Pondělí 27. května, 2024
Evropský rozhled

Komentář Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k Mezinárodnímu dni původního obyvatelstva

Fotografie krymských dětí, jejichž otcové násilně zmizeli či byli odvlečeni pro svůj původ. Výstava novináře a obránce lidských práv Antona Naumljuka.
Fotografie krymských dětí, jejichž otcové násilně zmizeli či byli odvlečeni pro svůj původ. Výstava novináře a obránce lidských práv Antona Naumljuka.

 

Etno-národní jednota a tradičně tolerantní vztahy mezi všemi národnostmi, včetně původních obyvatel Ukrajiny – Krymských Tatarů, Karaimů a Krymčaků, jsou jedním z pilířů státní politiky Ukrajiny. Prokázalo to loňské přijetí ukrajinského zákona „O původním obyvatelstvu Ukrajiny“ z podnětu prezidenta Volodymyra Zelenského, stejně tak dubnové volby zástupce Ukrajiny Sulejmana Mamutova do Stálého fóra OSN pro otázky domorodých obyvatel (UNPFII) na období let 2023–2025.

 

Ukrajina nadále dodržuje své zásady a mezinárodní závazky a bojuje za úplné obnovení práv a svobod původních obyvatel, kteří jsou diskriminováni z etnických a náboženských důvodů ruskými úřady v dočasně okupované ukrajinské Autonomní republice Krym a ve městě Sevastopolu již devátým rokem v řadě. V tomto boji budeme pokračovat zejména v rámci Krymské platformy, založené loni ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery z iniciativy prezidenta Ukrajiny. Nezastavíme se, dokud bude destrukce původní kultury a samosprávných struktur Krymských Tatarů, politická perzekuce a represe, násilná zmizení a mučení, nucená mobilizace k ruské armádě a další prvky okupační politiky zaměřené na vysídlování původních obyvatel z jejich rodné země – Krymského poloostrova – pokračovat.

Za zmínku stojí, že po dvou desetiletích zastupování regionální skupiny v rámci UNPFII bylo Rusko poprvé poraženo ve znovuzvolení za členství v tomto respektovaném mezinárodním orgánu. Je to spravedlivé, protože agresorská země již více než šest let bezostyšně ignoruje rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora OSN o okamžitém obnovení práv Medžlisu krymských Tatarů. Navzdory zmíněnému rozhodnutí ruští okupanti nadále zakazují vstup vůdcům krymskotatarského lidu Mustafu Džemilevovi a Refatu Čubarovovi na okupovaný poloostrov a nelegálně zadržují více než 120 ukrajinských občanů z Krymu, převážně krymských Tatarů, včetně prvního místopředsedy Medžilisu Narimana Dželala, který byl zatčen na základě vykonstruovaných obvinění.

Navíc nevyprovokovaná totální ruská vojenská invaze na Ukrajinu, zahájená 24. února 2022, nakonec potvrdila, že pro teroristickou zemi normy a principy mezinárodního práva nic neznamenají. Jediným možným způsobem, jak ochránit práva a svobody všech národů a občanů pobývajících na území Ukrajiny a eliminovat potenciální hrozbu agresivní ruské politiky, je obnovení suverenity a územní celistvosti našeho státu v jeho mezinárodně uznaných hranicích od roku 1991 a vytvoření účinného globálního bezpečnostního systému.

Na Mezinárodní den původního obyvatelstva národů vyzýváme mezinárodní společenství, aby podniklo rozhodné kroky k ochraně práv původních obyvatel a zachování jejich identity, ke konsolidaci úsilí s cílem účinně čelit šovinistické kremelské politice zaměřené na představitele původních obyvatel Ukrajiny, stejně jako původní obyvatelé samotné Ruské federace, které ruské úřady aktivně rekrutují do bezpečnostních složek a využívají k realizaci svých agresivních neoimperialistických ambicí.