Neděle 14. července, 2024
Evropský rozhled

Krymská platforma vyslala do světa signál, že Krym byl, je a bude ukrajinský

 

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj na ustanovujícím summitu Krymské platformy.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj na ustanovujícím summitu Krymské platformy.

 

V předvečer 30. výročí nezávislosti Ukrajiny vyslalo mezinárodní společenství do celého světa signál, že pro něj osud Krymu rozhodně není uzavřenou otázkou a na dodržování a vymáhání mezinárodního práva mu stále záleží. Stalo se tak na ustanovujícím summitu Krymské platformy, která si klade za cíl konsolidovat odvetné reakce na okupaci poloostrova. Ukrajina se západními zeměmi ustanovila nový formát diplomatických vztahů ve směru odporu proti anexi a okupaci Krymu.

 
Summit inicializoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v úvodu poznamenal, že poprvé od okupace ukrajinského Krymu byla tato otázka vyzdvižena na nejvyšší mezinárodní úroveň.

Prezident zdůraznil, že před sedmi lety v centru Evropy Ruská federace anektovala a okupovala část území Ukrajiny – Krymský poloostrov, který se rozkládá na ploše 27 tisíc kilometrů čtverečních.

Během okupace Moskva ztrojnásobila svojí vojenskou přítomnost na Krymu.

„Krym se ze světoznámého letoviska proměnil ve vojenskou základnu. Stal se odrazovým můstkem pro další rozšíření vlivu Ruské federace v černomořské oblasti. Krym se stal územím, kde jsou hrubě a systematicky porušována lidská práva a svobody,“ řekl Volodymyr Zelenskyj.

Se vznikem Krymské platformy můžeme hovořit o vytvoření konkrétní pozice, která má geopolitický význam s krymským základem, a která ohrožuje realizaci ruské strategie do roku 2035 v černomořském regionu při prosazování politiky „ruských reálií poloostrova“ na Západě.

„Od dnešního dne vlastně zahajujeme odpočítávání osvobození naší země – ukrajinského poloostrova. Je dost možné, že 23. srpen 2021 vstoupí do dějin jako den začátku deokupace Autonomní republiky Krym a města Sevastopol. Okupace Krymského poloostrova začala v Moskvě. Deokupace Krymu začne v Kyjevě,“ vyzvala hlava státu mezinárodní společenství na inauguračním summitu.

Podle prezidenta je ve společném prohlášení Krymské platformy jasně uvedeno neuznání ruské nezákonné anexe Krymu, závazek zvážit další politické, diplomatické a omezující sankce vůči Rusku v případě další agrese a společné úsilí všech členských států o posílit bezpečnost a stabilitu v oblasti Černého moře.

Ustanovujícího summitu Krymské platformy se účastnilo více jak 46 zemí a mezinárodních organizací, v zastoupení prezidentů, předsedů vlád a ministrů. Za Českou republiku se ustanovujícího summitu účastnil předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, který připomněl situaci Československa v souvislosti s Mnichovskou dohodou.

„Psal se rok 1938, byl začátek října, a Češi byli vyháněni ze své země, protože došlo k události, která je nazývána Mnichovská dohoda. Když se ptáme, proč k té události došlo, tak zjišťujeme, že to bylo určitě tím, že Hitler měl velké ambice. Ale to také bylo tím, že nás zradili spojenci, že v nějakém okamžiku nepodpořili republiku v její nezávislosti, suverenitě a nedotknutelnosti jejího území,“ pronesl český předseda Senátu a dal prezidentu Ukrajiny slib, že Česká republika bude díky své historické zkušenosti stát po boku Ukrajiny a bude hájit nezávislost, celistvost a suverenitu Ukrajiny.

Prezident Volodymyr Zelenskyj na summit pozval i Ruskou federaci, aby dostala příležitost napravit svou historickou chybu. Ta příležitosti nevyužila.

 

  

Co potřebujete vědět o Krymské platformě

Krymská platforma je nové poradenské a koordinační centrum určené pro mezinárodní dialog a přijímání rozhodnutí k řešení reintegrace anektovaného Krymu.

Akce, kterou inicializoval prezident Volodymyr Zelenskyj, se zúčastnilo 46 zahraničních a mezinárodních delegací.

Po ustanovujícím summitu účastníci podepsali společnou deklaraci odsuzující nezákonnou okupaci Krymu Ruskou federací a souhlasili se spoluprácí na deokupaci ukrajinského poloostrova.

Platforma je stále otevřená k připojení dalších států.
 

  

Proč na Krymské platformě záleží

Ruská federace šíří narativy, které významně ovlivňují smýšlení obyvatel a jejich další rozhodování. Nyní tak v informačním prostoru lze nabýt dojmu, že krymský problém je již uzavřené téma, nelze na okupaci Krymu nic změnit, celý svět se již vyrovnal s okupací poloostrova, včetně Ukrajinců.

Krymská platforma tento narativ odhaluje jako nepravdivý.

Zásluhou Krymské platformy mezinárodní společenství opět prokázalo, že Ruská federace je v postavení agresora, který nelegálně okupuje ukrajinský poloostrov a deokupace území není uzavřenou agendou.

Krymská platforma je prvním stálým specializovaným centrem zaměřeným na podporu ukrajinských občanů nucených žít na okupovaném území a ochranu jejich práv a svobod.

Deklarace Krymské platformy obsahuje ustanovení jednak o neuznání nezákonné anexe Autonomní republiky Krym a města Sevestopolu Ruskou federací, jednak o protiopatřeních vůči Ruské federaci v politické a diplomatické rovině.

Mezinárodní tlak na Rusko bude pokračovat. Signatářské země vyjádřily svou připravenost společně čelit novým výzvám a hrozbám, které představuje pokračující militarizace Krymu.

Signatáři rovněž odsouhlasili, že budou důrazně vystupovat proti jakémukoliv pokusu podkopávat mezinárodní právní řád. To ukazuje, že mezinárodní společenství jasně chápe riziko globální destabilizace, kterou pro svět představuje agresivní politika Ruské federace.
 

 
 
Odkazy:

JOINT DECLARATION OF THE INTERNATIONAL CRIMEA PLATFORM PARTICIPANTS

President of Ukraine opened the inaugural summit of the Crimea Platform

President of Ukraine invited Russia to sign the declaration of the Crimea Platform condemning the annexation of the peninsula

Crimea Platform. Declaration

YouTube: Projev předsedy Senátu parlamentu České republiky Miloše Vystrčila na summitu Krymské platformy.