Neděle 19. května, 2024
Evropský rozhled

Nevládní organizace Lublinského trojúhelníku představily v Bruselu společnou zprávu o ruských dezinformacích a propagandě

 

Tři nevládní organizace z Litvy, Polska a Ukrajiny, konkrétně Iniciativa občanské odolnosti (CRI, Civic Resilience Initiative), Kosciuszkův institut a Detector Media, představily 6. prosince 2022 v Bruselu v rámci fóra EU – Ukrajina o boji proti dezinformacím společnou podrobnou zprávu, která upozorňuje na problémy plynoucí z ruských dezinformačních a propagandistických aktivit v zemích Lublinského trojúhelníku.

 

Podklady

Ruská totální invaze do Ukrajiny z 24. února 2022 otevřela novou kapitolu ruské propagandy a dezinformací zacílených na země Lublinského trojúhelníku. Ukrajina se nachází v epicentru ruských dezinformací a propagandy, které se přímo týkají dění na bojišti. Litva a Polsko, které Ukrajinu politicky a vojensky podporují, jsou rovněž pod neustálými informačními útoky Kremlu. Přesto všechny tři země vykazují zásadní známky odolnosti vůči ruské propagandě.

 

Klíčová zjištění

Iniciativa občanské odolnosti, Kosciuszkův institut a Detector Media proto spojily své úsilí, aby identifikovaly výzvy a stavební kameny odolnosti vůči ruským dezinformacím v Litvě, Polsku a v Ukrajině.

Aby popsaly osvědčené postupy v boji proti dezinformacím, zabývaly se nejprve podobnostmi a rozdíly hlavních narativů a sdělení zaměřených na země Lublinského trojúhelníku. Za druhé zkoumaly hlavní zdroje dezinformací a jejich vzorce. Za třetí vyhodnotily opatření přijatá v boji proti dezinformacím.

V rámci analýzy bylo identifikováno několik cílů ruské propagandy a dezinformací v Lublinském trojúhelníku:

  • zaměřit se na přesvědčení občanů o budoucnosti šířením negativních zpráv;
  • podkopat důvěru uvnitř skupin a mezi skupinami;
  • diskreditovat mezinárodní spolupráci a solidaritu.

Ruská propaganda a dezinformace zaměřené na země Lublinského trojúhelníku mají mnoho společného. Odolnost vůči ní však ve všech třech zemích vychází také ze společných principů.

Za prvé je zřejmé, že ruská zhoubná informační činnost ohrožuje národní bezpečnost. Pochopení a vzetí na vědomí této hrozby funguje jako první štít proti ruské propagandě. Přivedení osob odpovědných za propagandu a falešné zprávy k odpovědnosti navíc vysílá jasný vzkaz, že nikdo nemá právo zneužívat svobodu slova, podněcovat nenávist, vyzývat k násilí nebo šířit genocidní rétoriku.

Za druhé, pokud jde o boj proti ruské propagandě a dezinformacím, v zemích Lublinského trojúhelníku se velmi osvědčuje vícerozměrný přístup.

Za třetí tu jsou perspektivy více stran. Země Lublinského trojúhelníku mají vynikající praxi spolupráce mezi státem, podniky, médii a občanskou společností.

Za čtvrté je třeba se zabývat měřitelnými ukazateli pro hodnocení, zda konkrétní propagandistická sdělení ovlivňují rozhodování občanů.

 

Doporučení

Zpráva představila řadu doporučení určených všem zúčastněným stranám, mezinárodním organizacím a sponzorům, občanské společnosti a médiím. Tato doporučení zahrnují:

  • zvyšování informovanosti, která je základem odolnosti vůči ruským škodlivým informačním kampaním;
  • jmenování rozhodujícího koordinačního orgánu odpovědného za strategickou komunikaci v zemi i v zahraničí;
  • vytvoření nebo posílení komplexního systému monitorování v reálném čase;
  • zapojení do praxe a sdílení know­‑how s dalšími zeměmi a partnery, kteří jsou ve větší míře vystaveni ruským dezinformacím;
  • podporovat mezinárodní a mnohostranný politický dialog pro sjednocení úsilí v boji proti dezinformacím;
  • zavedení transparentního a měřitelného hodnotícího systému pro sledování účinnosti přijatých opatření vůči dezinformacím.

Celou zprávu naleznete zde (.pdf, 1.39 МB).

 

O nevládních organizacích

Iniciativa občanské odolnosti (CRI) je litevská nevládní nezisková organizace založená v roce 2018 ve Vilniusu skupinou odborníků z celé Evropy. CRI se ve své činnosti zaměřuje na zvyšování odolnosti nejen litevské společnosti v regionu prostřednictvím angažovaného vzdělávání. Cílem této organizace je zvýšit odolnost v oblasti bezpečnosti, mediální gramotnosti, dezinformací, kybernetických i občanských aktivit, včetně aktivit řadových občanů, a posílit občanské společnosti, aby se aktivně zapojily do vzdělávacích aktivit.

Kosciuszkův institut je polský nevládní a neziskový think tank. Jeho posláním je jednat v zájmu socioekonomického rozvoje a bezpečnosti Polska jako aktivního člena Evropské unie a NATO. Jako lídr mezi polskými nevládními organizacemi realizuje Kosciuszkův institut řadu národních i mezinárodních projektů věnovaných digitalizaci a mnohostranným aspektům kybernetické bezpečnosti a dezinformacím. Kosciuszkův institut je iniciátorem a organizátorem Evropského fóra kybernetické bezpečnosti – CYBERSEC, každoroční konference věnované strategickým aspektům kyberprostoru. Prostřednictvím svých projektů a odborných znalostí regulačního prostředí EU v oblasti řízení technologií a závazku k posílení transatlantické spolupráce se Kosciuszkův institut zabývá mimo jiné tématy dezinformací, zavádění 5G sítí, umělé inteligence, kvantové výpočetní techniky, cloud computingu nebo blockchainu, jakož i podporou růstu polského trhu informačních a komunikačních technologií.

Detector Media je ukrajinská organizace občanské společnosti, která zvyšuje odolnost vůči dezinformacím, podporuje svobodu médií a posiluje kvalitní žurnalistiku. Tým Detector Media již téměř 20 let vede výzkum a zprostředkovává odborné diskuse a osvětové aktivity v oblasti ukrajinských médií. Od roku 2013 se Detector Media zaměřuje na identifikaci a odhalování ruského nepřátelského informačního vlivu, zejména s využitím prvků umělé inteligence.

Fórum EU – Ukrajina o boji proti dezinformacím uspořádala organizace BRAND UKRAINE a Centrum evropských studií Wilfrieda Martense ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí Ukrajiny a Diplomatickou misí Ukrajiny při Evropské unii.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.