Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Nově by měly být církve posuzovány pouze na základě obav a podezření

Iniciativa Islám v České republice nechceme vypracovala novelu zákona o církvích a náboženských společnostech, která při rozhodování o uznávaní zvláštních práv církvím zcela ignoruje presumpci nevinny a rozhodnutí soudů a vnáší do českých zákonů zcela nové prvky – obavy a podezření.

 
Islámská nadace v Praze, 25. 9. 2014
 

Nově by tak návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv mohla podat jen ta církev a náboženská společnost, která nevzbuzuje důvodnou obavu, že ohrožuje zahraničně politický zájem České republiky, ani nezakládá důvodné podezření, že ohrožuje veřejný pořádek nebo národní bezpečnost.

V paragrafu 14a pak Ministerstvo vnitra požádá o vyjádření Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační službu, Vojenské zpravodajství a Policii České republiky.

Ministerstvo však po výše uvedených institucích nebude chtít nevyvratitelné důkazy o zločinné povaze církve, o kterých by jakkoliv předtím rozhodl soud, ale de facto bude vyžadovat jen spekulace za vzájemného ignorování presumpce nevinny.

Nikde rovněž není definováno, co se rozumí pod pojmy důvodná obava a důvodné podezření.

Novelu zákona, ve které jsou zcela ignorovány základní demokratické principy, vypracovali poslanci Marek Černoch, Petr Adam, Jana Hnyková, Karel Fiedler, Martin Lank, Olga Havlová, David Kádner a Jiří Štětina. Sněmovní tisk již byl rozeslán poslancům k přečtení.

Iniciativa Islám v České republice nechceme, dříve aktivní pod hlavičkou Czech Defence League, je opakovaně vedena ve zprávách Ministerstva vnitra ČR jako organizace nábožensky extrémistická, realizující se především na internetu, kde provozuje organizovanou kyberšikanu svých odpůrců.

 
Odkazy:
Sněmovní tisk 453/0, část č. 1/4
Novela z. o církvích a náboženských společnostech