Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Komunisté si připomněli listopadové události roku 1939

Petr Vlček přenesl odpovědnost za války na kapitalismus.

 

Komunistická pieta za listopadové události roku 1939 letos nepřilákala ani alternativní média, natož mainstreamová. Uskutečnila se od 11 hodin 17. listopadu 2022 před Hlávkovou kolejí v pražské Jenštejnské ulici a podílela se na ní dvacítka komunistů za přítomnosti monitorujících policistů s kamerou.

 

Marta Semelová zahájila pietu položením květin před Hlávkovu kolej a připomněla památku všech studentů, které zasáhly události roku 1939.

Po ní se ujal slova Petr Vlček, který shrnul historické události roku 1939 bod po bodu tak, jak byly rozepsané v příspěvku KSČM na sociální síti Facebook.

V druhé části projevu se pokusil přenést odpovědnost za válku na kapitalisty, které zároveň postavil na úroveň fašistů. Letošní pieta byla první od vypuknutí totální války v Ukrajině v únoru 2022.

Petr Vlček uvedl, že dnes žijeme v době, kdy je společenský systém založen na vykořisťování člověka člověkem. Klíčovým faktorem je konkurence, což jinými slovy je souboj. Ten může mít řadu podob a jednou z nich je i válka. Válka jako společenský fenomén skončí tehdy, až skončí vykořisťování člověka. Také proto je potřeba bojovat za socialismus.

„Kromě toho si připomínáme sedmnáctého listopadu rok 1989. Politici se budou předhánět v oslavách vítězství demokracie nad tak zvanou komunistickou diktaturou. V jejich pojetí je demokracie ztotožněna s kapitalismem. Demokracie končí před branami firem a buržoazních úřadů. Za těmito branami platí pouze slovo soukromého majitele,“ pokračoval Petr Vlček. „Fašismu je potřeba se postavit v již jeho zárodku, jinak budou následky katastrofální.“

 

Účastníci

Dalšími účastníky piety v řadách posluchačů byli: Vladimír Chaloupka, Ivan Hrůza, Jan Zeman, Čestmír Kubát, Mojmír Kytnar, Jiří Horák, Viktor Pázler, Nikola Čuřík, Pavel Rejf a další.