Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Novinářskou cenu obdrželi novináři Aktuálně.cz za článek s nepravdivou informací

 

Asociace nezávislých medií, 1. 6. 2016. Kvůli podobným a jiným reportážím ze setkání proruské scény nás sleduje Ministerstvo vnitra - nikoliv proto, že jsme desinformátoři, ale naopak proto, že máme informace.
Asociace nezávislých medií, 1. 6. 2016. Kvůli podobným a jiným reportážím ze setkání proruské scény nás sleduje Ministerstvo vnitra – nikoliv proto, že jsme desinformátoři, ale naopak proto, že máme informace.

 

Novinářská cena v oblasti online zpravodajství byla udělena za unikátní článek Aktualně.cz o desinformacích. A to přestože se v tomto článku objevila velmi závažná desinformace a nepřesnost, na kterou byla dopředu upozorněna i nadace Open Society Fund Praha (OSF). V článku nazvaném „Rozkrýváme pozadí nové světové války. Jak se Češi ocitli v zajetí lží“ v podkapitole „Stránky, které křiví pravdu“ se objevil seznam desinformačních portálů, z nichž některé desinformační vůbec nejsou, například právě náš Evropský rozhled.

Autoři v podkapitole uvádí, že seznam sestavila jejich redakce s pomocí analytického nástroje Buzzsumo. Na otázku, proč vyhodnotili Evropský rozhled jako desinformační portál, nám Jakub Zelenka, jeden ze spoluautorů vítězného článku, odpověděl, že seznam jim dodalo ve skutečnosti Ministerstvo vnitra a přesný důvod zařazení našeho portálu jim není znám. To později potvrdil i druhý ze spoluautorů článku Lukáš Prchal v rozhovoru pro Český rozhlas – seznam jim údajně dodalo Ministerstvo vnitra a zařazení jednotlivých portálů neověřovali.

>>Poslechněte si: Lukáš Prchal pro Český rozhlas uvádí, že seznam vypracovalo MVČR

Zaslali jsme proto žádost o informace na Ministerstvo vnitra, abychom zjistili, z jakého důvodu jsme byli na seznam desinformačních portálů zařazeni, ale na tuto žádost nám písemně nikdo neodpověděl (nemuseli, protože jsme v elektronické žádosti neuvedli adresu trvalého pobytu). Teprve na přelomu minulého a tohoto týdne, když jsme sepisovali druhou žádost o informace, nám v předstihu zavolal zaměstnanec Centra proti terorismu a hybridním a hrozbám (CTHH) a uvedl, že žádný seznam desinformačních portálů redakci Aktuálně.cz neposkytli a nevědí, proč toto veřejně pánové Jakub Zelenka a Lukáš Prchal prohlašují. CTHH ani žádné seznamy desinformačních portálů nemá. Co se týče přímo Evropského rozhledu, ten za desinformační portál rozhodně nepovažují, naopak od nás čerpají informace, především z přednášek proruské scény a alternativních médii. V závěru telefonátu nám poděkoval, že se tomuto tématu ve volném čase věnujeme.

Pro novináře by nemělo být obtížné si výše uvedená tvrzení ověřit i z jiných zdrojů, případně si o Evropském rozhledu udělat obrázek vlastní.

Nadace OSF byla na tuto skutečnost dopředu upozorněna na kontaktním e-mailu i skrze facebookovou stránku, nicméně ani z jejich strany jsme nedostali zpětnou odpověď.

Na vítězném článku nás mrzí ještě jedna věc – a to používání termínu „alternativní médium“ jako synonyma pro médium desinformační. Je to stejná nepřesnost jako tvrzení, že všichni Romové kradou – a podle nás je tato nepřesnost i stejně závažná.

Ačkoliv proti desinformacím je potřeba bojovat a bulletin redakce Aktuálně.cz považujeme za jeden z nejlepších počinů v posledním roce a vítězství jim přejeme, zároveň se však domníváme, že by se k nepravdivým informacím měli postavit čelem a z článku je zpětně odstranit.

Víte čeho se týká pravda? Pravda se netýká jen velkých a důležitých věcí, ale i těch malých a nepodstatných. Skutečně velký člověk se umí zastat i malého alternativního média, pokud o něm někdo neinformuje pravdivě.