Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Jak zvolit budoucnost pro Evropu?

Když vám dají pět možností, vyberte si šestou.

V sobotu 25. března 2017, v den 60. výročí uzavření Římských smluv, představilo v Římě DiEM25 (Hnutí pro demokracii v Evropě) komplexní hospodářský, sociální a politický program pro budoucnost Evropy pod názvem Evropský Nový úděl. Česky o něm stručně informuje A2larm, v angličtině jsou k dispozici jak plné 102 stránkové znění programového dokumentu, tak jeho 26 stránkový souhrn. V předvečer představení Evropského Nového údělu, v pátek 24. března, vystoupil Janis Varufakis na tiskové konferenci s plánem udělat všude po Evropě tento program tématem voleb. DiEM25 upřednostňuje spolupráci se stávajícími stranami a hnutími, ale nevylučuje ani založení nových stran.

DiEM25-Evropa_pro_lidi

Tiskové prohlášení Janise Varufakise

Dámy a pánové,

je vynikající, že nás na šedesáté výročí uzavření Římských smluv zavedly všechny cesty z celé Evropy zpátky do Říma.

Za normálních okolností by byl zítřek velkou oslavou evropské myšlenky a úspěchů Evropské unie. Naneštěstí je evropská myšlenka na ústupu a Evropská unie v pokročilém stadiu rozkladu. Evropané sledující na televizních obrazovkách své vůdce, jak tady v Římě slaví, se budou sami sebe ptát: Co přesně to slaví? Rozpad Evropy, kterému teď říkají „vícerychlostní‟ Evropa nebo „proměnná geometrie‟ Evropy? Nebo snad svůj přístup „obchod jako obvykle‟, kterým rozdmýchávají plameny xenofobního národovectví? Není jasné, proč jsou vlastně Římě.

Náš důvod být tady v Římě – důvod, proč je tu DiEM25 – je jak jasný, tak významný. Jsme tady, abychom zodpověděli dvě otázky:

První otázka zné: „Co je třeba udělat?‟ Naše odpověď přichází v podobě Evropského Nového údělu DiEM25, který představíme zítra večer v Teatro Italia: obsáhlé a inovativní politické agendy, která může nejen zachránit Evropu, ale hlavně ji udělat takovou, aby za záchranu stála. Je to protilátka DiEM25 proti dogmatu TINA (There Is No Alternative, Není žádná alternativa) které Evropu ochromuje a rozbíjí.

Druhá otázka zní: „Jak se to dá udělat?‟ Jak navrhuje DiEM25 předat agendu Evropského Nového údělu evropským národům a umožnit jim, aby ji vnutili mocenským špičkám, které soustavně popírají skutečnost?

Co je třeba udělat?

Evropský Nový úděl DiEM25 ve zkratce

Evropský Nový úděl DiEM25 nabízí obsáhlou ekonomickou a sociální agendu pro celou Evropu, včetně Eurozóny, členů Unie mimo Eurozónu, ba i Evropských zemí mimo EU. Ukazuje, jak může být evropská ekonomická a sociální krize, včetně krize eura, stabilizována okamžitě a v rámci již existujících institucí, dříve než přejdeme k budování institucí nových, zaměřených na: (a) přeměnu zahálejícího bohatství na zelené investice, (b) dodávky základního zboží do všech evropských regionů (svobodu od nedobrovolné nezaměstnanosti, svobodu od nedobrovolné migrace, právo na udržitelné životní prostředí a komunitu), (c) sdílení zisků z kapitálu a bohatství, (d) demokratizaci, a tím pádem racionalizaci, ekonomické politiky. Kromě toho jsou v Evropském Novém údělu DiEM25 zahrnuty i plány jak zvládnout nežádoucí dopady možného rozpadu Evropské unie a Eurozóny.

Jak se to dá udělat?

Otevřená výzva DiEM25 pro politickou a občanskou společnost napříč Evropou

DiEM25 vzniklo na základě přesvědčení, že pokrokovou agendu může uskutečnit jedině čerstvé, mezinárodní, celoevropské politické hnutí… ono „M‟ (Movement, hnutí) v DiEM25! Může Evropský Nový úděl, ať už jako programový dokument vypadá jakkoliv úžasně, získat jakýkoliv význam, aniž by prošel největší zkouškou demokracie, tedy volebními urnami? Myslíme si, že ne. Znamená to, že se DiEM25 mění na politickou stranu připravenou soutěžit ve volbách do národních a evropského parlamentu? To je, co chci dnes rozebrat.

Když jsme v únoru 2016 v berlínském divadle Volksbühne založili DiEM25, vysvětlili jsme, že naším prvním úkolem bude sestavit pokrokovou politickou agendu pro Evropu jako celek. Když se nás ptali, zda plánujeme soutěžit ve volbách, naše obvyklá odpověď zněla: „Věříme, že když bude naše politická agenda dobrá, najde si cestu, aby se projevila ve volbách po celé Evropě.‟ Uplynulo jen o málo déle než rok, a naše pokroková politická agenda – Evropský Nový úděl, který zde v Římě zítra představíme – je připravena. A potřebuje se projevit ve volbách!

Nejlepší bude, pokud DiEM25 nevstoupí do volební soutěže, ale raději nabídne existujícím politickým stranám, hnutím a organizacím podporu potřebnou k tomu, aby kandidovaly s programem Evropského Nového údělu DiEM25. Proto dnes, tady v Římě, vydáváme otevřenou výzvu politickým stranám, obecním správám, odborovým svazům, sociálním hnutím, občanským spolkům a občanům celé Evropy, aby se k nám během příštích dvou měsíců připojili ve společném úsilí udělat z Evropského Nového údělu, který DiEM25 představí zítra v Teatro Italia, celoevropské volební téma.

Během příštích dvou měsíců budeme diskutovat se všemi stranami, organizacemi a transevropskými sítěmi které na otevřenou výzvu DiEM25 odpovědí kladně, stejně jako s členskou základnou DiEM25. Pak, 25. května, přesně osm týdnů od zítřejšího představení tady v Římě, se setkáme znovu, tentokrát opět v Berlíně, v divadle Volksbühne, a oznámíme, jakým způsobem naše agenda Evropského Nového údělu vstoupí do voleb. V zemích, kde najdeme politické partnery sdílející vůli propagovat a uskutečnit Evropský Nový úděl, poskytneme podporu těmto partnerům. Jinde, pokud se členové DiEM25 rozhodnou v demokratickém a transparentním procesu zahrnujícím celou komunitu hnutí, že chtějí vytvořit organizaci, která půjde s Evropským Novým údělem do voleb, budeme stejně tak podporovat je.

Účelem DiEM25 není vydobýt si moc. Účelem DiEM25 je dát evropským národům sílu převzít zpět do své moci naše města, země, důstojnost, naději, životy a budoucnost. Abychom však mohli to všechno získat zpět, musíme především znovu získat společný cíl pro všechny suverénní národy Evropy. K tomu potřebujeme mezinárodní, společnou, internacionalistickou evropskou hospodářskou a sociální agendu. Potřebujeme protilátku proti doktríně TINA, která paralyzuje Evropu. Potřebujeme, aby Evropský Nový úděl nabídl realistické politiky, které lze zavést hned zítra ráno. A potřebujeme dostat tento Evropský Nový úděl k volebním urnám ve všech koutech Evropy.

Děkuji vám.

Janis Varufakis, spoluzakladatel DiEM25