Čtvrtek 13. června, 2024
Evropský rozhled

MZV představilo vůbec první komunikační strategii Ukrajina – Latinská Amerika a Karibik

Dne 28. dubna se na Ukrajinské diplomatické akademii Hennadije Udovenka při Ministerstvu zahraničních věcí Ukrajiny konala prezentace veřejné části vůbec první komunikační strategie Ukrajina – Latinská Amerika a Karibik.

 

Ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba přednesl úvodní projev, v němž zdůraznil význam vytvoření komunikační strategie pro posílení vazeb se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku.

Zdůraznil, že prioritami zahraniční politiky prezidenta Volodymyra Zelenského je otevřít Ukrajině nové obzory a zvýšit přítomnost naší země v klíčových regionech světa.

„Příprava takovýchto komplexních dokumentů je pro MZV tradičně inkluzivním procesem, na kterém se podílí nejen vláda a politické subjekty, ale také odborná veřejnost a média. Pro nás všechny, představitele různých oblastí, je Latinská Amerika a Karibik jedním z klíčových nových horizontů v roce 2024 i v dalších letech. Vynaložíme veškeré úsilí, aby se naše spolupráce stala hnací silou vzájemného rozvoje a prosperity,“ uvedl Dmytro Kuleba.

Ministr zahraničí dodal, že jsou položeny základy dlouhodobé a systematické politiky, která naši zemi na mezinárodní scéně výrazně posílí a učiní ukrajinskou diplomacii skutečně světovou.

„Takto si představujeme roli nové Ukrajiny v novém světě: být lídrem, aktérem, vlivným hráčem,“ dodal ministr.

V rámci akce proběhly dvě panelové diskuse, v nichž přední odborníci diskutovali o parametrech strategie a způsobech její realizace.

Během prvního panelu s názvem „Rozšíření nových obzorů Ukrajiny v Latinské Americe a Karibiku“ nastínila náměstkyně ministra zahraničí Iryna Borovetsová vizi budoucí politické přítomnosti a strategické komunikace Ukrajiny v regionu.

Iryna Borovecová poznamenala, že již dlouho existuje plán sjednotit komunikační úsilí ukrajinských představitelů na různých úrovních.

„Již dlouho plánujeme vytvořit ekosystém veřejné, státní a mezivládní úrovně, který by se neběžel paralelně, ale společně se posiloval. To nám pomůže efektivněji komunikovat a plánovat společné akce,“ zdůraznil náměstek ministra.

První místopředseda Nejvyšší rady Oleksandr Kornijenko se zaměřil na úspěchy meziparlamentního dialogu, zatímco Oleksij Haran, vedoucí výzkumného oddělení Nadace demokratických iniciativ Ilko Kučeriva a profesor politologie Národní univerzity „Kyjevsko­‑mohyljanská akademie“, hovořil o přínosu občanské společnosti k rozvoji vztahů se zeměmi regionu.

Ředitelka odboru veřejné diplomacie a komunikace MZV Ukrajiny Viktoria Lialina­‑Boiko představila podrobnou analýzu prvků komunikační strategie a jejich význam.

Během druhého panelu náměstek ředitele třetího územního odboru MZV Ukrajiny Ihor Tumasov, generální ředitel Ukrajinského institutu Volodymyr Šejko, ředitelka programu „Latinská Amerika a Karibik“ Rady pro zahraniční politiku „Ukrajinské prizmy“ Natalija Ševčenková a poradce ministra zahraničních věcí pro komunikaci Heorhij Tychij analyzovali perspektivy a nové způsoby strategické komunikace mezi Ukrajinou a zeměmi regionu.

Akce se zúčastnili zástupci diplomatického sboru Ukrajiny a zemí Latinské Ameriky, aktivisté občanské společnosti, odborníci, novináři a veřejní činitelé v oblasti mezinárodní politiky a komunikace.

Dokument, který se vztahuje na tříleté období (2024-2026), je zaměřen na prohloubení a rozšíření komunikačních vazeb Ukrajiny se zeměmi regionu.

Strategie obsahuje hloubkovou analýzu mediálního prostředí v Latinské Americe a Karibiku, důkladnou analýzu protiukrajinských narativů šířených v regionu a nástroje pro boj proti dezinformacím.

Dokument jasně definuje klíčové narativy a podrobná doporučení pro strategickou komunikaci Ukrajiny. Strategie je plánem pro efektivní interakci s každou partnerskou zemí. Zvláštní pozornost byla věnována subregionálním a meziregionálním integračním sdružením, jejichž velký počet určuje jedinečnost tohoto regionu.

Akci podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny ve spolupráci s Mezinárodní nadací Renesance. Již dříve byla schválena Komunikační strategie Ukrajina­‑Afrika 2023. Vypracování a realizace Komunikační strategie Ukrajiny s Latinskou Amerikou a Karibikem bude novým krokem v komplexním prosazování národních zájmů Ukrajiny ve světě.

 

Odkazy:

MFA presented the first­‑ever Communication Strategy Ukraine – Latin America and the Caribbean

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.