Čtvrtek 7. prosince, 2023
Evropský rozhled

Julian Assange: Byl zneužit evropský zatýkací rozkaz?

Příští týden proběhne na plenárním zasedání Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku rozprava o evropském zatýkacím rozkazu a jeho nedostatcích. V rámci rozpravy se bude projednávat i případ Juliana Assange s podezřením na zneužití zatýkacího rozkazu pro politické účely.

MAN IN HANDCUFFS © Antti Karppinen | DreamstimeVe středu 8. června předloží Garard Batten (EFD) Komisi a Radě následující otázku k ústnímu zodpovězení:

Nedomnívá se Komise (Rada), že případ pana Juliana Assange dokazuje možné zneužití evropského zatýkacího rozkazu pro politické účely?

Ačkoliv je evropský zatýkací rozkaz velmi úspěšným nástrojem pro boj s přeshraniční trestnou činností a terorismem, někteří europoslanci se domnívají, že je neúčinně používán pro pouhé výslechy a méně závažné trestné činy. Navíc se ukazuje, že osoby stíhané v rámci zatýkacího rozkazu nemají vždy možnost mít ve vystavujícím se nebo ve vykonávajícím členském státě odpovídajícího právního zástupce.

Odkazy:

Evropský zatýkací rozkaz: Otázky k ústnímu zodpovězení – [2011/2563(RSP)]