Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Na debatním večeru Něco o Rusku se diskutovalo o vojenském cvičení Ample Strike 2016 a o kontrole alternativních médií

 
neco-o-rusku
 
V neděli 21. srpna 2016 od 18 hodin se v Jazzové sekci nedaleko Senátu konal debatní večer nazvaný Něco o Rusku. Impulsem k setkání bylo výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. 8. 1968 do Československa a debata nad současnými vztahy České Republiky a Ruské federace. Debatu moderovala Lenka Procházková a účinkoval v ní Jan Petránek, Jan Schneider, Jaroslav Bašta a Radim Valenčík.

Víc než samotná debata byla ale zajímavá závěrečná diskuse, které se osobně zúčastnil poslanec Ing. Bohuslav Chalupa, místopředseda výboru pro obranu, a to jak s Vladimírem Kapalem ze Svobodného rádia o vysílání s Vedoucím Kolotoče (šéfredaktorem Aeronetu), tak se zástupcem iniciativy Ne Základnám Václavem Novotným o připravovaném vojenském cvičení Ample Strike 2016 na našem území.

 
Vladimír Kapal o přerušovaném spojení během vysílání s šéfredaktorem Aeronetu

V prorusky naladěné komunitě alternativních médií vzrůstají obavy z nově vznikající komise na kontrolu alternativních médií pod Ministerstvem vnitra. Bylo to jedno z hlavních témat v závěrečné diskusi, při které žádali poslance Chalupu, aby apeloval na správné lidi a ke kontrole médií nakonec nedošlo.

Do diskuse vstoupil například Vladimír Kapal, jeden ze spolumajitelů Svobodného rádia. Tvrdil, že jejich rádio se dostává do potíží, protože říká „pravdu“. BISKa ale rozběhla akci „Čistý stůl“, která má za cíl závadné vytipované weby jednak dehonestovat, jednak jim krátkodobě vypínat internetové stránky.

O operaci „Čistý stůl“ poprvé psal Vedoucí kolotoče na stránkách Aeronetu.cz, portálu mnohokrát označeném Ministerstvem vnitra za desinformační, BISkou přímo za nebezpečný zdroj proruské propagandy.

Vedoucí kolotoče v článku uvádí, že operace „Čistý stůl“ má za úkol najít a vytěžit praktické a formální nedostatky v účetnictví tzv. extremistických mimoparlamentních opozičních stran a tyto nedostatky využít k pozastavení činnosti těchto stran, a to ve spolupráci s vytipovanými státními zástupci a soudci, kteří budou ochotni se na této politické likvidaci podílet, a také ve spolupráci s vybranými novináři a médii. 

Uvádí, že operace je hybridní válkou proti prorusky naladěným jedincům a stranám.

V další části Vedoucí kolotoče tvrdí, že investigativní činnost Ondřeje Kundry je rovněž součástí operace Čistý stůl a snaží se popřít, že by zjištěné informace o identitách osob z Aeronetu byly pravdivé – cílem je prý zastrašit čtenáře.

Operace Čistý stůl si dále klade za cíl omezit činnost alternativních webů a zastrašit jejich sponzory.

Vladimír Kapal si na debatě o Rusku postěžoval, že se šéfredaktorem Aeronetu mají každý pátek diskusní pořad, který jim naposledy 3x vypadl během půl hodiny. Když projednávali cvičení Ample Strike 2016, internet jim vypínali včetně skypového spojení. Nakonec vysílání spadlo úplně, což se jim nikdy nestalo – dával to za vinu fungování komise pana Chovance (ta ale začne fungovat až v příštím roce). Stejné vypínání signálu je postihlo i s docentem Valenčíkem a trvalo dvě minuty. Podle něj akce čistý stůl byla spuštěna koncem května, začátkem června.

Poslanec Chalupa uvedl, že o akci „Čistý stůl“ nic neví a pokud nějaká taková zpráva existuje, tak by bylo zajímavé zjistit, jak se k ní dostali, protože by šlo o vážný únik informací. Pokud je to pravda, mohou se obrátit na svého poslance, aby se dokument prošetřil na komisi pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Pokud to ale neudělali, diskuse je jen v rovinách domněnek. Jestliže však na akci „Čistý stůl“ podali trestní oznámení a Policie ČR nepostupuje tak, jak by měla, mají právo obrátit se na GIBS, která jejich věc prošetří.

Stát má své nástroje pro spoustu věcí. Každý z nás má nějakou tu svou „pravdu“, ale jsou pravdy a jsou fakta. Takže o pravdě se hezky diskutuje, ale je potřeba vycházet z faktů.

 
Ample Strike a reakce Ne základnám

V další části se poslanec Chalupa věnoval plánovanému vojenskému cvičení Ample Strike 2016 na území České republiky. Není si jist, jestli ho Sněmovna projednávala, či neprojednávala. Jako místopředseda výboru pro obranu uvedl, že rozhodně není potřeba svolávat žádnou mimořádnou schůzi. To, co slyšel během debaty Něco o Rusku, dá do programu jednání výboru po obranu, který je garančním výborem Sněmovny pro tyto záležitosti.

Výbor pro obranu se v rámci své legislativní a kontrolní činnosti věnuje zejména problematice vnější obrany státu. Výbor představuje základní institucionální nástroj civilní kontroly ozbrojených sil a zabývá se kontrolou činnosti vlády v této oblasti a rozpočtovou činností. Funkční rozdělení agendy vnější a vnitřní bezpečnosti, poskytuje členům výboru větší prostor pro hlubší kontrolu resortu obrany.

Každopádně veškerá vojenská cvičení musí Sněmovna projednat, protože za to zodpovídá.

Pokud politická reprezentace několik let nazpět rozhodla, že vstoupíme do NATO a EU, tak z těchto smluvních závazků, ať se nám to líbí, nebo ne, plynou určité závazky. My pak máme dvě možnosti. Za prvé z přátelského svazku vystoupit, za druhé splníme to, k čemu jsme se zavázali.

Dnešní vůle politické reprezentace ale není, abychom z EU a NATO vystoupili. Jsme malý, desetimilionový stát uprostřed Evropy, kde spolu zápasí velmoci už od 12. století.

Abychom se stali neutrální zemí, nerozhodne o tom jeden poslanec nebo jedna politická strana, ale opět se musí shodnout celá politická reprezentace. A pokud z NATO nevystoupíme, musíme plnit závazky.

Ležíme uprostřed Evropy, dobrovolně jsme vstoupili do kolektivní ochrany, v této chvíli nemáme žádnou jinou alternativu kolektivní ochrany. Mohlo by se nám velice lehce stát, že pokud nebudeme v nějaké širší skupině, tak si nás rozebere kde kdo. Na otázky z publika „Kdo?“ ale už neodpověděl.

Zástupce Ne základnám, Václav Novotný, mu odporoval. Tvrdil, že nebyla projednávána změna průjezdu, přestože jim to organizační výbor dodal. Dále tvrdil, že je něco jiného, jestliže se cvičení koná v zahraničí, nebo přímo v České republice. Vadila mu i pozvánka strategických bombardérů B-1 a B-52. Vláda prý ignorovala, co jim k tomu Ministerstvo zahraničí řeklo.

Když mu Chalupa oponoval, že není zástupce vlády, dozvěděl se, že porušují články, které si vnitřně dohodli. Porušují i to, že mají předkládat seznam letadel, která v ČR budou operovat.

Václavu Novotnému vadila i činnost Vojenského zpravodajství, protože školí cizí vojáky, aby se naučili zaměřovat strategické cíle v ČR. Dokonce jim ukázala mapy z roku 2015, kde ty strategické cíle v ČR přímo vytvořila. Tohle si prý může dovolit jen tento systém, tato vláda a nečinná Poslanecká sněmovna.

Ačkoliv zástupce Ne základnám sklidil z publika potlesk, poslanec Chalupa pokračoval ve vysvětlování, jak to chodí na politické úrovni.

Vláda má určité kompetence, o kterých rozhoduje. Něco podobného se stalo například s kvótami. Sněmovna odhlasovala, že nebude přijímat uprchlíky, pan premiér a vláda ale rozhodli, že je přijímat budeme a Sněmovna už na to nemá sebemenší vliv.

„Pokud se vláda rozhodla, že se to cvičení udělá tentokrát u nás, tak se pravděpodobně konat bude. My se zase zúčastníme cvičení v Německu, kde cvičí 7. mechanizovaná brigáda, účastníme se cvičení v Británii a jsme členem Aliance,“ uvedl poslanec Chalupa v závěru.

Debatu zakončilo publikum, které ho vyzvalo, aby si přečetl Washingtonskou smlouvu a tvrdili, že cvičením provokujeme Rusko.

 
Odkazy:
K poslechu Debata o Rusku (uvedená diskuse je cca 16 minut před koncem záznamu)