Neděle 14. dubna, 2024
Evropský rozhled

Komentář Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k přijetí rezoluce Radou OSN pro lidská práva o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v důsledku ruské agrese

 

Ve čtvrtek 12. května přijala Rada OSN pro lidská práva rezoluci z podnětu Ukrajiny „O zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Ukrajině v důsledku ruské agrese“. Rezoluce zdůrazňuje pevný závazek vůči suverenitě, nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznávaných hranic a vyzývá Ruskou federaci, aby okamžitě ukončila nepřátelské akce na území Ukrajiny.

 

Dokument předpokládá zřízení nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise za účelem provedení komplexního a nezávislého zvláštního vyšetřování porušení zákonů a zločinů způsobených ruskou okupací na nyní osvobozeném území Kyjeva, Černihiva, Charkova a Sumy, a přípravu zprávy Vysokým komisařem OSN pro lidská práva o kritické humanitární situaci a závažném porušení lidských práv ve městě Mariupol.

Rada OSN pro lidská práva naléhá na Ruskou federaci, aby zástupcům mezinárodních organizací pro lidská práva a humanitárním institucím, včetně specializovaných agentur OSN, poskytla neomezený, včasný, okamžitý přístup k osobám, které byly přemístěny z konfliktem postižených oblastí Ukrajiny a jsou drženy na území Ruské federace nebo oblastech kontrolovaných nebo okupovaných Ruskou federací, a aby sdílela s příslušnými stranami úplný seznam těchto osob.

Ukrajina vyjadřuje vděčnost členským státům OSN, zejména členům Rady OSN pro lidská práva, za podporu dokumentu. Je důležité zajistit odpovědnost osob zodpovědných za závažné porušování lidských práv a válečné zločiny během ruské agrese proti Ukrajině.

Pro informaci: Rezoluci „O zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Ukrajině v důsledku ruské agrese“ podpořilo 33 zemí, hlasování se zdrželo 12 zemí a Čína s Eritreou hlasovali proti.