Pátek 19. dubna, 2024
Evropský rozhled

Komuniké účastníků mezinárodní konference „Zvláštní tribunál pro zločin agrese proti Ukrajině. Spravedlnosti má být učiněno zadost“

Vygenerováno umělou inteligencí americké firmy Midjourney.

 

21. srpna 2023, Kyjev, Ukrajina

My, účastníci mezinárodní konference „Zvláštní tribunál pro zločin agrese proti Ukrajině. Spravedlnosti má být učiněno zadost“, která se sešla 21. srpna 2023 v Kyjevě, aby projednala potřebu zajistit odpovědnost za zločin agrese proti Ukrajině a zřídit příslušný Zvláštní tribunál, se dohodli takto.

 

Před více než devíti lety, v únoru 2014, se Ukrajina stala obětí agresivních činů spáchaných Ruskou federací, které byly hrubým popřením základní zásady zákazu použití síly proti svrchovanosti, politické nezávislosti a územní celistvosti jiného státu a práva všech národů svobodně si určit svůj politický status a svobodně usilovat o svůj hospodářský, sociální a kulturní rozvoj. Dne 24. února 2022 zahájilo Rusko rozsáhlou invazi na Ukrajinu.

Válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu spáchané během ruské války proti Ukrajině dnes vyšetřuje Ukrajina a řada dalších států, jakož i Mezinárodní trestní soud (ICC). Postoupení situace na Ukrajině 43 státy a dříve udělený souhlas Ukrajiny s jurisdikcí ICC nad všemi zločiny spáchanými během ozbrojeného konfliktu od roku 2014 poskytují pevný základ pro práci ICC.

Zatímco mezinárodní trestní soudnictví dosáhlo významných úspěchů při řešení genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, pokrok v oblasti zločinů agrese – nebo zločinů proti míru, jak je označil norimberský tribunál – byl velmi omezený. Na rozdíl od ostatních základních mezinárodních zločinů se Mezinárodní trestní soud potýká s objektivními obtížemi při výkonu jurisdikce nad zločinem agrese.

Nyní nastal čas dokončit architekturu mezinárodního trestního soudnictví, která byla zahájena Londýnskou deklarací z roku 1942. Je třeba zaplnit mezeru a zřídit Zvláštní tribunál, který by měl zvláštní jurisdikci nad zločinem agrese proti Ukrajině. Agresivní válka, kterou Rusko vede proti Ukrajině, je největší agresivní válkou v Evropě od roku 1945 a právní reakce na ni musí být přiměřená a podobat se reakci, kterou mezinárodní společenství našlo, aby přivedlo pachatele k odpovědnosti po druhé světové válce.

Zřízení Zvláštního tribunálu pro zločin agrese proti Ukrajině je nezbytné, neboť v současné době neexistuje žádný mezinárodní soud nebo tribunál, který by mohl soudit nejvyšší politické a vojenské vedení Ruska za spáchání zločinu agrese proti Ukrajině. Vytvoření Zvláštního tribunálu tuto mezeru zacelí.

Zajištění odpovědnosti za zločin agrese proti Ukrajině je nedílnou součástí úplné komplexní odpovědnosti za porušení mezinárodního práva spáchané během ruské agrese proti Ukrajině. Zřízení Zvláštního tribunálu je vhodným způsobem, jak zajistit odpovědnost za zločin agrese proti Ukrajině.

Zajištění odpovědnosti za zločin agrese proti Ukrajině je nedílnou součástí mírového vzorce prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.

Zřízení Zvláštního tribunálu pro zločin agrese proti Ukrajině již podpořil Evropský parlament, Parlamentní shromáždění Rady Evropy, NATO a OBSE, národní parlamenty, mezinárodní a národní advokátní komory. Potřeba zřízení tribunálu, který zajistí odpovědnost za zločin agrese proti Ukrajině, byla rovněž zdůrazněna v závěrech Evropské rady, rozhodnutích Výboru ministrů Rady Evropy, Reykjavícké deklaraci summitu hlav států a předsedů vlád Rady Evropy.

Velmi vítáme zahájení činnosti Mezinárodního střediska pro stíhání zločinu agrese proti Ukrajině (ICPA) v Haagu a považujeme to za důležitý krok na cestě ke zřízení Zvláštního tribunálu.

Vyzýváme mezinárodní společenství, aby sjednotilo úsilí a úzce a společně s Ukrajinou spolupracovalo na zřízení Zvláštního tribunálu pro zločin agrese proti Ukrajině. Zvláštní tribunál bude legitimním a důvěryhodným justičním mechanismem, který bude schopen účinně plnit svou úlohu – pohnat k odpovědnosti představitele politického a vojenského vedení Ruské federace za zločin agrese proti Ukrajině. Zřízení Zvláštního tribunálu bude reakcí mezinárodního společenství na zjevné a hrubé porušení Charty OSN, zejména zásady nepoužití síly nebo hrozby silou ze strany Ruské federace. Zřízení Zvláštního tribunálu bude rovněž hrát důležitou roli v prevenci budoucích možných agresí, neboť případní agresoři uvidí, že na akty agrese se dostane odpovídající právní reakce. Zločin agrese spáchaný ruským politickým a vojenským vedením proti Ukrajině nesmí zůstat bez odpovídající právní reakce. Vyzýváme proto mezinárodní společenství, aby aktivně a účinně pracovalo na zřízení Zvláštního tribunálu s cílem zajistit odpovědnost za zločin agrese proti Ukrajině.

 

https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3753971-worlds-leading-lawyers-call-for-creation-of-international-tribunal-to-hold-russian-leaders-accountable-in-court-of-law.html

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.