Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Odmítání Bruselu jako falešná vlajka k útoku na Romy

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem probíhalo od 14:00 hodiny shromáždění Dělnické strany sociální spravedlnosti, na které přijeli radikálové nejen z celé České republiky, ale i ze Slovenska, Německa a Itálie. Téma odmítání diktátu Bruselu ukázalo se velmi záhy pro mnohé jednotlivce jako falešná vlajka, pod kterou chtěli proniknout do oblasti obývané Romy.

Situaci ve městě kromě policie bedlivě sledovala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Její pozorovatelé sledují, jak se reguluje a dodržuje svoboda shromažďovací ve vybraných členských zemích.

 
2014_05_01_Usti_18

 
Město plné alternativních akcí

Řada politických stran a občanských sdružení pořádala v Ústí nad Labem alternativní program pro místní obyvatele. Na Lidickém náměstí oslavovala 1. máj ČSSD, v sadech B. Smetany měla postavený stan LEV21, Mánesovy sady zabrala Strana zelených a Česká pirátská strana. V sadech se také nacházel nebývale velký počet militantně naladěných anarchistů.

V Klíšské ulici na křižovatce s ulicí Solvayovou nedaleko romské ubytovny, do jejíž blízkosti se chtěl pochod pravicových radikálů dostat, pořádalo občanské sdružení Konexe doprovodný program pro místní Romy. Zde vysedávalo zhruba 40 antifašistů z Německa.

Další část programu se konala ve Sklářské ulici. Na krátké tiskové konferenci Ivanka Mariposa Čonková uvedla, že v českých ulicích nechtějí vidět žádný rasismus a pochody, jejichž oběťmi by měli být lidé na základě etnika. Sdružení Konexe s místními Romy z Předlic se proto rozhodlo uspořádat mírumilovné setkání s doprovodným programem pro děti, během kterého hrála například kapela Relax.

 
2014_05_01_Usti_02

 
Zelení řádili mezi neonacisty

Velkým překvapením byla Strana zelených, která si spolu se svým předsedou Ondřejem Liškou přišla poslechnout projevy Dělnické strany sociální spravedlnosti. V cetru pozornosti čelili celé řadě dotazů, například o zvýhodňování Romů v oblasti vyplácení sociálních dávek.

„V Česku, bez ohledu na to, kdo je bílej, černej, žlutej, růžovej, se lidem žije špatně, protože nemají práci, mají špatné bydlení, jejich děti nedostávají pořádné vzdělání a je to úplně jedno, jakou mají barvu pleti,“ vysvětloval Ondřej Liška.

Mimo Strany zelených se na místě objevil také Štefan Tišer, předseda Strany rovných příležitostí. Velké pozdvižení způsobila jedna z Romek, Emilia Horáčková, kandidátka do Evropského parlamentu, která na Mírovém náměstí provolávala: „I moje je tahle země! Já jsem se tady narodila! Já patřím k vám! Jsem obyčejný člověk, lidský člověk!“

Setkání několika různých názorových proudů si můžete poslechnout na zvukové nahrávce.

 
2014_05_01_Usti_21

2014_05_01_Usti_05

2014_05_01_Usti_06
 
Předvolební mítink bez pódia, policie ho označila za zbraň

Shromáždění se konalo za improvizovaných podmínek, protože dle moderátora Erika Lamprechta policie zabavila straně pódium, stůl a prapory. Jak strana uvedla na sociální síti Facebook, pódium bylo zabaveno, protože mohlo sloužit jako potenciální zbraň.

Jako první vystoupil s projevem předseda strany Tomáš Vandas. Hned v úvodu vyjádřil nespokojenost s policejními opatřeními. Proč mají lidé ukazovat policistům občanské průkazy, když chtějí jít na předvolební mítink řádně ohlášené politické strany?

V další části se tradičně věnoval kritice Evropské unie, tak jako již dříve v Přerově a na Jungmannově náměstí v Praze. Nově zazněla kritika politických stran, jako je ANO a hnutí Úsvit. Druhou politickou stranu označil za uskupení, které si pouze na nacionalisty hraje, protože jinak by za ně nekandidovala Klára „Mačeta“ Samková.

Po skončení Vandasova projevu příznivci Strany zelených narušili mítink pokřiky „Mechy mechům!“ a radikálové jim vzápětí odpověděli „Čechy Čechům!“ Na to Strana zelených mítink opustila.

Radní ze Saské Kamenice Katrin Köhler (NPD) vyprávěla příběh o rodinách, kde ty bohaté vždy rády vypomohly těm chudším. A žádný soused neurčoval jinému předpisy, jak žít, živit se, vychovávat děti či dokonce jak se oblékat. Za dveřmi svého bytu žil každý po svém. V podobném duchu si nacionalisté představují fungující dům Evropa. Pak ale do domu přišli cizinci a v domě se začaly ztrácet věci. Když už se z domu nedalo co odnést, vetřelci byli dotěrnější a brutálnější. Zbylá část projevu je nesrozumitelná v důsledku hlučného motoru nízko letícího policejního vrtulníku.

DSSS přijeli podpořit zástupci z Itálie. Na Mírovém náměstí tak řečnil Federico Mattioni, římský vedoucí Blocco Studentesco, studentského hnutí CasaPound Italia. CasaPound je squat v Římě a zároveň politické hnutí, které vychází z neofašismu. Po něm následoval projev předsedy saské pobočky Mladých národních demokratů a člena zemského vedení NPD Paula Rzehaczka, který se věnoval opět kritice Evropské unie.

Se svým projevem měli vystoupit také zástupci ukrajinského Pravého sektoru, kteří se ale omluvili kvůli intenzivní přípravě na květnové prezidentské volby na Ukrajině.

Projevy k poslechu jsou ke stažení zde.

 
2014_05_01_Usti_08

2014_05_01_Usti_07
 

Pochod městem

Na pochod městem se radikálové vydali kolem 15:45 hod. Ačkoliv samotná demonstrace měla být předvolebním mítinkem politické strany, jejímž hlavním tématem je jasné NE Bruselu, samotný pochod tomu neodpovídal.

V čele pochodu bylo nejvyšší vedení Dělnické strany sociální spravedlnosti, jak její předseda Tomáš Vandas a místopředseda Jiří Štěpánek, a nesli sice před sebou transparent s nápisem „Pryč z krize = pryč z EU“, ale neonacisté skandovali „Čechy Čechům!“, „Nic než národ!“, „Radikálně, sociálně, nacionálně!“ a snažili se proniknout do čtvrti obývané místními Romy.

Pochodu se do cesty postavilo několik jejich odpůrců. Jedna ze skupinek, která si na FB říká HateFree Culture, zkoušela v Revoluční ulici trollovat na živo. Utvořila armádu klaunů, která pochod krátce doprovázela.

Ve stejné ulici pracovníci Člověka v tísni drželi v rukou smetáky a transparenty s nápisy „Úklidová služba, zametáme špínu!“. Transparent Mladých zelených, který byl viděn jen v Mánesových sadech, kam se pochod nedostal, hlásal: „Třiďte odpad, ne lidi!“

Nad trasou pochodu visel transparent s vyobrazenými zadky ovcí a nápisem Ovcím se omlouváme. Transparent tam den předtím vyvěsili lidskoprávní aktivisté a dostali se kvůli němu do sporu s kriminální policií.

V ulici Panské vytvořili těžkooděnci dvojitý kordon mezi znepřátelenými skupinami. První linie stála hned za Brněnskou ulicí, a ohraničovala pochod neonacistů, druhá zhruba o 200 metrů dál v blízkosti Mánesových sadů, a bránila antifašistům, lidskoprávním aktivistům a Romům přiblížit se k ohlášené trase pochodu neonacistů.

V Panské ulici se pochod na okamžik zastavil. Neonacisté se dožadovali uvolnění cesty do Klíšské ulice. Místo toho je těžkooděnci na koních doprovodili po ohlášené trase na Mírové náměstí, kde byl pochod ukončen.

 
2014_05_01_Usti_12

2014_05_01_Usti_13

 
V Kauflandu v Okružní zasahovali těžkooděnci

Zatímco všichni novináři odjeli z města, večer se skupina neonacistů dostala do Klíšské ulice. Odtud se přesunuli do nedalekého obchodního domu Kaufland v Okružní ulici, která je vstupní ulici do Předlic. Do obchodního domu naběhli těžkooděnci a uzavřeli ho, nikdo nesměl dovnitř ani ven. Následně bylo zadrženo několik neonacistů.

Několik hodin předtím bylo několik neonacistů zadrženo také u Krajského úřadu nedaleko Mírového náměstí.

 
2014_05_01_Usti_04

2014_05_01_Usti_17

2014_05_01_Usti_20