Neděle 14. července, 2024
Evropský rozhled

Již vzhůru, psanci této Země!

Noc co noc se od 31. března 2016 plní náměstí francouzských měst lidmi, kteří pořádají všeobecné sněmy a okupují vždy do rána veřejný prostor. Noc vzhůru navázala na mohutné demonstrace odborů proti chystané reformě pracovního práva, ke kterým se solidárně přidávali studenti. Hnutí sílí a šíří se i za hranice Francie. V Česku jako bychom se vrátili do časů Velké francouzské revoluce roku 1789, kdy zdejší vrchnost úzkostlivě dbala, aby se hlavně poddaní nedozvěděli o té rebelii: česká média o Noci vzhůru zarytě mlčí, jediným, kdo o ní informuje, je Sára Drahokoupil Vidímová na A2larmu.

Přišel čas povstat společně, Noc vzhůru vyzývá k mezinárodní spolupráci.

gesta-pro-hromady-lidu1-500
Návod pro účastníky všeobecného sněmu

Mezinárodní výzva Noci vzhůru (#NuitDebout) ke shromáždění v Paříži 7. a 8. května 2016 pro Noc vzhůru všude (#GlobalDebout) 15. května 2016

46. března (#46mars, 15. dubna), čtrnáct dní od velké mobilizace 31. března v Paříži, hnutí Noc vzhůru nepřestává růst. V početných francouzských i zahraničních městech se rodí Noci vzhůru a dosvědčují společné naděje a vzpoury. Všichni, kteří prošli okupovanými náměstími a zúčastnili se, to dobře vědí: něco se děje.

Obyvatelé celého světa, nechme padnout hranice a vytvořme společně nové globální jaro! Přijďte se k nám přidat do Paříže nadcházejícího 7. a 8. května, na náměstí Republiky, abychom se seznámili, debatovali, sdíleli zkušenosti a dovednosti, abychom ruku v ruce zahájili budování společných vyhlídek a řešení. Především pak společně připravme a spusťme velkou mezinárodní akci 15. května (#76mars), kdy budeme hromadně okupovat veřejné prostory všude po celém světě.

Noc vzhůru si určila za první cíl vytvořit prostor pro spojení bojů. Toto spojení by mohlo zajít ještě dál a rozšířit se na mezinárodní úroveň. Existují vazby mezi bezpočtem hnutí, která ve všech koutech světa čelí prekaritě, diktátu finančních trhů, ničení životního prostředí, válkám a militarismu, degradaci našich životních podmínek.

Na soupeření a sobectví odpovídáme solidaritou, vzájemnou pozorností a kolektivní akcí. Naše rozdíly už nejsou zdrojem našeho rozdělení, ale základem pro spojení, v němž se doplňujeme, pramenem naší společné síly. Neposloucháni a nezastupováni, my, lidé všech společenských vrstev, si společně bereme zpět slovo a veřejný prostor: děláme plitiku, protože politika je záležitostí všech.

Dnes už není čas rozhořčovat se o samotě v koutě, ale jednat všichni společně. My, 99 %, máme dost sil jednat a jednou pro vždy odrazit 1 % a jeho svět, vypudit je z našich měst, z našich pracovišť, z našich životů. Shromážděme se společně 7. a 8. května v Paříži na náměstí Republiky! 15. května společně povstaňme: Noc vzhůru (#NuitDebout) všude, Globální povstání (#GlobalDebout)!

Další informace:

http://twitter.com/GlobalDebout

https://www.facebook.com/events/254751298208004/

intnuitdebout@riseup.net