Neděle 21. dubna, 2024
Evropský rozhled

Konvičkova demonstrace zakázána nebyla, jeho trestní oznámení se mine účinkem

 
Situace před saúdskoarabskou ambasádouSituace před saúdskoarabskou ambasádou z úterý 6. září 2016
 
Patřím k těm, kteří se snažili přesunout Konvičkovu demonstraci z před saúdskoarabské ambasády o kousek dál, řekněme do parku před ruskou ambasádou nebo někam dál za křižovatku s ulicí Na Záhorce. Důvodem byl havarijní stav v Korunovační ulici hned u ambasády, kam jsem se vypravila v úterý na večerní procházku. Cesta byla celá rozkopaná, podél cesty vykopané hluboké jámy a na tom málo místě, kde by demonstranti mohli stát, byly bagry.

Zákony naší země nám sice povolují shromažďovat se, ale nesmí při tom být ohroženo zdraví a životy občanů. Pro mně osobně už rozkopaná silnice plná jam a kamenů byla dostatečným důvodem k tomu, abych kompetentní úřady požádala o zvážení bezpečnosti shromáždění a upozornění Magistrátu, zda ho nepřesunout jinam. Odpověď právníka přišla ihned druhého dne ráno – o situaci před ambasádou vědí, ale spoléhají na to, že policie demonstranty usměrní. A pokud se nebudou se řídit instrukcemi, bude to mít pro ně následky.

 
Korunovační ulice u saúdskoarabské ambasádyUlice Korunovační je celá rozkopaná
 

První zprávy o tom, že se shromáždění na staveništi nebude konat, přišly až v pátek po upozornění náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka.

Konvička se snaží od té doby na sociální síti Facebook nabudit dojem, že demonstrace byla zrušena, protože prý si Petr Dolínek vymyslel před ambasádou havárii vody. Celému tvrzení jsem se podívala na zoubek.

Z aktuálního přehledu oznámených shromáždění v hl. městě Praze se o zákazu nic nedočteme, neboť byl aktualizován 9. 9. 2016 v 9:22 ráno, tedy před „zákazem“ – takže je tam demonstrace vedena stále jako povolená. Mnohem užitečnější je pro nás přehled zakázaných veřejných shromáždění na území hlavního města Prahy, který byl aktualizován v 12:51 – a Konvičkova demonstrace na seznamu zakázaných shromáždění uvedena není. Můžeme tak tvrdit, že Konvičkova demonstrace ve skutečnosti zakázána nebyla. To ostatně zaznělo i v médiích, že jde o pouhý přesun shromáždění na bezpečnější místo, o kterém se navíc právě jedná.

Na stránkách Pražských vodovodů a kanalizací sice skutečně není o havárii žádný záznam, ale to proto, že informace o odstávkách vody se zde objevují pouze v případě, že odběratelům jsou přerušeny dodávky. Opravy v Korunovační ulici probíhají již dlouhodobě a havárie nemusela mít na dodávku vody vliv. V neposlední řadě se tam informuje o haváriích aktuálních, nikoliv minulých, jejichž následky se ještě mohou odstraňovat.

Absurdní je pak tvrzení, že k havárii vody nedošlo, neboť povrch vozovky je suchý, jak dokazují pořízené fotografie zveřejňováné Jiřím Bartákem. „Vidíte ty ohromné gejzíry vody, které tryskají do dvacetimetrové výšky?“, ptá se v diskusi. Potrubí v první řadě vede pod povrchem a voda nemusí nutně vytékat na povrch. Mnohem horší scénář je, když voda podemele půdu pod silnicí a dojde k následnému propadu. Pokud by na takovém místě stáli demonstranti a cesta by se s nimi propadla, bylo by mnoho zraněných a některé by to mohlo stát i život.

Náměstka pražské primátorky Petra Dolínka si lze proto za jeho angažovanost v celé situaci jedině vážit a poděkovat mu, že byl v boji za přesun shromáždění pryč ze staveniště více úspěšný než já.

Konvičkova iniciativa v reakci na to spustila vlnu desinformací, která jim snad měla zajistit vyšší popularitu a pozornost médií. Píšou o zákazu shromáždění, ke kterému nikdy nedošlo, o vymyšlené havárii, ke které skutečně došlo. Tyto komentáře ovšem rychle mažou, proto je zálohujeme.

Aby Martin Konvička dodal svým tvrzením na pravdě, podává na všechny kolem sebe trestní oznámení. V jeho případě jde spíše o formu extremistického zastrašování občanů, aby se mu příště báli postavit do cesty. Trestní oznámení lze v naší zemi podat za cokoliv, klidně i za to, že batole pláče v tramvaji plné nervózních lidí. Ale oznámení jako takové neznamená vůbec nic. O tom, jestli bude Petr Dolínek stíhán a obviněn, totiž nerozhoduje Konvička, ale zákony a lidé, kteří je aplikují. A ti mají všech pět pohromadě. V našem státě nelze stíhat osoby za to, že plní své zákonné povinnosti.

 
Křižovatka Korunovační ulice a ulice Na ZáhorceKřižovatka Korunovační ulice s ulicí Na Záhorce
 

Pokud jednáte v mezích zákona a vyvarujete se emocionálním zkratům, kdy byste někoho mohli například urazit vulgárním označením nebo říct něco, co v budoucnu nebudete schopni prokázat jako pravdivé (vidět a slyšet nestačí), nehrozí vám za kritiku činů docenta Konvičky vůbec nic, ani kdyby na vás podal trestní oznámení a jeho stoupenci demonstrovali za vaše odsouzení.

Proto nenechte se zastrašit a nadále odsuzujte jednání docenta Konvičky tak, jak nejlépe umíte.

 
Připomeňme si, že 11. září 2015 došlo během poutě do Mekky k velké tlačenici, při které zemřelo přes 2000 osob. Docent Konvička na jejich smutné výročí pořádá demonstraci nazvanou „s humorem do Mekky“.