Pondělí 22. dubna, 2024
Evropský rozhled

Komentář Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k tematické zprávě OHCHR „Situace v oblasti lidských práv během ruské okupace území Ukrajiny a její následky“

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny vítá zveřejnění zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv na územích Ukrajiny dočasně okupovaných Ruskou federací v důsledku plnohodnotné vojenské invaze a na svrchovaných územích našeho státu, na nichž byla následně obnovena kontrola vlády Ukrajiny.

 

Dokument poukazuje na hrubé porušování mezinárodního práva, lidských práv a mezinárodního humanitárního práva na dočasně okupovaných územích Ukrajiny ze strany agresorského státu.

Zpráva odhalila, že ruské okupační orgány systematicky zbavují ukrajinské občany základních práv a svobod; potlačují disent; podkopávají ukrajinské systémy řízení, správy, soudnictví a vzdělávání; zavádějí kontrolu nad sdělovacími prostředky; potlačují projevy ukrajinské kultury a identity a dopouštějí se i dalších porušení, která se dotýkají všech aspektů každodenního života občanů.

Od prvních dnů okupace ukrajinského území prováděly ruské ozbrojené síly rozsáhlé svévolné zadržování civilistů, které bylo často doprovázeno mučením a špatným zacházením a v mnoha případech se jednalo o násilná zmizení.

>Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva identifikoval řadu zločinů ruských okupantů, včetně potlačování pokojných protestů, svévolných poprav a zabíjení, omezování svobody projevu a pohybu obyvatel, pravidelných prohlídek, často doprovázených fyzickým násilím, zejména sexuálním, a krádeží majetku. Zpráva rovněž poukazuje na významné demografické změny způsobené nuceným vysídlením obyvatelstva – ruské okupační orgány záměrně zavedly zásadní změny ve struktuře společnosti a jejího řízení, což je přímým porušením mezinárodního humanitárního práva.

Mise zaznamenala případy nuceného přemístění ukrajinských dětí na území Ukrajiny dočasně okupovaném Ruskem, jakož i nezákonné deportace dětí do Ruské federace nebo Běloruska, do ústavů ústavní péče a zařízení pro děti s tělesným nebo mentálním postižením. Některé z nich jsou sirotci nebo jsou zbaveny rodičovské péče, což značně komplikuje proces jejich hledání.

Naléhavě žádáme Vysokého komisaře OSN pro lidská práva a monitorovací misi OSN pro lidská práva na Ukrajině, aby i nadále vyvíjeli úsilí o řádné a důkladné monitorování porušování lidských práv způsobených ruskou agresí a poskytovali mezinárodnímu společenství objektivní závěry založené na ověřených faktech a důkazech.

Vyzýváme mezinárodní společenství, aby zdvojnásobilo své úsilí v boji proti ruské beztrestnosti, postavilo agresorský stát před soud za všechny spáchané zločiny a zajistilo spravedlnost pro všechny jeho oběti.

Vyzýváme rovněž členské státy OSN, aby se připojily k mezinárodnímu úsilí o realizaci zásad ukrajinského mírového vzorce a vytvořily svět, v němž bude použití síly nemyslitelné a lidská práva i lidská důstojnost budou na prvním místě.

 

Odkazy:

Comment of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine on the OHCHR thematic report „Human rights situation during the Russian occupation of the territory of Ukraine and its aftermath“