Čtvrtek 8. června, 2023
Evropský rozhled

Ministerstvo školství chybovalo, nedohlíželo nad utrácením vysokých škol

Pirát Jakub Michálek dnes oznámil úspěch v soudním procesu s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Jakub Michálek chtěl v roce 2012 provést rešerši odměňování top-manažerů vysokých škol. Informace o odměnách manažerů placených z veřejných prostředků však budějovická technika utajila. Ministerstvo školství, k němuž se Jakub Michálek odvolal, se věcí odmítlo zabývat. 

 
Jakub Michálek, zastupitel Hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu Jakub Michálek, zastupitel Hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu.
 

Z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích však nyní vyplývá, že tento postup Ministerstva školství je v rozporu se zákonem. Ministerstvo totiž v roce 2012 předávalo odvolání zpátky k rozhodnutí vysokým školám, které pak samy „nezávisle“ přezkoumávaly vlastní rozhodnutí. Vysoká škola v Českých Budějovicích si pak při přezkumu potvrdila, že informace o platech bude utajovat.

Soud prohlásil napadnuté rozhodnutí Univerzity v Českých Budějovicích za nicotné, a zcela tak vyhověl návrhu Jakuba Michálka. (Nicotnost rozhodnutí znamená, že rozhodnutí v právním smyslu od počátku vůbec neexistovalo, protože ho vydal úplně jiný orgán, než který je k tomu zákonem určen.) 

Ministerstvo školství nyní musí rozhodnutí vysoké školy do měsíce přezkoumat. Vzhledem k tomu, že soud vyslovil úplnou nicotnost rozhodnutí, nezabýval se již různými vytáčkami, kterými škola utajování informací zdůvodňuje.

„Od roku 2011 požaduji, aby veřejné vysoké školy říkaly, jak odměňují své vrcholné manažery. Školy ignorovaly precedens vydaný Nejvyšším správním soudem, podle něhož musí informace poskytovat. Vysoké školy hospodaří s veřejnými prostředky, a tedy by si měly uvědomit, že podléhají veřejné kontrole. Nyní krajský soud potvrdil, že Ministerstvo školství porušilo zákon, když odmítlo rozhodnutí vysokých škol přezkoumávat, ačkoliv je to jeho povinnost podle zákona o vysokých školách. Vypadá to, že po několika letech se tedy konečně dočkáme základní kontroly nad pracovníky, kteří řídí instituce s rozpočtem přes 20 miliard.“ 

 
Odkazy:

Česká pozice: Veřejné vysoké školy: O naše mzdy se nezajímejte!

Rozsudek jménem republiky – plné znění