Pondělí 4. prosince, 2023
Evropský rozhled

Pastafariána Piráti na kandidátce nechtějí. Vezmou ho v Žít Brno?

České pirátské straně se po čase opět povedl vskutku pirátský kousek – napadlo je, že odepřou českému občanovi Lukáši Novému právo být volen do všech veřejných funkcí na dobu jednoho roku. Za svou stranu si to pochopitelně dovolit mohou, to je věcí členské základny, jaká si nastaví pravidla pro kandidáty, nicméně je na pováženou, když se pokusí zákaz aplikovat i na jiná politická uskupení. Zde totiž tvrdě naráží na Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod, která každému občanovi zajišťuje právo volit a být volen.

Lukáš Nový, na internetu známý jako krtek.net, se rozhodl kandidovat do komunálek na brněnský magistrát za uskupení Žít Brno. V České pirátské straně byl ihned podán návrh, aby mu kanditura byla Republikovým výborem strany zakázána. Co si o tom všem myslí Lukáš Nový? O tom se dočtete v následujícím krátkém rozhovoru.

 
Lukáš Nový se rozhodl kandidovat za Žít Brno.
 

Krtku, proč Ti Česká pirátská strana zakázala na jeden rok kandidovat ve volbách?

Piráti mi zakázali kandidovat kvůli tomu, že jsem porušil programové zásady ze Stanov a fyzicky jsem napadl bývalého člena. Situace samozřejmě nebyla takto jednoduchá. Šlo o pár facek a osobně jsem se za ně na schůzi poškozenému omluvil. Někteří členové však toto nepovažovali za dostatečné a požádali rozhodčí orgány o uložení trestu. Tomuto bylo vyhověno.

 
Souhlasíš s takovým rozhodnutím strany?

Osobně si myslím, že do toho strana vůbec neměla zasahovat. Poškozený bývalý Pirát žádné oficiální rozřešení ani potrestání nepožadoval a šlo tedy o osobní boj jiných členů proti mě. Formálně je však rozhodnutí v pořádku, programovou zásadu boje(!) proti násilí jsem nedodržel.

 
Proč ses rozhodl kandidovat za Žít Brno, přestože jsi členem Pirátů? Souvisí to nějak s tvou povahou jít proti proudu a poukazovat na nedostatky ve Stanovách?

Jsem politik a jedním z prostředků, jak politická strana může dosáhnout svých cílů, je kandidatura ve volbách. Věřím, že svým umístěním na kandidátce mohu napomoci k prosazení těchto cílů a když to nejde za Piráty, tak druhá nejlepší možnost je pro mě prostě na společně kandidátce s Piráty.

Samozřejmě je v tom i protest a postavení se proti „úřední moci“. Proti establishmentu bojuji rád, ale vždycky je to z mého pohledu „pro dobro“, moje činy nejsou destruktivní.

 
Na tuto kandidaturu se tedy roční zákaz kandidovat nevztahuje?

Žádný nedostatek ve Stanovách nevidím, dle mého názoru rozhodčí orgány zakázaly v tomto ohledu maximum. Zakázaly mi kandidovat za Piráty, ale nic víc.

 
Proč se Ti tedy snaží Piráti zakázat kandidovat za Žít Brno? Mohou si dovolit o tom rozhodovat?

Ani rozhodčí orgány mi nemohou podle mě zakázat kandidovat za jiné politický subjekty. Náš volební řád přiznává právo vetovat kandidaturu za jiné politické strany pouze ve dvou případech.

První se týká kandidatury za politické subjekty, kdy by mohlo dojít k poškození dobrého jména strany. To jsou případy, kdy je takový subjekt nekompatibilní s pirátským programem.

Druhý případ je situace, kdy Pirátská strana sama v konkrétním případě staví svoji kandidátku.

První případ není aplikovatelný již z podstaty toho, že prakticky kandidujeme s Žít Brno v koalici. Druhý případ není aplikovatelný, protože dle mého názoru má zabránit štěpení sil a k tomu zde také nedochází.

 
Kdyby jsi byl zvolen za Žít Brno, co by ses snažil ve městě změnit?

Jsem považován za specialistu na informační technologie obecně (i v Pirátské straně se starám o technické systémy), takže předpokládám, že moje zapojení by se týkalo tohoto oboru. Vyznám se ale víceméně ve všech podstatných Pirátských tématech.

 
Děkuji za rozhovor.

 
Piráti mi zakázali psát na forum. Smím psát na jiné forum?