Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Komentář MZV Ukrajiny k přijetí rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů „Ochrana civilistů a dodržování právních a humanitárních závazků“

Plakáty s informacemi o rukojmích Hamásu vyvěšené na zdech v Židovské obci v Praze. Ilustrační obrázek.

 

V souvislosti s přijetím rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů o situaci na Blízkém východě „Ochrana civilního obyvatelstva a dodržování právních a humanitárních závazků“ bereme na vědomí následující.

 

Znovu potvrzujeme svůj postoj k odsouzení raketových útoků a útoků ozbrojených skupin Hamásu na obyvatelstvo Izraele, jakož i braní rukojmích, které vedly k pokračující eskalaci a humanitárnímu utrpení obyvatel Izraele a Palestiny.

V této souvislosti litujeme, že návrh delegace Kanady spolu s více než dvěma desítkami členských států OSN odsoudit tyto teroristické akce Hamásu a vyzvat k propuštění rukojmích, který získal podporu 88 hlasů, nebyl do konečného znění rezoluce zařazen. Ukrajina se stala spoluautorem zmíněného pozměňovacího návrhu a považovala jej za jeden z hlavních prvků dokumentu Valného shromáždění.

Celkové výsledky hlasování o usnesení jsou následující: 120 hlasů pro, 14 proti, 45 se zdrželo hlasování. Ukrajina spolu s Austrálií, Kanadou, Dánskem, Německem, Itálií, Japonskem, Švédskem, Velkou Británií a dalšími zeměmi se zdržely hlasování.

Zároveň rezoluce obsahuje důležitá ustanovení o humanitární reakci na hrozby pro civilní obyvatelstvo a civilní objekty. Ukrajina vyjadřuje nejhlubší soustrast všem obětem konfliktu a vyzývá k provádění ustanovení rezoluce, která vyžadují zajištění ochrany civilního obyvatelstva a civilních objektů, jakož i umožnění a usnadnění přístupu humanitární pomoci k základním dodávkám a službám pro všechny civilisty v pásmu Gazy.

Podporujeme výzvu k okamžitému, úplnému, trvalému, bezpečnému a neomezenému přístupu k humanitární pomoci OSN, Mezinárodnímu výboru Červeného kříže a všem dalším humanitárním organizacím, jakož i vytvoření humanitárních koridorů a dalších iniciativ, které usnadní poskytování humanitární pomoc civilistům. Ukrajina vyzývá k úplnému provedení těchto naléhavých úkolů.

Mírový proces na Blízkém východě zůstává jádrem veškerého úsilí o obnovení stability a bezpečnosti v regionu. Ukrajina důsledně podporuje realizaci principu dvou států, Izraele a Palestiny, které budou žít vedle sebe v míru a bezpečí, a zasazuje se o urovnání palestinsko­‑izraelského konfliktu politickými a diplomatickými prostředky, zejména v rámci bezpodmínečného plnění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a dalších mezinárodních dohod oběma stranami.

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.