Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Mezinárodní akce na podporu Alexeje Navalného se uskutečnila na jiném místě než uvedl Magistrát

Zdroj: Praha.eu, portál hlavního města Prahy

 

Podle přehledu oznámených shromáždění v hlavním městě Praze se mezinárodní akce na podporu Alexeje Navalného měla konat mezi 14: 00 a 16: 00 hodinou na Václavském náměstí v Praze před pomníkem svatého Václava. Ve skutečnosti se však konala na Staroměstském náměstí.

 

Situace na Václavském náměstí byla klidná, v uvedenou dobu se na místě sešla pouze početná skupina rusky mluvících turistů, které si posléze odvedla průvodkyně. U auta před Domem módy pak postávali zhruba jednu hodinu dva muži a pečlivě pozorovali dění před pomníkem.

Podle práva shromažďovacího má svolavatel povinnost být přítomen na oznámeném shromáždění a to na uvedeném místě po celou dobu jeho konání. Za nesplnění této povinnosti hrozí fyzické osobě pokuta 15 tisíc korun a právnické osobě 30 tisíc korun. Fyzická přítomnost svolavatele logicky vylučuje, aby svolavatel oznámil shromáždění na více místech ve stejný čas. Jaký postih hrozí Magistrátu, pokud uvedl v přehledu oznámených shromáždění jiné než oznámené místo, v zákoně popsáno není.

 

Aktualizace: Údaje o místě konání byly v přehledu oznámených shromáždění již opraveny.