Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Národní listy Praha – propaganda z dílny TYNESIDE

Národní listy - Praha
 

Vydavatel Tyneside, s.r.o. otiskl čtyřstránkový propagační materiál Národní listy – Praha, ve kterém se politicky prezentují Blok proti islámu a Úsvit – Národní koalice. Materiál lze označit za propagandu antiimigrantských hnutí a pokus o zlehčování vyšetřování orgánů činných v trestním řízení ve věci podněcování k nenávisti lepidopterologem Martinem Konvičkou. Nepřehlédnutelná je také nízká jazyková úroveň listů, která by se od vlastenců bojujících za zachování českých kulturních tradic neočekávala.

 
Syřané jsou prý černoši z Afriky

Hned na titulní stránce se nachází jedna z největších manipulací – fotomontáž. Před horou Říp stojí Martin Konvička (BPI) s Miroslavem Lidinským (ÚNK), v rukou drží štít s vyobrazeným českým lvem. Proti nim kráčí dav stovek syrských uprchlíků, do jejich čela jsou však dosazeni dva afričtí vojáci v uniformách a s puškami. Vše opatřeno textem: „ZASTAVTE JE! Mirek Lidinský a Martin Konvička bojují proti imigrantské vlně a pomýlené poltice české vlády.“ Chybějící znak ve slově „politice“ jsme si nevymysleli, listy jsou plné gramatických chyb a překlepů. Ale zpět k tomu nejdůležitějšímu.

Autor si byl této manipulace plně vědom, proto do pravého rohu drobným a vertikálně převráceným písmem dopsal, že se jedná o „žertovnou koláž OWH“. Opomeneme-li skutečnost, že utíkat před válkou není žádná sranda, pak tu máme další, stejně tak závažnou manipulaci – syrští uprchlíci jsou zde prezentováni jako černošští vojáci, kteří k nám přicházejí zabíjet domorodé obyvatelstvo. Každý, kdo úspěšně dokončil základní školu, však ví, že Sýrie se nenachází v Africe, ale na Blízkém východě, a proto také ví, že Syřané nejsou černoši.

 
Vlastenecký kámen úrazu český

Chytat někoho na gramatických chybách a překlepech se sice nesluší, ale když se hnutí prezentuje jako vlastenecké s cílem ubránit naší českou kulturu před multikulturalismem, tak je potřeba si uvědomit, že k české kultuře patří neodmyslitelně také jazyk český. Národní listy jsou oceánem gramatických chyb a překlepů.

Hned na titulní stránce je velkým písmem chytlavý titulek, který však obsahuje chybu: „BRUSEL JE NÁM NA NIC CHCEME OCHRANU HRANIC“. Jde o dvě věty, které by měly být oddělené čárkou před slovem „chceme“. Samozřejmě se autor může obhajovat tím, že první je titulek a druhé je podtitulek, nicméně tento titulek použili v článku hned několikrát (!) a někdy dokonce i s interpunkcí.

Gramatických chyb a překlepů se dopouštějí i ve vlastních názvech hnutí. Opakující se „Úsvit – Národní Koalice“ se totiž správně píše s malým „k“. V článku o ochraně českých hranic se vtipně dočteme, že Martin Konvička je lídrem Bolku proti islámu. Škoda, že se nepřeklepli trochu víc, lídr Bobku proti islámu by byl totiž vtipnější a trefnější.

Ale tím výčet chyb rozhodně nekončí. Editor listů například neví, že se neslabičné předložky nemohou nacházet osamocené na koncích řádků.

Zápasí i s interpunkcí v přímé řeči. Autor se z nějakého důvodu domnívá, že přímou řeč oddělujeme od uvozovacích vět čárkou až za horními uvozovkami, správně patří ale před ně. Jindy umístí čárku před uvozovky, aby následně ukončil celé souvětí tečkou.

Za oznamovací větou občas najdeme místo tečky otazník.

V listech se tak dočteme:

„Nenaslouchejme těm, kteří si s chladem, či dokonce nenávistí v srdci chtějí uzurpovat němectví jen pro sebe a ostatní z něj chtějí vyloučit,“.

„Německá kancléřka odmítá omezování migrace a i ve svém novoročním projevu v německé státní televizi s arabskými titulky láká další imigranty do EU“, říká předseda Bolku proti islámu Konvička.

Obvinění vychází ze dvou posudků soudních znalců, kteří si ale odporují v klíčové otázce, zda islám šíří náboženskou nesnášenlivost a zda se jedná o agresivní náboženství?

V neposlední řadě části textu za sebou opakují. V pozvánce na přednášku Petra Hampla uvádějí: „Chcete slyšet pravdu o nelegální imigraci v ČR, radikálním islámu u nás i na Blízkém východě ale i u nás a především o tom, co dělat, když naše vláda nekoná?“

 
Národní listy - Praha
 

Konvička je nevinný, ke zločinu došlo nad ránem

Straně druhé dominuje článek snažící se očistit docenta Konvičku, který byl v listopadu obviněn z trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob islámské víry.

Zde je hned v úvodu nutné zdůraznit, že policie obvinění nikde nezveřejnila, veškeré informace o stíhání docenta Konvičky pochází de facto od něho samého.

Jednoznačně ale můžeme potvrdit, že určitě není stíhán za šíření nenávisti k islámskému etniku. Trestný čin šíření nenávisti totiž není v našem trestním zákoníku ustanoven.

Zřejmě mínili trestný čin podněcování nenávisti vůči skupině osob (§ 356), jehož se dopustil veřejným podněcováním nenávisti k islámu a omezování práv a svobod jeho vyznavačů, jakož i k omezování práv a svobod skupiny osob vystupujících vůči muslimům přátelsky (odstavec 1). Zároveň se k tomuto trestnému činu spolčoval i srocoval (odstavec 2), spáchal ho veřejně přístupnou počítačovou sítí (odstavec 3a) a účastnil se tak aktivně činnosti skupin a organizací, které hlásají diskriminaci a náboženskou nenávist (odstavec 3b).

Sociolog Petr Hampl dále v článku uvádí, že islámské etnikum je ze sociologického hlediska, ale i filozofického hlediska absolutní blábol, protože náboženství a etnický původ nelze takto spojovat. To ale není tak úplně pravda, protože například muslimská etnika skutečně existují a řadíme mezi ně například Albánce, Bosňáky (dříve prostě Muslimové), Gorance, Torbeše, Pomáky či Turky. Spojení islámské etnikum se rovněž hojně používá. V obvinění tak spojení „islámské etnikum“ použito být mohlo a není na tom nic divného.

Docent Konvička se dále obhajuje, že výroky, kvůli kterým byl obviněn, psal v půl čtvrté ráno v jedné vzrušené debatě. Výroky prý navíc byly vytrženy z kontextu. Dokázat, že věty z kontextu vytrženy nebyly, v současnosti už není možné, protože osobní profil docenta Konvičky byl spolu se stránkou IvČRN na sociální síti Facebook zrušen. Nicméně obhajoba, že jsem něco provedl nad ránem, je velmi slabá.

 
2016_02_02_NL_03
 

Sobotka dokáže lhát ústy jiných

Národní listy se rovněž snaží maximálně vytěžit z uniklé korespondence premiéra Bohuslava Sobotky. Označují ho za lháře, protože prý veřejně prohlásil, že bude prosazovat svůj negativní názor ke kvótám. Vzápětí mu ale údajně Tomáš Prouza poslal e-mail, ve kterém uvádí, že šance prosadit tento postoj nevyužili, i když v Unii byli ochotni jim vyjít vstříc. Na základě toho, že někdo jiný poslal Sobotkovi e-mail, je Sobotka označen za lháře.

 
Hlavně nepřehlédněte tu PISTOLI

Národní listy - PrahaMiroslav Lidinský, který pracoval v Útvaru speciálních operací SOG, se nechává fotit s pistolí v ruce. Aby čtenář náhodou pistoli nepřehlédl, je obrázek opatřen ještě velkým popiskem „Lidinský s pistolí“.

Na čtyřstránkovém vydání navíc Miroslav Lidinský pózuje hned čtyřikrát a Martin Konvička hned šestkrát (jednou je schovaný za prezidentem).

 
 
 
U Thor Tactical a Tyneside si můžete pronajmout byt

Nechybí ani reklama na „bezpečnostní firmu Thor Tactical“ Lubomíra Němce (další bývalý člen SOG), která pořádá kurzy sebeobrany pro ženy. Ta je sice v obchodním rejstříku registrována, nicméně se má zabývat pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podobné podnikatelské zaměření má i vydavatel listů Tyneside, s.r.o. (údajně s vazbami na Víta Bártu). Náhoda, anebo se obchodní rejstřík potýká s chybou v databázi?

 
Nepřehlédněte:
Záhadné hospodaření Úsvitu a BPI a záhadné Národní listy