Středa 22. května, 2024
Evropský rozhled

Komentář mluvčího MZV Ukrajiny Oleha Nikolenka k ukrajinským válečným zajatcům držených v Maďarsku

Oleh Nikolenko oznámil zahájení ukrajinského týdne při OBSE.

 

Ministerstvo zahraničních věcí, Koordinační štáb pro zacházení s válečnými zajatci a další zainteresované orgány Ukrajiny pokračují v opatřeních pro návrat jedenácti ukrajinských válečných zajatců, které Maďarsko odvezlo z Ruska bez vědomí ukrajinské vlády nebo mezinárodních organizací na ochranu lidských práv.

 

Všechny pokusy ukrajinských diplomatů navázat přímý kontakt s ukrajinskými občany byly neúspěšné. To, stejně jako informace získané od příbuzných některých z nich, naznačuje, že tvrzení maďarských úřadů o údajně svobodném postavení ukrajinských obránců v Maďarsku nejsou pravdivá.

Ve skutečnosti jsou drženi v izolaci, nemají přístup k otevřeným zdrojům informací, jejich komunikace s příbuznými probíhá za přítomnosti třetích osob, je jim upíráno právo navázat kontakt s velvyslanectvím Ukrajiny.

Pokusy ukrajinské strany o navázání konstruktivního dialogu s maďarskými úřady oficiální diplomatickou cestou jsou bohužel ignorovány.

Takové chování Budapešti zpochybňuje deklarované humanitární motivy přesunu Ukrajinců do Maďarska. Navíc ho lze kvalifikovat jako porušení ustanovení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny se opětovně obrátilo na maďarskou stranu s požadavkem, aby neprodleně umožnila návštěvu ukrajinských zajatců ukrajinskému konzulovi, který by mohl posoudit jejich fyzický a psychický stav, informovat je o jejich právech a také poskytnout neodkladnou konzulární pomoc.

Ukrajina očekává návrat obránců a je připravena jim poskytnout maximální pomoc při shledání s příbuznými a zajistit potřebnou rehabilitaci.