Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Paliči mešit zraku policie neunikli

Často se šíří zprávy o tom, jak policisté tolerují nesnášenlivá hesla během pochodů xenofobní pravice, zatímco ty, kteří se podílí na blokádách, ihned zatýkají. Posledním takovým případem je provolávání „Jebat Alláha, pálit mešity!“ na sobotní demonstraci „Vlastenci, na Hrad!“, po kterém následovalo hromadné zatýkání anarchistů, kteří se pochodu postavili na odpor. Velmi kritický článek k této problematice byl zveřejněn 16. prosince 2015 na zpravodajském portálu iDnes. Málokdo však ví, že paliči mešit zraku policie neunikli.

 

Evropská komise chválí přítomnost antikonfliktního týmu na demonstracích.
Pomáhá a chrání policie nesnášenlivé osoby? Ilustrační obrázek

 

Nesnášenlivá hesla jako „Jebat Alláha, pálit mešity!“ či „Fuck off Ukraine“ začali mladíci z čela pochodu provolávat krátce poté, co se dav vydal na cestu po Jindřišské ulici k Panské. V tu chvíli jeden z neuniformovaných policistů přiběhl ke skupině dalších a oznámil jim, že mladíci se vyskytují ve třetí a čtvrté řadě. Následně se „tajní“ rozutekli a zmizeli v průvodu. Jaké bylo pokračovaní této události již nevíme, neboť jsme utíkali dokumentovat anarchistickou blokádu v Panské ulici.

Se sledovačkami nesnášenlivých osob jsme se nesetkali poprvé, jsou běžnou součástí prakticky každé podobné demonstrace, ale i přednášek, kde se dá dopředu předpokládat, že pro její téma na ní dojde ke konfliktu s rozdílnými názorovými skupinami. Na jedné z přednášek orientalisty Bronislava Ostřanského jsme tak měli příležitost zahlédnout útržky z diskuse přes mobilní telefony mezi neuniformovanými policisty. Na přednášce se objevil xenofob, který během diskuse rozvinul hanlivý transparent. Tajný okamžitě začal do mobilního telefonu vyťukávat, kde xenofob sedí, jaké má na sobě oblečení, přidal i takovou informaci, jakou je levorukost, a zmínil i reakci okolí na tuto událost.

Z výše uvedeného vyplývá, že policie projevy nesnášenlivosti nepřehlíží, ale důsledně monitoruje, jen pracuje způsobem, kdy veřejnost o jejich činnosti prakticky nic neví. Zřejmě se řídí heslem „málo mluvit, hodně pracovat“.

 
Proč úředníci demonstrace nerozpouštějí

Na jednom rasově nesnášenlivém shromáždění se nám povedlo vyzpovídat osobu, která je za rozpouštění demonstrací odpovědná. Tato osoba uvedla, že pokud na shromáždění zaznívají věty, které překračují hranice našich zákonů, je lepší nezasahovat. Důvodem je především to, že kdyby úřední moc zasáhla, přitáhla by tím sympatie k danému nesnášenlivému uskupení a ono by díky tomu posílilo. Dalším důvodem jsou obavy ze zvládnutí situace na místě poté, kdyby demonstrace byla rozpuštěna. Zkušenosti ukazují, že je lepší osoby s nevhodnými výroky podchytit a právní úkony s nimi zahájit až později.

 
Xenofobové mohou, blokádníci ne

V minulosti jsme oslovili ministerského právníka, proč blokády nesnášenlivých pochodů nejsou v naší zemi legální. Právník uvedl, že pokud shromáždění porušuje zákony, má být odpovědnými osobami rozpuštěno a blokády občanů pak nejsou nutné. Dalším argumentem, proč blokády nepovolit, je opět nebezpečí násilných střetů mezi znesvářenými skupinami osob a problematické zajištění jejich bezpečí. Pokud proto městem pochoduje nesnášenlivý pochod, nesou za něj plnou odpovědnost úředníci, kteří ho měli rozpustit. To je ovšem v rozporu s předešlou zaběhnutou praxí.