Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Noční vlci nebyli během pietní akce v Lidicích vpuštěni do střežené zóny u společného hrobu lidických mužů

 

Noční vlci přijeli na pietní akt v Lidicích
Noční vlci přijeli na pietní akt v Lidicích

 

Na pietních akt v Lidicích, kterému byli přítomni vysocí čeští politici, zástupci ministerstev, velvyslanci a zástupci desítek ambasád, přijeli neohlášeně Noční vlci, kteří se chtěli zúčastnit oficiálního programu. To jim nebylo umožněno. Redaktorka Evropského rozhledu byla u toho, když jeden z pořadatelů odmítl Noční vlky na pietní akt vpustit.

Pietní akt v Lidicích od rána doprovázela zvýšena bezpečnostní opatření. Není divu, na místě se pohybovali velmi významní zástupci domácí i zahraniční politické scény. Na bezpečnost dohlížela Policie ČR i Vojenská policie, řada velvyslanců a diplomatů byla doprovázena svými osobními strážci.

Civilistům nebyl umožněn vstup do prostoru kolem společného hrobu lidických mužů, kde představitelé ministerstev a zástupci desítek rozličných států kladli věnce. Prostor byl ohrazen lanky, za které nikdo nesměl vstupovat.

 

Oblečení  Nočních vlků nesplňuje standardní normy pietního dress codu.
Oblečení Nočních vlků nesplňuje standardní normy pietního dress codu.

 

To samé platilo i pro chodník, po kterém se k společnému hrobu přistupovalo a po jehož celé délce měli oficiální účastníci akce svoje věnce přichystány. Na tomto chodníku postávali u svých věnců zástupci ministerstev a ambasád, připraveni na okamžik, kdy dostanou povel odnést ke společnému hrobu věnec. Podél chodníku stáli stráž vojáci Armády České republiky, připraveni hostům pomoci velké věnce odnést.

Chodník ale nebyl příliš dobře hlídán pořadateli, ani nebyl po svém obvodu ohrazen lanky. Nočním vlkům se tak podařilo postavit se na jeho samý konec s vlastním věncem, pro který neměli ani vyhrazený svůj stojan jako ostatní oficiální a ohlášení hosté. Ani nemohli, protože nebyli oficiální součástí pietního aktu.

 

Společná fotografie Nočních vlků.
Společná fotografie Nočních vlků.

 

Více střežen byl prostor, kde se věnce pokládaly, o čemž se přesvědčila i redaktorka Evropského rozhledu, které se do té doby dařilo nepozorovaně chodit mezi stojany s věnci. U jejího ústí ji pořadatelé vyzvali, aby prostor vyklidila nebo ukázala tiskovou kartu. Po ukázání registračních dokladů k Evropskému rozhledu se mohla opět pohybovat v pro veřejnost zakázaném prostoru, ale rozhodla se stát mimo a pozorovat Noční vlky.

Když všichni oficiální hosté položili svůj věnec, rozhodli se do uzavřeného prostoru se svým věncem vstoupit také Noční vlci. V tom jim však zabránil jeden z pořadatelů, který se rázem ocitl v obklopení motorkářů, kteří se na pietní akt ani důstojně neoblékli, přišli v motorkářských vestách, značně neupravení a měli všude po oblečení různou symboliku, která pořadateli pravděpodobně vadila, soudě z útržků rozhovorů. K hloučku diskutujících Nočních vlků s pořadatelem dorazila redaktorka Evropského rozhledu s drobným zpožděním, vyslechla proto jen část důvodů, proč se Noční vlci oficiální pietní akce zúčastnit nemohou.

 

Ruský velvyslanec se oficiální části pietního aktu zúčastnit mohl, Noční vlky si ale s sebou nevzal.
Ruský velvyslanec se oficiální části pietního aktu zúčastnit mohl, Noční vlky si ale s sebou nevzal.

 

„Já mám symboliku v angličtině,“ povídá jeden ze slovenských zástupců Nočních vlků k pořadateli.

„Vadí mu ruské symboly,“ kritizuje jedna z přihlížejících žen.

„Pánové, vy tady nezastupujete ruskou ambasádu,“ říká pořadatel a kolem incidentu se začínají pohybovat vojenští policisté.

Všichni Noční vlci odchází s komentářem, že jim položení věnce bylo odepřeno kvůli azbuce na oblečení. Nakonec věnce a kytice pokládají do míst, které bylo vyhrazeno pro civilisty.

 

Pořadatel v obklopení Nočních vlků uvádí, že nezastupují ruskou ambasádu.
Pořadatel v obklopení Nočních vlků uvádí, že nezastupují ruskou ambasádu.

 

Noční vlci nakonec položili věnec na místo, které bylo určeno ke kladení věnců civilistům.
Noční vlci nakonec položili věnec na místo, které bylo určeno ke kladení věnců civilistům.