Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

„Kriminální činy jednotlivců se nemohou vztahovat na celou skupinu,“ zaznělo v Praze na společné akci Romů a Ukrajinců

 

Památku tragicky zesnulého Nikolase D. na pražském Staroměstském náměstí uctili zástupci ukrajinské i romské menšiny společně. Akci u stánku Pražského Majdanu pořádal Pulse of Europe – Czech Republic a Československá romská unie a zúčastnil se ji osobně rada – vyslanec ukrajinské ambasády Jevhen Kuleša i vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková.

 

Organizátor Tomasz Peszynski z Pulse of Europe – Czech Republic v úvodu zdůraznil, že kriminální činy jednotlivců se nemohou vztahovat na celou skupinu, na celou národnost nebo celou rasu. Vyzval přítomné, aby se před stánkem Pražského Majdanu shromáždili za ukrajinskými a romskými vlajkami a ukázali světu, že patří do jedné velké evropské rodiny.

 

 

Ukrajinský zástupce označil ztrátu každého lidského života za tragédii bez ohledu na okolnosti. Událost, o které dosud nemáme dostatek informací, vrátit nelze, můžeme ale ovlivnit reakci naší společnosti, konkrétně romské a ukrajinské menšiny na území České republiky.

„Romové v minulosti vždy trpěli kvůli předsudkům, důvodem byla vždy nenávist, iracionální, předsudečná a bezohledná. Ukrajinský národ včetně ruské populace dnes a denně čelí válečným zločinům, genocidě, okupaci a dalším zvěrstvům páchaným ruským agresorem. Důvodem vojenské agrese je opět nenávist, paušální, zničující, nevyprovokovaná,“ uvedl. „Každá z našich komunit má nejen v České republice zkušenosti s předsudky, diskriminací a xenofobií. Společným nepřítelem Romů a Ukrajinců je nenávist. Nepřítelem jsou předsudky, xenofobie a lži.“

Společnými zájmy stává se život v míru a fungující solidární společnost, která odmítá diskriminaci a xenofobii.

Na místě je též odmítnutí živlů, které obě komunity chtějí rozeštvat, vyprovokovat a postavit proti sobě. Tyto živly nikdy nepřály nic dobrého ani Romům, ani Ukrajincům. Naštěstí jsou v České republice v okrajovém menšinovém proudu. „Nenechme je se posílit na náš účet a na náš úkor,“ pokračoval.

Na závěr poděkoval obyvatelům České republiky bez ohledu na jejich národnost za to, že díky nim je toto místo krásné místo pro život a je jen na nás, aby to tak i nadále zůstalo.

 

 

Projev romského zástupce Karla Kariky

 

„My Romové z romské menšiny v České republice jsme hluboce znepokojeni a zarmouceni tragickým činem, který se odehrál v sobotu večer na tramvajové zastávce v Brně. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a přátelům obětí této smutné události.

Rovněž chceme důrazně odsoudit násilí a xenofobii, která se projevuje na sociálních sítích v reakci na tento incident. Jako romská komunita, která je často nespravedlivě diskriminována a stigmatizována, rozumíme důležitosti odmítání kolektivní viny a podporujeme ukrajinskou menšinu v jejím boji proti xenofobii.

Je důležité si uvědomit, že mnozí Ukrajinci v České republice se zde nacházejí jako uprchlíci před válkou ve své zemi a bojují za bezpečnější budoucnost pro sebe a své rodiny.

Nesmíme zapomínat na společné lidské hodnoty, které nás spojují, a měli bychom hledat způsoby, jak podporovat porozumění a solidaritu mezi různými národnostními a etnickými skupinami.

Vyzýváme všechny Romy České republiky, aby odmítali jakoukoliv formu násilí, diskriminace a xenofobie, namísto toho bychom měli společně hledat řešení, jak zlepšit bezpečnost ve veřejném prostoru a jak preventivně působit proti růstu kriminality v naší společnosti.

Dále apelujeme na všechny národnostní menšiny, včetně Romů, aby se snažily o vzájemné porozumění a respekt. Je nezbytné překonávat bariéry vyplývající z rozdílných jazyků, či kulturních tradic a podporovat dialog mezi jednotlivými skupinami. Jen tak můžeme společně budovat silnou a jednotnou komunitu, ve které se každý bude cítit bezpečně a respektován.

Věříme, že spolupráce a solidarita jsou klíčem k dosažení tohoto cíle. Společně musíme bojovat proti násilí, xenofobii a diskriminaci, abychom zajistili mírové soužití pro všechny obyvatele České republiky.

Děkuji za pozornost.“

 

 

Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková uvedla, že se rozhodla přijet do Prahy na setkání ukrajinské a romské menšiny, aby tím zabránila zneužití tragické události z Brna dezinformátory, neboť takové jednání vede jen k dalšímu podněcování nesnášenlivosti mezi menšinami. Předpokladem pro úspěšné čelení nenávisti a dalšího násilí je vzájemná spolupráce a dialog. To je cesta ke společnému soužití. Závěrem uvedla, že věří ve spravedlivé vyšetření brněnského případu.

Za zemřelého Roma se držela minuta ticha a ukrajinská a romská strana si předala svá prohlášení.

Akce se vedle vysokých zástupců obou menšin zúčastnili také významní lidskoprávní zástupci, jako je František Kostlán či Jožko Mikér.