Čtvrtek 18. dubna, 2024
Evropský rozhled

Marketing Národní domobrany

 
Josef Hörl s nášivkou Národní domobrany
 
Národní domobrana vykazuje znaky marketingových tahů za účelem zvýšení poptávky po nabízeném zboží.

Na samotných členských příspěvcích ve výši sto korun za osobu nemusí být nic zvláštního, kromě toho, že účet je veden na osobu Marka Obrtela a nikoliv na jméno spolku (274733914 / 0300).

Podle spolkového rejstříku v České republice existuje jedna jediná Národní domobrana ČR registrovaná 15. prosince 2015 u Městského soudu v Praze a jejím předsedou je Ing. David Buchtela, Ph.D., jde-li o stejný spolek je diskutabilní, z níže uvedených poznatků ale velmi pravděpodobné.

Členové Národní domobrany po zaplacení členského příspěvku jsou vybízení, aby se účastnili domobraneckých výcvikových aktivit. Za každý jednotlivý výcvik pak platí zhruba 150 – 200 Kč.

V poslední době se uskutečnily tři výcvikové aktivity.

V polovině září proběhla Operace Očko, cvičení zaměřené prioritně na téma ochrana státní hranice, pořádané Ivem Gecem na Domažlicku. Za cvičení se platilo 200 Kč.

O devět dní později proběhlo na Pardubicku cvičení Paladin, dvoudenní výcvik v oblastech sebeobrana, taktika boje v otevřeném prostoru, taktika boje z blízka, vojensko-taktické lezení. Cvičení vedl Roman Gergi a dle počtu přihlášených osob vybíral 150-200 Kč na osobu. Pravděpodobně šlo o poplatek za rezervaci střelnice. U Romana Gergiho je potřeba zmínit, že dle seznamu četnosti jmen a příjmení MVČR na území ČR nikdo tohoto jména nežije. Jeho pravé jméno je Gergl nebo Gergel.

Dnes, 7. října 2017, po celý den probíhá v Polabí polní výcvik regionu Čechy střed, nazvaný Komenius. Za ten Ivan Veselý vybírá poplatek 150 Kč.

Kromě výcvikových cvičení peníze plynou i z domobraneckého obchodu. Výše uvedený předseda Národní domobrany ČR David Buchtela je jednatelem společnosti dp-czechia s.r.o, která vznikla o několik dní dříve než spolek Národní domobrany, a to 27. října 2015. Společnost provozuje domobranecký obchod, kde si členové nakupují součásti stejnokroje dle výstrojního řádu spolku. Stejnokroj se skládá z 11 částí a pořízení stejnokroje nepatří mezi nejlevnější záležitosti. Jenom nášivka Národní domobrany vyjde na 200 Kč.

Být řádným členem Národní domobrany tak vyjde na nemalé peníze.