Neděle 21. dubna, 2024
Evropský rozhled

Milion chvilek pro demokracii: Volby do mediálních rad jsou důležité

 
Milion chvilek pro demokracii, 1. 3. 2020
 

V neděli prvního března odstartovala u sochy Tomáše Garrigua Masaryka před Pražským hradem demonstrace Milionu chvilek pro demokracii, tentokrát svolaná nejen kvůli zvolení Stanislava Křečka veřejným ochráncem práv, ale také kvůli blížícím se volbám nových členů do mediálním rad. Poté se demonstranti nesoucí včele pochodu symbolickou židli demokracie přesunuli na Staroměstské náměstí, kde ve svých projevech pokračovali.

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář na Hradčanském náměstí varoval před agrofertizací České republiky, zneužíváním politické moci a cílenému ničení důležitých demokratických institucí, mezi které řadí veřejnoprávní média a jejich mediální rady, soudy a státní zastupitelství, státní správu, ale také úřad Veřejného ochránce práv, antimonopolní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad a Českou národní banku. Na všechny tyto instituce Andrej Babiš vytváří nátlak a snaží se mít nad nimi vliv.

Nedávna volba ombudsmana spolku Milionu chvilek pro demokracii pouze potvrdila dlouhodobý trend, kdy jsou do úřadu klíčových institucí dosazováni lidé loajální k Andreji Babišovi. Mikuláš Minář upozornil, že veřejným ochráncem lidských práv byl zvolen člověk, který chce bránit jen některá práva některých občanů, který za komunismu vychvaloval socialistické volby a zřízení a který po revoluci falešně používal titul JUDr. Výmluvy, že jej politici zvolili na truc občanům, jsou směšně a nedůstojné.

Pozornosti spolku neunikl ani nedávný výrok Andreje Babiše na účet europoslanců Mikuláše Peksy (Piráti) a Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), kdy je označil za vlastizrádce, protože poukázali na jeho nekalé praktiky. Když někdo pojmenuje problém nahlas, je hned někým placený, je z něj veřejný nepřítel nebo rovnou již zmíněný vlastizrádce.

V příštích dvou týdnech proběhne volba do rad veřejnoprávních médií. Přestože členové mediálních rad mají dohlížet na nezávislost médií, spolek má obavy, že tomu tak po zvolení nových členů nemusí být. Do mediálních rad kandiduje celá řada lidí spjatých s politiky, kteří jsou na nich závislí. Nejen Mikuláš Minář si myslí, že volba do veřejné instituce by měla být veřejná a nikoliv tajná, jak odhlasovala většina hnutí ANO. Veřejnost má právo vědět, kdo nese zodpovědnost za zvolení lidí, kteří začnou torpédovat nezávislost institucí.

Poté se demonstranti vydali pochodem na Staroměstské náměstí. V čele průvodu nesli židli, jejíž čtyři nohy symbolizovaly čtyři pilíře demokracie – moc zákonodárnou, výkonnou, soudní, ale také nezávislá média, která mají předchozí tři kontrolovat.

„Pokud stojí všechny tyto pilíře pevně a nezávisle, odděleně, pak demokracie funguje. Pokud se však jeden či více pilířů ztratí, někdo je uřeže, pak se celá demokracie začne viklat a nebo se v tom horším případě může i zřítit,“ uvedl Mikuláš Minář. „Demokracie není jen vládou lidu, ale také vládou zákona, práva a pravidel a jednoho dne budeme mít slušné politiky, kteří budou tyto pravidla bránit a obhajovat a nikoliv obcházet a narušovat. Změna je možná.“

 
Milion chvilek pro demokracii, 1. 3. 2020
 

Na Staroměstském náměstí pak spolek podrobněji rozvedl, proč si myslí, že nezávislost médií je s blížící se volbou nových členů mediálních rad ohrožena. Nyní bude voleno 6 z 15 členů Rady České televize a v příštím roce dalších 5 členů. Přitom už 10 členů Rady může odvolat generálního ředitele. Může se to stát před volbami, ale i po nich, jisté však je, že mandát současnému generálnímu řediteli končí v roce 2023. Pokud si Andrej Babiš dosadí dříve či později svého ředitele televize, bude to konec nezávislého zpravodajství a publicistiky. Možná to udělá už před volbami. Bude mít v roce 2023 Andrej Babiš vlastní televizi?

Následně Mikuláš Minář symbolicky uřezal nohu na židličce Demokracie, a ta se zhroutila.

Na Staroměstském náměstí dále zaznělo, že Ústavní soud stále funguje, načež byly citovány některé jeho závěry: „V demokratickém právním státě jsou podle ústavního pořádku volby řádně vedenou soutěží o důvěru a mandát od voličů, nikoliv o ovládnutí státu za účelem využití či dokonce zneužití jeho kapacit a zdrojů jeho vítězem, a to za použití každého vhodného prostředku. Stát není podnik a služba státu je honorována, avšak výkon veřejné funkce není podnikáním, natož správou vlastního majetku.“

Pokud politik ovládne významné instituce včetně médií, nemůžeme například u voleb mluvit o svobodné soutěži, neboť by to byla soutěž invalidy s nadopovaným atletem, který dostal ještě třicet metrů náskok.

V závěru demonstrace vystoupil na pódiu Fedor Gál, který se narodil v koncentračním táboře Terezín a je spoluzakladatel Verejnosti proti násiliu. S veřejnosti se podělil o několik svých postřehů, které považuje za důležité.

 
Milion chvilek pro demokracii, 1. 3. 2020
 

„Když uslyšíte na pódiu někoho, jak oslovuje rovnou celý národ, buďte ve střehu. Když slyšíte někoho, jak říká a slibuje, že bude hájit zájmy dolních deset milionů, nevěřte mu. A když uvidíte, že se grupuje skupina lidí, kteří o sobě říkají, že jsou bílí a heterosexuální muži a vlastenci, tak já i vy si vzpomeňte na dvacátá a třicátá léta minulého století. Já si na to vzpomínám často. My jsme vlastenci, Milion chvilek pro demokracii,“ uvedl.

Dřív věřil, že dialog je řešením, ale postupem času si uvědomil, že dialog s fanatiky, dogmatiky a politickými kšeftýři možný není. S těmi se musí konfrontovat a jediné, čemu oni rozumějí, je síla. Nestačí odvaha, nestačí moudrost, rozhoduje pouze síla.

Na závěr shromáždění zazněla česká státní hymna.

 
Milion chvilek pro demokracii, 1. 3. 2020
Milion chvilek pro demokracii, 1. 3. 2020
Milion chvilek pro demokracii, 1. 3. 2020
Milion chvilek pro demokracii, 1. 3. 2020
Milion chvilek pro demokracii, 1. 3. 2020