Středa 22. května, 2024
Evropský rozhled

Komentář Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny v souvislosti s nezákonným rozhodnutím o podmíněném trestu pro občana Ukrajiny, vůdce krymskotatarského lidu Mustafa Džemileva

Krymskotatarská vlajka, pohled ze zadní strany

 

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny protestuje proti rozhodnutí tak zvaného „arménského městského soudu“ uložit podmíněný trest na dva roky a pokutu 30 tisíc ruských rublů pro vůdce krymskotatarského lidu Mustafu Džemileva, který byl neoprávněně uznán vinným z „nedovoleného přechovávání munice“, „neodborného uchovávání zbraní“ a „nedovoleného překročení hranic“.

 

Nejde o první pokus ruské okupační správy omezit svobodu Mustafy Džemileva, který je systematicky politicky pronásledován a kterému je nezákonně zakázán vstup na Krym až do roku 2034.

Tak zvané „soudy“ naplňují politiku Ruska k pronásledování krymskotatarského lidu a jeho vůdců s úmyslem vyhnat původní obyvatele z Krymu.

Kreml se tak stal pokračovatelem zločinné politiky sovětského režimu, který v roce 1944 deportoval sta tisíce krymských Tatarů, včetně Mustafy Džemileva a jeho rodiny, z rodného Krymu. Kvůli svému boji proti sovětské politice strávil vůdce krymských Tatarů 15 let ve vězení a nyní bojuje za právo původních obyvatel žít na Krymu.

Ruská okupační správa pokračuje v represivních praktikách Sovětského svazu – od začátku dočasné okupace se 44 lidí stalo obětmi nuceného zmizení z Krymu, více jak 120 obyvatel Krymu je za mřížemi a více než 64 000 Ukrajinců bylo nuceno opustit poloostrov.

Ruská federace musí ukončit jakékoli další politické pronásledování krymských Tatarů a zrušit všechny politicky motivovaná rozhodnutí proti Mustafu Džemilevovi.

Žádáme naše mezinárodní partnery, aby odsoudili takové kroky Ruské federace a uvalili sankce na ty, kteří systematicky porušují práva Ukrajinců na dočasně okupovaných územích.