Neděle 3. prosince, 2023
Evropský rozhled

Pietní akt k 80. výročí vyhlazení obce Lidice

 

V neděli 12. června 2022 proběhl v Lidicích pietní akt k 80. výročí vyhlazení obce. Započat byl mší svatou na základech kostela svatého Martina, kterou odsloužil kardinál Dominik Duka. Následovalo kladení květinových darů ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů za účasti předních představitelů státu a zahraničních delegátů. Pieta byla pro většinu účastníků zakončena u Pomníku dětských obětí války, kde zazpíval dětský pěvecký sbor z Japonské školy v Praze.

 

Mše svatá se konala od časného rána na základech nacisty zničeného kostela svatého Martina. Odsloužil ji dosluhující kardinál Dominik Duka za pěveckého doprovodu Hornického pěveckého sboru Kladno. Mši doprovázelo čtení z Knihy přísloví i slova svatého evangelia podle Jana a celá řada dalších modliteb.

 

 

Během mše kardinál Duka vzpomněl na oběti nacistické pomsty, která vyvolala ve světě velkou odezvu. Po celém světě na památku obce nese mnoho žen křestní jméno Lidice. Jmenuje se tak i celá řada obcí, která se po Lidicích přejmenovala.

V Lidicích se narodil Josef Stříbrný a mladí zde prožil Josef Horák. Oba dva sloužili u 311. perutě Royal Air Force. Bez atentátu na Heydricha a obětí Lidic, ale i jiných obcí, bychom možná svou svobodu už nikdy nezískali zpět, myslí si kardinál.

Zmínil rovněž příběh pátera Josefa Štemberka, který v obci na žádost svého nástupce přesluhoval, ačkoliv již v květnu 1942 měl obec opustit. V osudné okamžiky mu bylo gestapem nabídnuto odejít z obce, ale to kněz žijící 33 let v Lidicích odmítl. Zůstal věrně až do konce se svými spoluobčany a byl zabit jako jeden z posledních. Kardinál Duka zdůraznil, že ho nepovyšují nad ostatní oběti, ale poukazují na jeho solidaritu. Nemusel totiž mezi obětmi vůbec být. Jeho portrét stál přímo u oltáře.

 

 

Závist, nenávist, neúcta k druhému, ale i pomstychtivost jsou podle kardinála cestami do pekel a platí to i pro jednadvacáté století.

I moderní války zcela popřely Boha – Otce, Syna i Ducha svatého. Mezi prvními cíli, jak zastrašit protivníka, je bezbranné civilní obyvatelstvo. Důkazem je město Buča v Ukrajině, které bývá na veřejnosti stále častěji dáváno do souvislosti s Lidicemi a jinými městy, které potkal podobný osud.

U oltáře vystavený obraz Madony svatovítské se proto kardinál Duka rozhodl věnovat občanům města Buča.

 

 

Piety u hrobu zavražděných lidických mužů se zúčastnili mnozí zahraniční delegáti včetně těch z Ukrajiny v podání velvyslance Jevhena Perebyjnise a jeho ženy Olgy.

Podle závěrečné řeči kardinála Duky jsme dnes všichni svědci toho, jak válka a nerespektování svobody a suverenity z Evropy a ze světa ještě nezmizely.

Ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík poděkoval přítomným za účast.

 

 

Pietní akt pokračoval u Pomníku dětských obětí války, kde zpíval dětský pěvecký sbor z Japonské školy v Praze. Následně k pomníku položili květinové dary přední představitelé státu – premiér Petr Fiala, ministr vnitra Vít Rakušan, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, předseda Senátu Miloš Vystrčil či místopředseda Senátu Jiří Růžička.

Následovalo předávání pamětních odznaků Památníku Lidice ve výstavní síti In Memoriam, ale toho se většina přítomných již neúčastnila.