Středa 24. července, 2024
Evropský rozhled

Ministr Chalupa zakázal kácení v rašeliništích

Ministr životního prostředí představil na tiskové konferenci svá doporučení o dalším postupu v boji s kůrovcem v NP Šumava.

Záměrem ministra Chalupy je bojovat efektivně proti kůrovci a zároveň zachovat co největší ohleduplnost k bezzásahovým zónám. Ačkoliv ve většině bodech vyhověl odborné společnosti, práce pana Stráského si nadále váží a věřejně mu za jeho činnost poděkoval. V souvislosti s ochranou přírody národního parku musel však Stráského plán upravit.

Ministr navrhuje následující postup:

1. vyloučit letecké postřiky na celém území NP Šumava

2. v prvních zónách nepoužívat biocidní prostředky k hubení kůrovce

3. v prvních zónach kácet pouze ručně pilami a popadané stromy nechat na místě k zetlení. Šetrné ruční kácení stromů bude v následujících prvních zónách:

– Paštěcké stráně – číslo první zóny76

– Tetřevská slať – číslo první zóny 67

– Mezilesní slať (část, kt. je v majetku Města Kašperské Hory) – číslo první zóny 85

– Buková slať – číslo první zóny 91

– Ždárecká slať – číslo první zóny 94

– Silnice – číslo první zóny 103

4. v prvních zónách nesmí těžká technika vyjíždět mimo zpevněné lesní cesty a komunikace

5. zákaz kácet v rašeliništích a v dalších prvních zónách, konkrétně:

– Pod Vltavskou cestou – číslo první zóny 59

– Černohorský močál – číslo první zóny 60

– Cikánské slatě a Mlynářské slatě – jižní část první zóny číslo 44

– Rybárenská slať – číslo první zóny 41

– Prameny Vltavy – číslo první zóny 58

– Novohůrecké slatě – číslo první zóny 6

– Soutok, Vysoké lávky – číslo první zóny 8

– Jezerní slať – číslo první zóny 69

– Mezilesní slať (část, která je ve správě NP Šumava) – číslo první zóny 85

– Chalupská slať – číslo první zóny 89

– Velký bor – číslo první zóny 24

– Kaňon Křemelné – číslo první zóny 25

– Kotlina Valné – číslo první zóny 102

– Silnice – číslo první zóny 103

– Medvědice – číslo první zóny 112

– Hučinka – číslo první zóny 117

– Oslí les – číslo první zóny 118

– Kaliště – číslo první zóny 134

– Úval – číslo první zóny 135

– část první zóny Smrčina – číslo první zóny 132

Kliknutím na obrázek ho zvětšíte.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí, ve  zprávě ČTK.

Reakce Svazu obcí NP Šumava k stanovisku ministra Chalupy v dalším boji proti kůrovci