Neděle 14. července, 2024
Evropský rozhled

Komentář Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k nařízení Mezinárodního soudního dvora o předběžných opatřeních ve věci „Guyana v. Venezuela“

 

Dne 1. prosince 2023 vydal Mezinárodní soudní dvůr příkaz o předběžných opatřeních ve věci rozhodčího nálezu ze dne 3. října 1899 („Guyana v. Venezuela“).

 

Příkaz ukládá Venezuele povinnost zdržet se jakýchkoli kroků, které by změnily situaci v oblasti Essequibo, a oběma stranám povinnost zdržet se jakýchkoli kroků, které by mohly zhoršit nebo prodloužit spor před Soudním dvorem nebo ztížit jeho řešení.

Ukrajina zdůrazňuje, že je třeba plnit právně závazná rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora. Řešení jakýchkoli sporných otázek a neshod musí probíhat pouze na základě mechanismů stanovených mezinárodním právem v souladu s cíli a zásadami Charty OSN.

Strany sporu musí dodržovat právně závazné usnesení Mezinárodního soudního dvora o předběžných opatřeních a nesmí se uchýlit k jednostranným krokům, které by mohly situaci zhoršit.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.

 

Odkazy:

Comment of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine regarding the International Court of Justice’s Order on provisional measures in the case „Guyana v. Venezuela“