Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

My jsme Anonymous


Dobrý den, my jsme Anonymous

Vzhledem k falešným představám, které se o nás šíří, chceme vysvětlit, o co v našem případě jde.

Anonymous je různorodý kolektiv jednotlivců, kteří se zaměřují na zajištění svobody projevu a informací po celém světě. Naším úmyslem není vyvolávat chaos bez příčiny, ale chránit Internet od tyranie, kterou jí nyní chtějí vnutit vlády a podnikatelské instituce. Neděláme to pro sebe, ale prosazujeme práva na svobodu projevu a informací globálně. Žádáme vás, abyste nás podpořili, nikoliv v naší věci, ale v zájmu svých vlastních práv. Nedovolte vládám, korporacím či sdělovacím prostředkům, aby ovládaly, co smíte vidět, slyšet a co si smíte myslet.

Mnoho lidí ve sdělovacích prostředcích vytvořilo zkreslený obraz toho, co je skupina Anonymous. Říká se, že ústava Spojených států je živý dokument, protože ho lze pozměňovat tak, aby to vyhovovalo měnícím se potřebám amerického lidu. V témže duchu je skupina Anonymous živoucí kulturou lidí a myšlenek, rostoucí, měnící se entita. Anonymous je každý jednotlivec, bez ohledu na národnost, pohlaví, rasu, etnicitu, sexualitu či přesvědčení. Všechno, co se připisuje skupině Anonymous, je málokdy založeno na konsensu nás všech jako celku – fungujeme prostřednictvím demokratické meritokracie myšlenek – a jednáme podle vlastního svědomí a nikoliv podle nějakého vůdce.

Skupina Anonymous usiluje o obranu pravdy a maximální transparentnost a žádáme vás, vás všechny, jako jednotlivce, sdělovací prostředky či vládu, abyste činili totéž.

Během amerického hnutí za občanská práva pořádali aktivisté okupační stávky a bránili tím v rámci nenásilných protestů proti segregaci v přístupu do podniků. Pro lidi to samozřejmě bylo nepříjemné a rozhněvalo je to, ale tyto nenásilné protesty byly nezbytně nutné k tomu, aby byl přijat Zákon o lidských právech. Dnes funguje mnoho podniků skrze Internet, a tak se i protesty musejí přesunout na něj, musejí být online. Naše útoky DDos jsou virtuálními okupačními stávkami. Jsou zaměřeny proti těm institucím, které napomáhají cenzuře informací. Tyto činy nepůsobí trvalé škody: pouze okupujeme bandwidth (přenosovou kapacitu), internetový kanál a systémové zdroje, podobně, jako když demonstranti zaplnili sedadla v jídelnách podniku Woolworth.

Naše nynější kampaň, Operace odplata, je reakcí na akce, které byly podniknuty proti WikiLeaks. Celá řada světově ekonomicky a politicky nejmocnějších institucí se pokusila zlikvidovat důvěryhodnost této organizace a úplně ji odstranit z Internetu. K tomuto útlaku dochází jménem ochrany státních zájmů, avšak ve skutečnosti je to způsob, jak ochránit osoby, které jsou vinny likvidací transparentnosti, a snaží se tak utajovat před veřejností své vlastní zločiny. Neexistují žádné důkazy, že byla jediná osoba poškozena prozrazením informací. WikiLeaks fungují v součinnosti s několika médii a pokoušely se – marně – debatovat s americkým ministerstvem zahraničí o tom, co by se mělo a co by se nemělo zveřejnit. Právě v důsledku tohoto soustředěného úsilí potlačit WikiLeaks vystupujeme na obranu jejich svobody.

Internet je v tomto stále více autoritářském světě poslední pevností svobody. Je schopen propojit a sjednotit celé lidstvo, odstranit bariéry jazyka i vzdálenosti. Když jsme spolu spojeni, jsme silní. Když jsme silní, nemusíme se bát tyranie. Právě proto se vlády a korporace rozhodly zaútočit na WikiLeaks. Obávají se naší moci, když se globálně spojíme, obávají se naší schopnosti vyžadovat spravedlnost. Mějte to vždy na paměti.

V této vznikající informační společnosti nastal historicky důležitý okamžik pro osud svobody projevu. Tyto útoky proti svobodě projevu budou mít důležité důsledky pro budoucnost. Náš pokojný aktivismus se zaměří proti všem, kdo mají v úmyslu omezovat svobodu projevu a informací, bez ohledu na moc, kterou vládnou. Instituce, proti kterým vedeme kampaň, upírají všem lidem základní lidské právo. Všechny osoby, korporace, vlády či jiné instituce, které se postaví proti tomuto cenzurování a začou namísto toho podporovat svobodu projevu, se stanou našimi spojenci. Skupina Anonymous si spíše přeje vzdělávat své odpůrce, nechce jim škodit. Usilujeme o svobodu pro všechny, i pro ty, kdo nás kritizují a útočí na nás. Kampaň Anonymous nezamýšlí poškozovat jednotlivé občany, jednotlivé organizace, servery či vlády, které podporují autentickou svobodu projevu.

Anonymous naléhá na lidi světa, aby se přidali k boji proti všem formám cenzury, na obranu svobody na Internetu i mimo něj. Existujeme na okrajích společnosti, na Internetu i mimo něj, ale jestliže nás budete hledat, najdete nás.

Chceme ukončit tento text konečnou výzvou pro ty, kteří dál mají v úmyslu pokračovat se svou kampaní proti lidským právům a svobodě projevu v tisku a proti svobodě informací.

Jsme Anonymous. Je nás mnoho. Očekávejte nás.