, nemůžete do nich například dopsat odstavce, které jsme v originálním textu neměli a šířit je veřejně jako naše dílo. Dopsat si je můžete jen pro svou potřebu.

Bohužel ne všichni pochopili, co licence CC BY-NC-ND znamená a na internetu se začaly objevovat kopie našich textů, někdy opatřené zcela jinými jmény, jindy předstírající, že píšeme přímo pro jejich zpravodajské portály, mnohdy byl ale obsah přebírán kvůli zisku z reklam.

 

Celé je to problematické hned z několika důvodů.

Ten nejzásadnější je, že někdo jiný vydělává na našem díle. My pracujeme zadarmo, někdo jiný porušuje licenci a vydělává díky naší práci peníze.

Pokud někdo kopíruje veškeré naše texty na několik dalších webových stránek, vznikají takzvané duplicitní stránky, a pak záleží na vyhledávačích, jak se k tomu postaví s ohledem na naše vlastní webové stránky. Bohužel neplatí zásada, že vyhledávač pozná, že naše stránka přišla s obsahem jako první. Vyhledávače mohou zpomalit indexování obsahu, opožděně zaregistrují naše aktualizace, na některé stránky se vůbec nedostanou a ve výsledcích vyhledávání spadneme níže. Pro potenciální čtenáře tak můžeme být ve vyhledávačích k nalezení až někde na sté stránce.

Pokud máte registraci jako zpravodajský portál, je požadováno, aby u vás nebyl přebraný obsah. Pokud ale cizí webové stránky přebírají obsah v reálném čase, těžko se dá odlišit, kdo text zveřejnil a kdo jej zkopíroval, zvlášť když zkopírovaný text je opatřen cizím jménem. Hrozí vám tak odebrání registrace.

Problematické je i hotlinkování, kdy se náš obsah připojí na jiný web, neboť nás to stojí přenosovou kapacitu webových stránek. U některých hostingů je množství přenesených dat omezeno a pokud se překročí, platíme vyšší poplatky. Platíme za to, že někdo jiný užívá naše dílo a ještě na něm mnohdy vydělává. Zpomaluje ale také načítání našich stránek, tím pádem nás opět poškozuje v indexování.

Samozřejmě jde i o poškození dobré pověsti autorů, protože obsahy bez našeho svolení přebírají různé pochybné stránky, ovšem ve vyhledávačích upřednostňované před našimi. Neznalý návštěvník těchto webů si pak naše jména s nimi může spojit.

V minulosti jsme se ocitli na seznamu dezinformačních webových stránek právě proto, že na nás odkazovaly dezinformační stránky, uváděly nás jako partnery a přebíraly náš obsah, vyvolávaly tak dojem, že spolu spolupracujeme, ačkoliv nikdo z jejich strany nás nikdy neoslovil a nepožádal o svolení. Jednomu bezpečnostnímu institutu výše uvedené stačilo k tomu, aby nás zařadil na seznam sporných webových stránek, aniž by se hlouběji zabýval obsahem našich textů. Minulý rok v institutu uznali svou chybu a ze seznamu sporných webů jsme byli staženi.

Problematické se pro nás staly i webové RSS agregátory obsahu, kdy si někdo založí webovou stránku, ale obsah na ní má jen z tvorby jiných webů přes RSS zdroje. Často i s obrázky a celými texty. Tvůrci webových RSS agregátorů se brání, že nám dělají reklamu, ale ve skutečnosti nás poškozují. Kvůli těmto agregátorům opět vzniká duplicitní obsah a vyhledávače častěji indexují u agregátoru, než u nás. Pro vyhledávače je tvůrcem obsahu ten, u koho zaindexují obsah jako první, vy jste pak duplicitní obsah. Tím se ve výsledcích posouváte stále níže a níže a přes webový agregátor na vaše stránky stejně nikdo nepřijde, když má veškeré informace přímo tam. Vytváříte tak obsah pro někoho jiného, kdo díky vaší práci vydělává, a čtenáři už o vaše stránky nemají zájem, protože u webových agregátorů najdou mnohem víc informací na jednom místě. A ve vyhledávačích skončíte na posledním místě, samozřejmě s poškozenou pověstí jako duplicitní stránka.

 

Přijali jsme opatření proti kopírování obsahu

Zabránit kopírování veřejně dostupného obsahu na internetu možné není, ale lze ho výrazným způsobem ztížit. Evropský rozhled proto od dnešního dne výrazně ztěžuje možnost duplikování našeho obsahu na jiné webové stránky.

Zablokovali jsme hotlinkování veškerého obsahu v souboru .htaccess, který slouží pro úpravu chování serveru pro naše webové stránky.

Zablokovali jsme možnost kopírovat obsah přímo z našich stránek. Nelze již označit obsah a dát známé klávesové zkratky CTRL+C a jinde CTRL+V, neoznačíte obsah ani přes CTRL+A, nezkopírujete ho ani přes kontextové menu. Jediná možnost, kde můžete myší kliknout, je nad odkazy a v našem vyhledávači. Blokaci kopírování webu jsme provedli na několika úrovních, aby nebylo až příliš snadné ji obejít.

Nadanější čtenáři samozřejmě již teď vědí, jak obsah zkopírovat. Tomu bohužel zabránit nelze.

Bolestné rozhodnutí pro nás bylo zablokovat RSS zdroje, protože nás nyní čtenáři nemohou mít ve svých RSS čtečkách spolu s dalšími webovými stránkami. Zablokování RSS zdrojů je pro nás ale ideologicky důležité, protože tím dáváme najevo, že neschvalujeme neetické aktivity webových RSS agregátorů, které jsou plné reklam a vydělávají na naši práci, zatímco my jsme pro vyhledávače pouze penalizovaná duplicita skrytá na stránce sto a níže.

Pokud si čtenáři chtějí přečíst naše články, musí si pro ně zajít na naše stránky.


AKTUALIZACE z 1. 8. 2022: Jelikož s našimi texty zodpovědně pracují i nejrůznější státní i soukromé instituce, rozhodli jsme se, že funkci kopírování povolíme konkrétním registrovaným uživatelům. K tomu je potřeba požádat si o založení účtu, připsat registrační mail, přezdívku a poslat případně profilový obrázek. Tyto účty nebudou podmíněny povinností vyřešit registrační rébus, ale musí být dostatečně ověřena vaše identita (například mailem na doménu vaší instituce).