Středa 24. dubna, 2024
Evropský rozhled

Komentář MZV Ukrajiny ke druhé zprávě expertní mise moskevského mechanismu OBSE v souvislosti s válkou Ruské federace proti Ukrajině

 

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny upozorňuje na důležitý význam zprávy expertů OBSE, která dokumentuje četná porušování mezinárodního humanitárního práva a práva lidských práv, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a další zvěrstva spáchaná Ruskou federací a jejími ozbrojenými silami během probíhající útočné války proti Ukrajině.

 

Zpráva zejména zdůrazňuje, že rozsah a četnost nevybíravých útoků proti civilistům a civilním objektům, včetně míst, kde nebyl identifikován žádný vojenský objekt, je věrohodným důkazem toho, že nepřátelské akce byly vedeny ruskými ozbrojenými silami bez ohledu na jejich povinnost dodržovat základní zásady rozlišování, přiměřenosti a pravidla o preventivních opatřeních, které tvoří základ mezinárodního humanitárního práva. V důsledku toho bylo zabito nebo zraněno značné množství civilistů a v mnoha městech a vesnicích byly poškozeny nebo zničeny civilní objekty.

Mise potvrdila, že ruská armáda používá zápalnou a kazetovou munici, fosforové bomby a termobarické zbraně. Odborníci zjistili, že ruské ozbrojené síly použily nejméně šest typů kazetové munice při útocích, které si od ruské invaze do Ukrajiny dne 24. února 2022 vyžádaly stovky civilních obětí a poškození civilních objektů, včetně domů, nemocnic a škol.

Podle zprávy byla ruskými okupačními jednotkami rozsáhle porušena mezinárodní úmluva o lidských právech. Mezi nejzávažnější porušení patří:

  • cílené zabíjení civilistů, včetně novinářů, obránců lidských práv nebo místních starostů;

  • nezákonná praxe zakládání a využívání tzv. filtračních center ruskými ozbrojenými silami;

  • rozsáhlé deportace ukrajinských civilistů do Ruska;

  • různé formy špatného zacházení se zadrženými civilisty a válečnými zajatci, včetně mučení;

  • nezákonné zadržování, únosy a násilná zmizení;

  • uložení trestu smrti.

Události týkající se měst Buča a Irpiň, která mise navštívila, jsou v dokumentu popsány jako symbolické příklady vážného porušení mezinárodního humanitárního práva ruskými ozbrojenými silami dle Ženevských úmluv a jejich dodatkových protokolů, které stanovují válečné zločiny.

Mise také zjistila, že takové činy, jako je vývoz ukrajinského obilí ruskými okupačními silami ze země, vykazují známky organizované činnosti. Činy, které porušují mezinárodní humanitární právo a právo lidských práv, musí být řádně vyšetřeny, za ně odpovědně osoby musí být postaveny před spravedlnost a jejich oběti musí být odškodněny.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny zastává názor, že druhá zpráva expertní mise moskevského mechanismu OBSE představuje významný příspěvek k úsilí mezinárodního společenství dokumentovat zločiny státu-agresora, zajistit spravedlnost a pohnat k odpovědnosti všechny strůjce a pachatele zločinů ruské útočné války proti Ukrajině.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.