Čtvrtek 18. dubna, 2024
Evropský rozhled

Komentář Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k průjezdu lodi „Sparta II“ přes Bosporský průliv

Vytvořeno umělou inteligencí americké firmy Midjourney

Dne 29. srpna 2022 byl na Ministerstvo zahraničních věcí pozván velvyslanec Turecka v Ukrajině Yagmur Ahmet Guldere.

Náměstek ministra zahraničních věcí Ukrajiny Mykola Točickij vyjádřil tureckému velvyslanci znepokojení ze strany Ukrajiny v souvislosti s dostupnými informacemi ohledně přepravy raketových systémů S-300 ze Sýrie do Ruska přes Bosporský průliv lodí „Sparta II“ pronajatou ruským ministerstvem obrany.

Tureckému velvyslanectví byla předána ústní nóta Ministerstva zahraničních věcí k nastolené otázce.

Náměstek ministra zahraničních věcí Ukrajiny upozornil velvyslance Turecka na skutečnost, že podle konvence z Montreux z 20. července 1936, která stanovuje a upravuje režim proplouvání úžinami Borspor a Dardanely, uvedené plavidlo spadá pod definici válečné lodi.

M.Točickij požádal tureckou stranu, aby poskytla oficiální informace o nákladu, který byl přepravován lodí „Sparta II“ přes Bosporský průliv, jakož i o opatřeních přijatých Tureckem za účelem naplnění ustanovení Konvence a zabránění další eskalace rusko-ukrajinské války.

Náměstek ministra vyjádřil naději, že turecká strana bude důsledně dodržovat své rozhodnutí z 28. února 2022 uzavřít černomořské úžiny pro ruské válečné lodě počas rusko-ukrajinské války v souladu s konzistentním postojem Turecké republiky podpořit suverenitu a územní celistvost Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích.

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.