Neděle 19. května, 2024
Evropský rozhled

Komentář MZV Ukrajiny ke zprávě expertní mise moskevského mechanismu OBSE v souvislosti s válkou Ruské federace proti Ukrajině

 

MZV Ukrajiny vítá zveřejnění souhrnné zprávy OBSE, která se zabývá porušováním mezinárodního humanitárního práva a práva lidských práv, válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti spáchanými ozbrojenými složkami Ruské federace během probíhající útočné války proti Ukrajině.

 

OBSE mechanismus byl poprvé uplatněn bezprecedentním počtem iniciujících zemí – 46 společně s Ukrajinou, což svědčí o tom, že mezinárodní společenství považuje porušování práv Ruskem za mimořádně závažné.

Závěry zprávy vypovídají o porušování lidských práv ze strany Ruské federace v takovém rozsahu, že to mezinárodní společenství v Evropě po desetiletí nezažilo. K zastavení agresivního státu je nutné naléhavě jednat. Zásadní význam má ve zprávě rovněž zmínka, že určité části Doněcké a Luhanské oblasti byly od roku 2014 okupovány Ruskem.

Zprávu o moskevském mechanismu OBSE považujeme za důležitý příspěvek ke snahám mezinárodního společenství zabránit beztrestnosti a zajistit spravedlnost tím, že poženeme k odpovědnosti všechny strůjce a pachatele válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a dalších porušení mezinárodního humanitárního práva a práva lidských práv.

Bereme na vědomí skutečnost, že Ruská federace odmítla spolupracovat s misí expertů. Jde o jasný důkaz uznání plné odpovědnosti Ruska za útočnou válku, i s jejími důsledky.

MZV Ukrajiny dále poukazuje na závěr mise, dle které by přímo na místě mělo proběhnout seriózní mezinárodní vyšetřování za účelem prošetření poprav velkého počtu civilistů, ke kterým došlo během ruské okupace vesnic v blízkosti Kyjeva, zejména Buči. Zpráva poukazuje na válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané ruskými ozbrojenými formacemi.

Téměř 100stránková zpráva poskytuje důkazy o velkém množství krutostí, které spáchalo Rusko v Ukrajině. Závěrem je zdůrazněno, že „mise zjistila jasné vzorce porušování mezinárodního humanitárního práva ze strany ruských sil v mnoha zkoumaných otázkách. Je nemyslitelné, že by tak mnoho civilistů bylo zabito a zraněno a tak mnoho civilních objektů, včetně domů, nemocnic, kulturních objektů, škol, vícepodlažních obytných budov, administrativních budov, věznic, policejních stanic, vodáren a elektrických systémů by bylo poškozeno nebo zničeno, kdyby Rusko dodržovalo své závazky v oblasti mezinárodního humanitárního práva co do rozlišování, přiměřenosti a pravidla o preventivních opatřeních při provádění nepřátelských akcí v Ukrajině. Vedení obléhání Mariupolu je extrémním příkladem.“

Informace zdokumentované ve zprávě by mohly být užitečné pro národní, regionální nebo mezinárodní soudy nebo tribunály, které mají nebo budou mít budoucí jurisdikci nad válečnými zločiny Ruska a jeho současným vedením.