Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Komentář Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k pokusům Ruska prodat ukradené ukrajinské obilí z dočasně okupovaných území Ukrajiny na mezinárodním trhu

 

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny důrazně odsuzuje postup Ruské federace při likvidaci obilí, které bylo nezákonně zabaveno ukrajinským farmářům. Ruští okupanti kradou ukrajinské obilí a buď ho sami konzumují, nebo se jej pokoušejí prodat na mezinárodních trzích.

 

Drancování potravinových zásob z území nezávislého suverénního státu je jedním z aspektů rabování.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny varovalo spotřebitelské země, že zásilky obilí vyvážené Ruskem mohou obsahovat ukradené obilí získané drancováním ze strany ruských okupačních úřadů. Každá země, která vědomě nakupuje kradené obilí, je považována za spoluviníka zločinu.

Okupanti již podle ukrajinské vlády zabavili nejméně 400 – 500 tisíc tun obilí v hodnotě více než 100 milionů dolarů. Téměř všechny lodě odjíždějící ze Sevastopolu a naložené obilím přepravují ukradené komodity.

Četná svědectví ukrajinských farmářů a listinné důkazy ukazují, že Rusko krade ukrajinské obilí:

  • Nařízení takzvané „Berdjanské radnice“ č. 10 datované 7. 5. 2022 o zabavení pšenice a ječmene v soukromém vlastnictví.

  • Tisková zpráva datovaná 27. 4. 2022 zákonodárného sboru Krasnojarského kraje Ruské federace č. 379 (13593) o rozhodnutí Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova vyvlastnit úrodu zemědělcům v dočasně okupované Chersonské oblasti. Předseda výboru Vladislav Zyrjanov v dokumentu také uvedl, že ruské úřady hodlají tento postup rozšířit i na další části Ukrajiny.

  • Návrhy Ministerstva zemědělství Ruské federace o rok odložit implementaci federálního státního informačního systému pro sledování původu obilí a obilných produktů. Zavedení systému „Obilí“ vyvinutého ruským „Centrem pro agroanalytiku“ mělo za cíl nastolit kontrolu nad využíváním potravinových zdrojů v Rusku, ale kvůli ruské vojenské agresi proti Ukrajině se tento systém stal pro Rusko nevhodným kvůli potřebě vyúčtovat nelegálně vyvezené obilí z ukrajinského území.

 

Nelegální zabavování, vývoz a konzumace jsou dalším příkladem destruktivních činů Ruska, které jsou v rozporu zejména se základními principy Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) – zajištění bezpečnosti potravin pro všechny a vymýcení hladu. Politika agresivního státu zpochybňuje relevanci jeho účasti ve FAO a dalších mezinárodních organizacích.

Požadujeme, aby Rusko zastavilo nezákonnou krádež obilí, odblokovalo ukrajinské přístavy, obnovilo svobodu plavby a umožnilo proplouvat obchodním lodím. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby posílilo ekonomické sankce proti Rusku s cílem zastavit vojenskou agresi proti Ukrajině, odvrátit humanitární katastrofu a světovou potravinovou krizi.