Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Na Konvičkově demonstraci došlo k ohrožování mravní výchovy mládeže

 
Ukázka tradičních českých plavek dle představ Iniciativy Martina Konvičky (IMK). Dívka vpravo chodila před malými dětmi bez horního dílu plavek, tedy do poloviny těla zcela obnažená.Ukázka tradičních českých plavek dle představ Iniciativy Martina Konvičky (IMK). Dívka vpravo chodila před malými dětmi bez horního dílu plavek, tedy do poloviny těla zcela obnažená.

 
Za pálení Koránu na úterní akci docenta Konvičky „Ramadán po česku“ už padlo trestní oznámení, za ohrožování mravní výchovy mládeže zatím nikoliv. Během promenády v plavkách nejméně v jednom případě dívka odhodila vrchní díl plavek před nezletilými osobami. V jiném případě plavky velmi připomínaly prádlo ze sexshopů. Celá akce, na které byly přítomny i velmi malé děti, se podobala spíše přehlídce prostitutek než klasickým přehlídkám v plavkách, jak je známé z českých pláží.

V trestním zákoně č. 140/1961 Sb. se v hlavě šesté, trestných činech proti rodině a mládeži, objevuje §217 Ohrožování mravní výchovy mládeže. Na Konvičkovu promenádu v plavkách by se daly aplikovat hned dva odstavce, a to odstavec 1a) a 1b).

 

§ 217 Ohrožování mravní výchovy mládeže
 
(1) Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že
a) svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b) umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo

c) závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 
(2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
 
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchal-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky,
b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
c) spáchal-li takový čin opětovně, nebo
d) získal-li takovým činem značný prospěch

 
Právníkům Ministerstvu vnitra byl proto odeslán podnět ke zvážení celé záležitosti.