Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Komentář Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k vývozu ukrajinského obilí do EU

 

Dne 15. září vyprší zákaz Evropské komise na dovoz ukrajinského obilí do členských států EU.

 

Ukrajina očekává, že po tomto datu strana EU zruší veškerá omezení týkající se ukrajinských zemědělských produktů. Takový krok by zastavil porušování dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, jakož i zásad a norem jednotného trhu EU.

S cílem řešit dříve vyjádřené obavy některých členských států EU provádějí Ukrajina a Evropská komise systematickou práci v rámci společné koordinační platformy. Strany dosáhly zejména dohody o zvýšení kapacity dunajského koridoru, přenesení sanitárních a fytosanitárních kontrol z hranic do zemí určení ukrajinských výrobků, monitorování sklizně, objemu skladovaného obilí a obchodních toků na hranicích. V souvislosti s vypracováním dlouhodobých řešení strany rovněž nastínily kroky k vytvoření nových skladů obilí na území EU, určily alternativní dopravní koridory k Baltskému, Jaderskému a Egejskému moři a zahájily práci na zavedení společné celní kontroly mezi Ukrajinou a členskými státy EU.

Komplexní analýza dat a procesů ukázala, že ukrajinský vývoz obilí není hlavní příčinou destabilizace jednotného trhu EU. Po dobu zákazu Evropské komise a dlouhodobé absence ukrajinských zemědělských produktů nebyly problémy zemědělců na Slovensku, v Polsku, Rumunsku a Maďarsku řešeny na úrovni vlád těchto zemí. To svědčí o přítomnosti zcela odlišných faktorů tržního tlaku, včetně globálních cenových změn.

Ukrajina vítá rozhodnutí Bulharska obnovit dovoz ukrajinského obilí. Vyzýváme ostatní sousední členské státy EU, aby následovaly stejný příklad.

Považujeme za vhodné zdůraznit, že konkurentem Ukrajiny na světových trzích s obilím je Ruská federace, na kterou se nevztahují žádná omezení vývozu obilí do EU. Umělým omezováním vývozu ukrajinských produktů získává Ruská federace další podmínky pro mezinárodní expanzi a zdroje pro pokračování své války proti Ukrajině.

Jsme přesvědčeni, že jakékoli rozhodnutí, ať už na evropské nebo národní úrovni, které bude dále omezovat ukrajinský zemědělský vývoz, bude nejen neodůvodněné a nezákonné, ale také poškodí společné hospodářské zájmy Ukrajiny, členských států EU a celé Evropské unie a bude mít jednoznačně destabilizující vliv na světový trh s potravinami.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.