Neděle 21. dubna, 2024
Evropský rozhled

MZV UA: Prohlášení zmocněnce Ukrajiny Antona Korynevyče na slyšení u Mezinárodního soudního dvora OSN

 

Aplikace Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu a Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace (Ukrajina v. Ruská federace). Slyšení ve věci samé.

 

1. Vážená paní předsedající, vážení členové Soudního dvora, je mi ctí před vámi předstoupit jménem své země.

2. Dne 6. března 2017, během prvního ústního jednání v této věci, zástupce Ukrajiny uvedl následující: „Ukrajina se obrátila na tento Soud, aby hájila základní lidská práva svého lidu, který čelí porušování lidských práv a mezinárodního práva ze strany Ruské federace. Tisíce nevinných ukrajinských civilistů již utrpěly smrtelné útoky a miliony jsou jimi nadále bezprostředně ohroženy. Jejich poklidný, prostý každodenní život byl zničen a jejich základní práva byla hrubě porušena Ruskou federací.“

3. Pokud se podíváme na dnešní situaci, co může lépe demonstrovat, že Ukrajina měla právo bít na poplach a varovat svět před narůstajícím porušováním mezinárodního práva ze strany Ruska. Ruské hrubé chování a odměřená reakce světa nakonec vedly k největší válce v Evropě od druhé světové války.

Ruská federace pohrdá mezinárodním právem. Během posledních šestnácti měsíců se Svět probudil do této temné reality. Svět sledoval, jak Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Rusko mělo dokonce tu drzost zamaskovat své činy mezinárodním právem pod absurdní záminkou, že jedná, aby zabránilo genocidě. Svět sledoval, jak Rusko využilo této záminky k terorizaci ukrajinského lidu a zaměřilo se na civilisty, včetně dětí. Svět sledoval, jak se Rusko zaměřilo na samotnou identitu Ukrajiny a snažilo se nás vymazat z mapy, včetně těch z nás, kteří sedíme před vámi. Snažilo se „rusifikovat“ lid, který okupovalo. Mluvím o ruské útočné válce a naprosté neúctě k lidskému životu, která právě teď pokračuje.

4. Pohrdání mezinárodním právem ze strany Ruska však nezačalo v roce 2022. Počínaje rokem 2014 Rusko nezákonně obsadilo Krym a poté se zapojilo do kampaně za vymazání kultury, přičemž si vzalo na mušku etnické Ukrajince a krymské Tatary. V Donbasu, v Charkově a jinde daleko od kontaktní linie jsme snášeli Ruskem živenou kampaň zastrašování a teroru. Poučení z tohoto případu je jednoduché: minulost je prologem. Pokud se Svět nepostaví závažnému porušování mezinárodního práva, budou porušovatelé povzbuzeni. Pokud neexistuje odpovědnost, porušování se stává bezostyšnějším.

5. Připomeňte si, co se stalo, když Rusko obsadilo Krym. Rusko vyčistilo ukrajinský jazyk z krymských škol a ukrajinskou kulturu z krymských ulic. Rusko potrestalo krymské Tatary, uzavřelo jejich historické instituce včetně Medžlisu, zakázalo jejich shromáždění a vystavilo je zmizení, mučení a svévolnému zadržování. Podívejte se, co se teď děje. Rusko se již neomezuje na diskriminaci na Krymu. Nyní se snaží vymazat ukrajinskou identitu všude. Dokonce naše lidi podrobuje filtračním táborům, deportuje naše děti a skrývá před nimi vlastní identitu. Rusko jednoduše popírá existenci Ukrajinců jako svébytné identity.

6. Vzpomeňte si, co se stalo, když se na Ukrajinu valily ruské peníze a zbraně. Let MH17. Volnovakha. Mariupol. Kramatorsk. Charkov. Civilisté čelili vládě zastrašování a teroru. Nyní Rusko přináší teror všem občanům Ukrajiny v celostátním měřítku. V každém městě, které jsem právě zmínil, se Rusko dopustilo větších zvěrstev. Mariupol, donedávna nejživější město v Azovské oblasti, se proměnilo v ruiny. Volnovacha, klidné město, rozbité na padrť. Velké části Charkova, nazývaného hlavním městem studentů Ukrajiny, byly srovnány se zemí. Na seznamu přibyla nová města: děsivé masakry v Buči, mučírny v Chersonu, masové hroby v Izjumu a mnoho dalšího.

7. Bomby a BM­‑21 již nejsou v tichosti pašovány přes hranice. Nyní Rusko otevřeně sype na Ukrajince tisíce raket a bomb. Časně ráno Rusko vyhodilo do povětří velkou přehradu nacházející se v Nové Kachovce, což způsobilo značné evakuace civilního obyvatelstva, vážné ekologické škody a ohrozilo bezpečnost Záporožské jaderné elektrárny. Pod vedením prezidenta Zelenského a s odvahou ukrajinských ozbrojených sil nás Rusko nemůže porazit na bojišti. Proto se zaměřuje na civilní infrastrukturu, aby se nás pokusilo přinutit k podřízenosti. Dnes jsou akce Ruska akcemi teroristického státu, agresora. Ale takové akce se neobjevily z čista jasna. Jsou tragickým, ale logickým vyústěním situace, na kterou jsme tento soud upozornili v roce 2017.

8. Rusko musí čelit odpovědnosti za zločiny současnosti. Dnes se však zaměříme na nedávnou minulost. Nedovolíme, aby nová zvěrstva zastřela vzpomínky na minulé oběti. Zatímco Rusko útočí na myšlenku ukrajinského národa, my nezapomeneme na ruský útok na Ukrajince a krymské Tatary na Krymu. S přibývajícími mrtvými a ruskými raketami dopadajícími na naše města nezapomeneme na civilisty, kteří zahynuli ve smrtící zimě roku 2015 a byli obětováni pro politickou agendu ruských zástupců.

9. Ukrajina vznáší nároky na základě dvou smluv, ale jedná se o jeden případ. Jde o volbu, kterou ukrajinský lid učinil v naší Revoluci důstojnosti v roce 2014, abychom si vytyčili cestu k evropské budoucnosti, v Oranžové revoluci v roce 2004, abychom měli svobodné a spravedlivé volby, a nakonec v Revoluci na žule v roce 1990, abychom žili nezávisle na příkazech Moskvy. Tento případ a z něj plynoucí porušování smluv vycházejí z toho, že Rusko odmítlo přijmout naše svobodná rozhodnutí.

10. Ruská taktika je flexibilní. Tam, kde Rusko mohlo obsadit ukrajinské území, zavedlo diskriminaci. Tam, kde to nešlo, ruští představitelé přiživovali teror. V důsledku toho Rusko porušilo dvě různé smlouvy – Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace neboli „CERD“ a Mezinárodní úmluvu o potlačování financování terorismu neboli „ICSFT“. Porušení ze strany Ruska jsou variacemi na stejné téma.

11. Dnes dopoledne Ukrajina předloží své nároky v rámci ICSFT. Profesor Harold Hongju Koh představí nároky Ukrajiny, smluvní závazky Ruska a to, jak je Rusko překrucuje. Poté se bude zabývat zvláštní definicí „finančních prostředků“, kterou úmluva označuje „aktiva všeho druhu“, a ukáže, jak zbraně přirozeně spadají do působnosti smlouvy.

12. Profesor Jean­‑Marc Thouvenin se poté bude zabývat trestným činem financování terorismu v článku 2 Úmluvy a tím, jak Rusko znovu překrucuje text Úmluvy. Jak ukáže profesor Thouvenin, v létě 2014 bylo všeobecně známo, jak se odráží ve zprávách OSN, že takzvaná DLR a LLR se podílely na teroristických činech.

13. Dále se pan David Zionts bude zabývat financováním teroristických činů, na které se vztahuje čl. 2 odst. 1 písm. a). Bude se zabývat ruskými dodávkami zbraní, které vedly k sestřelení letu MH17, což je trestný čin podle Montrealské úmluvy, a kampaní bombových útoků zaměřených na mírumilovná ukrajinská města, což jsou trestné činy podle Mezinárodní úmluvy o potlačování teroristických bombových útoků.

14. Za čtvrté se paní Marney Cheeková bude zabývat dodávkami ruských raketových ospalovacích systémů a následnou sérií útoků na civilní oblasti v Donbasu. Po polední přestávce paní Cheeková shrne zjevné porušování závazků Ruska v rámci ICSFT.

15. Poté se Ukrajina zaměří na své nároky podle CERD.

16. Profesor Koh představí nároky Ukrajiny a poskytne historický a právní kontext ruské systematické kampani rasové diskriminace etnických Ukrajinců a krymských Tatarů. Poté vysvětlí, proč se Rusko nemůže vyhnout své imperativní povinnosti nediskriminovat tím, že bude citovat vlastní propagandu, antiextremismus nebo zákony o národní bezpečnosti..

17. Dále se paní Cheeková zaměří na právo použitelné na ukrajinské nároky, včetně definice rasové diskriminace podle CERD a hmotněprávních ustanovení, která Rusko porušilo.

18. Paní Clovis Trevino poté prokáže, že se Rusko dopustilo mnoha porušení CERD, která v souhrnu představují systematickou kampaň rasové diskriminace na Krymu.

19. Nakonec se profesor Thouvenin na závěr bude zabývat pokračujícím – a flagrantním – porušováním nařízení tohoto soudu o předběžných opatřeních ze dne 19. dubna 2017 ze strany Ruska.

20. Vážená paní předsedající, členové Soudu, tento úvod ukončím tam, kde jsem začal – pohrdáním Ruska mezinárodním právem. Nedávno mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí předložila seznam podmínek, za kterých by Rusko ukončilo svou nezákonnou válku. Vyzdvihnu jednu z nich: aby se Ukrajina vzdala všech „žalob proti Rusku u mezinárodních soudů“. To je šokující prohlášení – pokud bude Ukrajina pokračovat v mírovém řešení sporů, Rusko slibuje, že bude nadále používat sílu. Soud by neměl tolerovat takový útok na svou jurisdikci.

21. Přesto Rusko svým cynickým způsobem vzdává hold mezinárodnímu právu. Rusko ví, že na tomto Soudu záleží, a obává se rozhodnutí Soudu ve věci samé. Rusko se obává oprávněně. Na mezinárodním právu záleží. Jak dnes ukážeme, mezinárodní právo vyžaduje, aby se Rusko zodpovídalo ze závažného porušování ICSFT a CERD. Žádáme vás dnes, abyste začali obnovovat dodržování mezinárodního práva.

22. Na závěr mi dovolte ještě jeden citát ukrajinského zmocněnce, když tento případ před šesti lety začal: „Dnes stojím před Světovým soudem, abych požádal o ochranu základních lidských práv ukrajinského lidu. Žádáme spravedlnost a odpovědnost podle mezinárodního práva. Lidé na Ukrajině čelí pokračující kampani teroru a kulturního vymazávání. Situace je skutečně zoufalá.“

23. Tehdy Svět přijal polovičatá opatření, která vedla k polovičatému míru, který vedl k totální válce. Dnes může tato ctihodná instituce spravedlivým a nestranným pohledem na fakta a právo vydat historické rozhodnutí. Může pomoci vést mezinárodní společenství ke spravedlnosti, udržitelnému míru a prevenci budoucího hrubého porušování mezinárodního práva. Nedostatečná odpovědnost Ruska musí konečně skončit.

24. Paní předsedající, jménem Ukrajiny Vám děkuji za pozornost, kterou věnujete tomuto důležitému případu, a za náročnou práci zaměstnanců Soudu. Nyní Vás žádám, abyste předala slovo profesoru Kohovi.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.