Čtvrtek 23. května, 2024
Evropský rozhled

Mimořádné prohlášení odborové organizace Unie bezpečnostních složek MV

Dovolili jsme si převzít text ze stránek Unie bezpečnostních složek MV (UBS MV), jelikož jej považujeme za mimořádně důležitý a domníváme se, že by si jej měl přečíst každý, kdo se ve čtvrtek chystá na stávku odborů.

Hned v úvodu výkoný výbor UBS MV uvádí, že Policie ČR je policií apolitickou, musí se chovat dle zákona, dbát na pořádek a v případě porušení zákona sjednat pořádek. To ovšem neznamená, že pokud budou lidé pokojně demonstrovat, že proti nim policie zakročí.

Ve druhé polovině zprávy se uvádí, že v roce 1989 byla Policie (Veřejná bezpečnost) zneužita proti občanům Československa a tato situace se nesmí již nikdy opakovat. Pokud budou občané demonstrovat proti jakékoliv vládě, policie proti nim nezakročí, pokud ovšem nebudou porušovat platné zákony.

Politici a masmédia v posledních dnech vyvolali v lidech obavy, že demokracie v naší zemi platí jak kdy a jak pro koho. Zejména soudní zákaz stávky, který podle právníků je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, nemá nikde v Evropě obdoby.  To ovšem neznamená, že by lidé měli mít strach ze zásahu Policie a bát se vyjádřit svoji nespokojenost s reformami – pokud během stávky neporuší zákon, Policie ČR proti nim nezakročí.

Níže uvádíme znění mimořádného prohlášení odborové organizace Unie bezpečnostních složek MV, tak jak bylo publikováno na jejich oficiálních stránkách.

VV UBS, 15:24:49 13.06.2011

Mimořádné prohlášení odborové organizace Unie bezpečnostních složek MVVážení kolegové, občané

Dne 12. června 2011 se mimořádně zkontaktoval Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek MV, působící hlavně v resortu policie, k projednání situace, která je patrná v celé České společnosti a která si vyžádala toto mimořádné sdělení občanům a kolegům od Unie bezpečnostních složek MV.

Po posledních událostech, které víří vzduch v této zemi, jsme nuceni vydat za své členy rozhodnutí, ke kterému máme od členů UBS-MV mandát. Vzhledem k tomu, že Policie ČR je policií apolitickou a chrání občany ČR, vydává tato odborové organizace, zastupující své příslušníky UBS u policie, toto prohlášení:


Poslední události, jež zasáhly naši společnost ukázaly, jakým způsobem lze hodnotit morální, lidský a profesní kredit naší politické scény. Nebojíme se říci, že občané České republiky jsou již na pokraji tolerance vůči těmto praktikám a nesouhlasná nálada může velmi brzy přerůst přes hlavy vrcholných představitelů politické moci.


Nadávky a výsměch politiků, vzkazy přes média o policejních flákačích, snižování mezd bezpečnostním složkám a armádě ČR na hraně únosnosti, nedává poctivým policistům ve společnosti dobrý kredit. Avšak policie musí konat dle zákona, dbát na pořádek a v případě porušení zákona občany ČR, sjednat pořádek. Pokud by ovšem měla PČR a jiné bezpečnostní složky zakročit proti pokojně demonstrujícím občanům této země, které se řídí Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, je Unie bezpečnostních složek proti jakékoli této politické zbrani vůči obyčejným lidem.

V roce 1989 byla Policie (tehdejší Veřejná Bezpečnost) zneužita proti samotným občanům národa Československého. Tato situace se již nesmí nikdy, podotýkáme důrazně, nikdy opakovat. Pokud by mělo v budoucnu dojít k sociálním a občanským nepokojům občanů ČR proti jakékoli vládě a pokud při těchto možných protestech nebude docházet k naplnění skutkové podstaty trestných činů, policie ČR nesmí zakročit proti hlasu lidu (dle Ústavy a LZPS ČR).

Věříme, že k takovému incidentu nikdy v této zemi nedojde a plně podporujeme jakékoli slušné protesty, které jsou v mezích zákona. Sdružujeme stovky policistů, kteří jsou slušní, odpovědní, morálně vyspělí a poctiví. Pokud by ovšem některý z našich členů vykročil nesprávnou cestou a nerespektoval morální kredit policisty a povinnosti policisty, Unie bezpečnostních složek se s tímto svým členem navždy rozloučí a sama nechá svého člena řádně prošetřit.


Apelujeme na všechny příslušníky bezpečnostních sborů, aby se při své službě, při svém vystupování a zejména při výkonu ochrany zájmů chráněných zákonem, nenechali zastrašit a řádně si plnili své zákonné a morální povinnosti a cíle. Vnímáme toto prohlášení, jako morální a profesní povinnost a jako naplnění přísahy příslušníka Policie ČR. Policie je zde pro občany, NE pro politické strany. Proto konejme tak, jak nám ukládají zákony této země, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod. Jsme přece také jen lidé a občané této země.

Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek MV