Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Piráti k zřízení útvaru boje proti dezinformacím: Ministerstvo pravdy nechceme

 

V oranžovém kameraman RT Ruptly.
V oranžovém kameraman RT Ruptly – bedlivě zaznamenvající demonstraci, na které mimo jiné vystupili zástupci paramilitantních skupin ze zahraničí.

 
21. října, Praha. Jako z Orwelova románu 1984 působí zřízení útvaru boje proti dezinformacím, které dnes ohlásil ministr vnitra Milan Chovanec. Nová organizační složka Chovancova úřadu začne pracovat od příštího roku a podle slov jeho zřizovatele bude mít za úkol „bránit šíření nepravdivých nebo zavádějících informací a propagandy“. Piráti to považují za další pokračování v omezování osobních svobod občanů. Sněmovna tento týden také schválila zákon o boji proti terorismu, který umožňuje trestat až 12 letým trestem za „schvalování terorismu“. Kombinace těchto „opatření“ vytváří vysoká rizika v oblasti umlčování a trestání nepohodlných názorů. 

 
Ve světle tohoto dění mají Piráti vážné obavy o dodržování článku 17 Listiny základní práv a svobod, která je součásti Ústavy ČR. Právo na svobodné získávání a šíření informací patří i v naší zemi mezi základní lidská práva. Informace jsou dnes nejžádanějším zbožím a vláda by měla dělat vše pro to, aby informační toky byly nedotknutelné. Pokud dnes lidé ztrácejí důvěru ve stát, jeho instituce, nadnárodní organizace, či jednotlivé politiky, je problém v jejich netransparentním chování a konání.

Namísto šikany namířené proti médiím stojícím mimo mainstream by bylo záhodno věnovat úsilí, aby veřejnoprávní média pracovala skutečně jako služba veřejnosti, tedy fungovala transparentně a byla vyvážená a objektivní. 

„Co lze očekávat od ministerstva, které vede usvědčený plagiátor, který ve své bakalářské práci doslovně kopíruje ze stránek s vypracovanými maturitními otázkami?“ Komentuje  předseda Pirátů Ivan Bartoš vznik nového útvaru. „Doporučil bych peníze určené na „potírání“ dezinformací společně s dalšími miliony, které v ČSSD neutratíte za billboardy ve volební kampani 2017, využít pro intenzivní dlouhodobou vzdělávací kampaň, zadanou v transparentním výběrovém řízení. Kampaň, která naučí běžné lidi poznat pravdu a lež, odlišit informaci od dezinformace, pracovat se zdroji, prostě neskočit na špek. Jenže to se do současného politického prostoru příliš nehodí, protože by pak občané poznali, že řada politiků lže a dezinformuje v množství větším než malém. Pokrytec numero uno.“ 

Piráti jsou přesvědčeni, že cesta rozhodně nevede přes cenzuru, ke které se založením útvaru proti dezinformacím ministerstvo vnitra zjevně chystá. Svoboda šíření informaci je garantovaná ústavou. Hodnocení „kvality“ informací je na příjemci. Výjimkou jsou jedině takové informace, které uvádějí spotřebitele v omyl, jsou výhrůžné, nabádají k násilí nebo mají povahu poplašné zprávy. Stát a jeho úředníci v demokratické společnosti nemají a nesmí mít informační monopol ani právo rozhodovat, která informace je vhodná a která už ne.

 
Evropský rozhled, jako alternativa, zřízení útvaru na sledování alternativních médií vítá, neb si uvědomujeme, jaké nebezpečí s sebou přináší desinformační propaganda a informační válka. Zásadně nesouhlasíme s vyjádřením České pirátské strany, že by stát chtěl zasahovat do toho, o čem se smí a nesmí psát. V naší republice působí organizovaná síť desinformačních anonymních webů, které neustále podrývají základy demokracie, vyvolávají nepokoje na základě nepravdivých zpráv a tyto weby mnohdy bývají v pozadí velmi dobře financované ze zahraničí. Některé alternativy bývají v zahraničí prezentované jako český mainstream, čímž uvádějí tamnější obyvatelstvo v omyl o tom, jaké je politické směřování naší země. Snaží se také manipulovat s tamějším veřejným míněním. Skutečná alternativa, která vyrostla z touhy psát o něčem, na co v mainstreamu nezbývá prostor, se útvaru bát rozhodně nemusí.