Úterý 28. května, 2024
Evropský rozhled

Komentář MZV Ukrajiny k situaci v Tbilisi

 

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny pozorně sleduje situaci v Tbilisi.

 

Gruzie jako stát usilující o členství v Evropské unii musí svým občanům důsledně zaručovat základní práva a svobody, včetně práva na pokojný protest.

Vzali jsme také v úvahu záměr paní Salome Zurabišviliové, prezidentky Gruzie, vetovat zákon o tak zvaných zahraničních agentech, který podkopává činnost občanské společnosti. Sdílíme postoj EU, že návrh zákona v současném znění není v souladu s evropskými hodnotami a normami.

Vyjadřujeme solidaritu s gruzínským lidem v jeho přání pokračovat v budování evropské budoucnosti Gruzie.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.