Neděle 10. prosince, 2023
Evropský rozhled

Piráti podávají stížnost na ČT

 
Piráti a Svobodní vzali útokem předvolební superdebatu v Kongresovém centru.
 

11. září 2016, Praha. Piráti podávají stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Důvodem je závěrečná předvolební „superdebata“, kterou připravuje Česká televize na den před konáním krajských voleb 2016. Do uvedeného pořadu budou pozváni pouze představitelé politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Česká televize tím porušuje zásady objektivity a vyváženosti a poškozuje politické subjekty, které mají podle jejího vlastního průzkumu volebního potenciálu šanci uspět.

Před krajskými volbami 2016 odvysílá Česká televize na zpravodajské ČT24 sérii debat s lídry krajských kandidátek. Piráti považují za spravedlivé, že do takových debat jsou zváni zástupci politických subjektů na základě průzkumu volebního potenciálu v jednotlivých krajích. ČT však ohlásila tzv. „superdebatu lídrů“ parlamentních stran. Závěrečná debata má být odvysílána v hlavním čase jak na ČT1, tak na ČT24. Do pořadu však ČT pozvala mimo veškerou soutěž devíti šéfů politických stran, které mají zastoupení v Poslanecké sněmovně. 

Výběr devíti politických stran, které momentálně zasedají v Poslanecké sněmovně, nemá oporu v žádné metodice výběru ani nijak nesouvisí s volbami do krajů. Celá tato debata je navíc prezentována jako „vyvrcholení série krajských debat“. Česká televize tak porušuje nejen zásady objektivity, ale zcela bezprecedentně zvýhodňuje vybrané politické strany jejich neodůvodnitelnou prezentací v klíčovém pořadu, jehož sledovanost dosahuje před volbami téměř milionu diváků. Po vnitřním rozkolu Úsvitu a nově vzniklé nahnědlé SPD se debaty pravděpodobně zúčastní bývalý šéf Úsvitu Okamura (nyní SPD) i nový šéf Úsvitu Miroslav Lidinský. Mezi pozvané přibude také šéf STAN, která se do Poslanecké sněmovny dostala v koalici s TOP 09.

Piráti proto podávají stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a obrací se také na Radu ČT a ředitele České televize Petra Dvořáka, aby vysílání této debaty zastavili, nebo ve věci zjednali nápravu. 

Stížnost na postup České televize připravili předseda České pirátské strany Ivan Bartoš spolu s jejím místopředsedou, právníkem Jakubem Michálkem. Tento dokument bude v pondělí 12. září  zaslán jak orgánům, které rozhodují o programové skladbě České televize, tak zpravodajským médiím. Bartoš a Michálek hledají podporu v Senátu i mezi dalšími uskupeními, které toto zvýhodňování poškozuje, a jejichž lídři byli na základě původních průzkumů přizváni do dílčích krajských debat, ale zastoupení v superdebatě nemají.

„Téměř každé volby upozorňují Piráti na, dle našeho úsudku zcela záměrné, manipulace v podání České televize. Nejednou jsme se setkali třeba i s úplným vyloučením nepohodlných stran z grafických prezentací či stahování celých článků, které se někomu nehodí do krámu. Je zcela zřejmé, že v případě plánované superdebaty dochází k manipulaci veřejným míněním. Navíc, a to mě jako liberála a demokrata děsí nejvíc, dostávají díky vedení televize prostor strany, které si svou rétorikou nezadají se světovými nacionalisty a které i odborníci označují za populistické. Doufám, že se tentokrát dostaneme dál než ke standardní vyhýbavé odpovědi ČT a dodatečnému hledání výmluv, jak výběr do superdebaty před koncesionáři a veřejností omluvit – jak jsme ostatně zvyklí z většiny případů. Věříme, že dojde buď ke zrušení této poslední debaty, nebo do ní budou pozváni zástupci všech subjektů, které podle průzkumu mají potenciál uspět,“ komentuje aktivitu Pirátů předseda Bartoš.

„V roce 2013 při konání parlamentních voleb pozvala Česká televize do závěrečné superdebaty lídry devítí stran. Pozvala zástupce těch stran, jež se předtím na základě svého volebního potenciálu zúčastnily alespoň dvou krajských debat. Česká televize tedy dokázala zvolit způsob, který adekvátně vyjadřoval společenskou podporu v jednotlivých volebních obvodech daných voleb. V letošních krajských volbách ale nemá účast v superdebatě absolutně žádný vztah ke krajským volbám ani krajům jako volebním obvodům,“ diví se autor stížnosti místopředseda Jakub Michálek. „Není pochyb, že předvolební superdebata vysílaná na veřejnoprávním kanále je naprosto zásadním zdrojem informací pro rozhodování voličů. Tím spíše, že je naplánována bezprostředně před volbami. Sledovanost závěrečné debaty je totiž podstatně vyšší než u krajských debat, např. v parlamentních volbách se pohybuje kolem 800 000 diváků. Vysílání diskuse lídrů stran zastoupených ve sněmovně v žádném případě nepovažujeme za protiprávní samo o sobě. Považujeme však za diskriminační a nevyvážené, pokud je taková debata vydávána za „završení“ cyklu krajských debat týkajících se krajských voleb, a pokud jsou z ní vyřazeni lídři relevantních subjektů kandidujících v krajských volbách.“