Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Pohlídejte si, zda si kvůli koronaviru nemáte provést samoodečty elektroměrů

 
English: This illustration, created at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), reveals ultrastructural morphology exhibited by the 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). Note the spikes that adorn the outer surface of the virus, which impart the look of a corona surrounding the virion, when viewed electron microscopically. This virus was identified as the cause of an outbreak of respiratory illness first detected in Wuhan, China.
 

V období zvýšené hrozby nákazou Covid-19, řada dodavatelů elektrické energie přestala posílat pracovníky odečtových služeb k elektroměrům, místo toho někteří spoléhají, že si jejich zákazníci provedou samoodečty.

Zaznamenali jsme případy, kdy dodavatelé tuto skutečnost svým zákazníkům oznamují prostřednictvím e-mailu, který lze snadno zaměnit za spam. Doména, z které byl e-mail odeslán, například neodpovídá firemnímu názvu dodavatele, ale jak se lze následně na jeho webových stránkách dočíst, pracovníky do terénu skutečně neposílá a v zákaznickém účtu jsou již připravené formuláře k vyplnění samoodečtu.

Termín, do kdy samoodečet má být proveden od zaslání upozornění, je v námi zaregistrovaném případě 5 dní. Pokud zákazník samoodečet neprovede do uvedeného termínu v e-mailu, bude mu například pravidelná faktura za elektřinu vystavena kvalifikovaným odhadem spotřeby.

Nespoléhejte proto příliš na to, že když k vám dodavatel elektrické energie nepošle nikoho k odečtům, že toto provede až po skončení pandemie. Nespoléhejte se ani, že vás o změně vyrozumí telefonicky či dopisem. Zkontrolujte si preventivně své e-mailové schránky, včetně spamových složek, zda tam nemáte od dodavatele nějaké bližší instrukce k odečtům, podívejte se na jeho webové stránky nebo se informujte přímo na zákaznických linkách.

Nezapomínejte ale ani na druhé, na seniory, kteří na elektroměry nevidí, na osoby, které jsou nemocné nebo skončily v nouzovém stavu mimo svá odběrná místa.