Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Odhalení: Ve volbách je možné hlasovat vícekrát

 
Fixlování u voleb
 

Včera na Seznam Zprávách zveřejnili článek „Odhalení unikátní studie: Při sčítání českých voleb se chybuje a podvádí“ s videem, kde politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci popisuje několik způsobů, jak lze u voleb podvádět s hlasy. Zdaleka však neodhalil všechny způsoby, jak díky selhání členů volebních komisí může dojít k manipulaci s výsledky voleb. Evropský rozhled odhalil několik dalších způsobů, kdy volič může ve volbách hlasovat vícekrát, a k tomu celou řadu slabin v systému voleb, o kterých se zatím nikde nepsalo.

 
Hlasujeme ve volbách vícekrát

Kdokoliv jste byl někdy volit, zajisté si všimli, že komisaři mají mezi s sebou rozdělené archy s oprávněnými voliči a kontrolují občanské průkazy každý sám za sebe, přičemž další členové komise správnost činnosti znovu nekontrolují.

Někdy se ve volební místností ozve překvapený hlas voliče, který zjistí, že jeho jméno je již na archu zakroužkované a člen komise zdůvodňuje, že jeho jméno zakroužkoval místo někoho jiného omylem.

Netvrdíme, že se to někdy stalo, ale rozhodně není nijak zabezpečeno, aby člen okrskové komise neumožnil odvolit také lidem, kteří nejsou zapsaní v seznamu oprávněných voličů a místo nich zakroužkoval jména osob, o kterých například z dřívějších voleb může vědět, že nechodí volit. Zbylí členové komise, byť sedí ve stejném okrsku, si toho nemusí vůbec všimnout, neboť kontrolu občanského průkazu a kroužkování voliče na seznamu provádí vždy jen jedna osoba.

Na malých obcích by takové jednání zřejmě neprošlo, ale ve velkých okrscích o tisících oprávněních voličů už ano. Zejména podezření může spadnout na takového komisaře, který u svých seznamů sedí po celou dobu a neodchází ani na oběd a večeři.

Řešením by bylo, kdyby si komisaři mezi s sebou rozdělené seznamy vyměňovali a nikdo by po celou dobu voleb neseděl u stejné sady archů. Další možností by byla kontrola občanských průkazů více komisaři najednou.

 
Podvádění s voličskými průkazy

Pokud se do okrsku přestěhuje osoba po uzavření seznamu oprávněných voličů, její jméno již na seznamu uvedeno není. Prokáže-li taková osoba oprávněnost volit v okrsku dle adresy trvalého pobytu, člen okrskové volební komise ji na seznam oprávněných voličů dopíše. V takové situaci ale člen okrskové komise již nedisponuje informací, jestli volič náhodou v předchozím bydlišti nepožádal o voličský průkaz. Za jistých okolností se tak může stát, že někteří voliči volí v okrsku, kde mají trvalou adresu a poté v okrsku, kde předloží voličský průkaz. Obce se snaží těmto situacím předejít tím, že si o přestěhovaných voličích s voličskými průkazy předávají informace.

 
Ztracené voličské průkazy

Obce občas ohlásí sadu čísel zneplatněných voličských průkazů. Všem okrskovým komisím se proto doručí arch s čísly neplatných voličských průkazů a pokud přijde osoba volit na voličský průkaz, zkontroluje se, zda číslo průkazu není na seznamu. O tom, jestli takový seznam existuje, se ovšem členové okrskových komisí dozvědí až od zapisovatele a není pravidlem, že je seznam vydáván ke každým volbám, byť bez jediného údaje. Je tedy možné, že zapisovatel okrskové komise o tomto seznamu členům komise neřekne a poté tato kontrola v okrsku vůbec neprobíhá.

 
Urna se dá otevřít zezadu a pečetě jsou odlepovací

V drtivé většině okrskových volebních komisích je vždy volební urna zamčena zámkem a z přední strany přelepena papírovou pečetí. Málokdo však kontroluje, jestli panty na víku ze zadní strany nejdou vysadit. Některým urnám totiž víko zezadu vysadit jde a k hlasovacím lístkům se lze dostat, aniž by došlo k porušení pečeti na přední straně.

Co se týče pečetí, na plastovém povrchu uren lepí jen naoko. Pokud se silou k urně nepřitlačí, lze je libovolně odlepovat a znovu přilepovat. Členové okrskových komisí přitom důvěřují předsedovi a zapisovateli, že urnu zapečetili, a nekontrolují, jestli pečeť není možné snadno odlepit.