Sobota 20. dubna, 2024
Evropský rozhled

Na demonstraci neznámého AuTaku proti „policejnímu násilí“ přišli tři lidé

 

Účastnice shromáždění považují rasismus za problém.
Účastnice shromáždění považují rasismus za problém.

 

Zcela neznámá organizace Autonomní akce (AuTak) svolala na středu 23. června 2021 na Prokopovo náměstí v Praze demonstraci proti policejní brutalitě v reakci na úmrtí Roma Stanislava T. v Teplicích, která začíná být obestřena celou řadou nepřesných a nepravdivých zpráv. V době, kdy se měla demonstrace konat, před sochou Jaroslava Haška postávali pouze tři lidé. Mezi desítkami dalších účastníků byli policisté a novináři. Na jednom okraji náměstí postávali aktivisté za romská práva a na opačném okraji posedávali zástupci radikálních anarchistů. Několik Romů sledovalo akci z dálky.

 
Kdo stojí za Autonomní akcí?

Budeme-li pátrat po tom, kdo stojí za Autonomní akcí, zjistíme, že její webové stránky na autak.noblogs.org byly založeny až po úmrtí Roma Stanislava T. Neexistují žádné záznamy, že by v České republice taková organizace dříve existovala.

Zajímavostí ovšem je, že v Ruské federaci Autonomní akce od roku 2002 existovala jako radikální opozice k současnému politickému režimu Kremlu. Ví se například, že v roce 2009 organizaci potkala tragická událost, kdy její představitelku Anastasiu Baburovou zastřelili.

V České republice je název Autonomní akce spojen s ruským anarchistou Igorem Ševcovem, který údajně přicestoval do České republiky, aby zde organizaci založil. Z toho ho měla obvinit přímo ruská FSB, která informace předala české policii.

Čeští anarchisté samozřejmě ruskou Autonomní akci znají, dohledat lze například staré články v AKCE! 2003/7/08. Osobně se znají i s běloruskou stejnojmennou organizací. V Existenci 2/2014 je rozhovor s běloruskými členy, kteří mimo jiné přijeli i na návštěvu pražské Kliniky, kde měli přednášku o problémech anarchistů ve své zemi.

Z výše uvedených informací se tak dá předpokládat, že dnešní shromáždění na Prokopově náměstí neslo známky provokace. Kdo za provokací stojí a jaké informace skrze ní chtěl získat, bude pravděpodobně vědět pouze její neznámý svolavatel. Demonstrace nebyla oznámena ani jako veřejné shromáždění na území hlavního města Prahy.

 
Kdo přišel

Přestože se veřejně neví, kdo za Autonomní akcí stojí, na demonstraci dorazili 3 účastníci shromáždění, mezi kterými byly dvě mladé ženy považující rasismus za problém. Dále přišli známí aktivisté za práva Romů, jako je Marcus Pape se ženou, farář Mikuláš Vymětal, ti ovšem povstávali spolu s novináři na okraji.

Zajímavější byla skupinka radikálních anarchistů, která také povstávala bokem. Ta je známá tím, že pořádá přednášky, kde se učí techniku boje s policií. Na webových stránkách AuTaku byl použit stejný plakát, jaký používají na pozvánkách k tomuto tématu. Do demonstrace se nijak nezapojili a po pár minutách odešli.

Romové celou událost sledovali z dálky.

 

Další účastník shromáždění, komunikativní s novináři.
Další účastník shromáždění, komunikativní s novináři.

 
Co se řešilo

V kruhu aktivistů za romská práva se řešilo, proč veřejně zaznívají tvrzení, která se snadno prokážou jako nepravdivá.

Nic konkrétního nezaznělo, ale nejvíc teď bude v médiích rezonovat případ Jožka Mikéra, který do Guardianu řekl, že policie při zatýkání zaklekla jiného Roma, než který byl agresivní. Jde o prokazatelně nepravdivou informaci, z videa od policie a videa natočeného při zákroku lze snadno rozpoznat, že jde o stejnou osobu oblečenou ve stejných kalhotách.

Tato fáma se v Teplicích začala šířit v den, kdy na místo dorazila novinářka Saša U. a ukazovala sestře zemřelého Stanislava T. videonahrávku s otázkou, zda bratra na videu poznává. Zřejmě se tak snažila ověřit pravdivost fámy. Sestra to na krátké videonáhrávce zveřejněné na facebookové stránce Konexe nijak nepopřela, pouze plakala. V Teplicích mezi místními vznikl informační šum o záměně mužů a skrze dva zdroje se dostal až k Jožku Mikérovi, který informaci uvedl v článku na Guardianu.

Jožko Mikér je romský aktivista s vysokým morálním kreditem, dá se tedy předpokládat, že se brzy veřejně omluví a popíše, jak byl přesně uveden v omyl.

 
Zajímavost z místa shromáždění

Na Prokopově náměstí bylo na několika místech rozházeno několik diplomů v azbuce k masážím vystavených na jméno jednoho a toho samého člověka. Většinou, když člověk ztratí dokumenty, stane se tak na přibližně stejné ploše, tyto diplomy byly ale rovnoměrně rozmístěny u kmenů stromů. Jako možné vysvětlení nabízí se skrytá reklama na některý z nedalekých masážních podniků.

 

Diplom.
Diplom.