Pátek 19. dubna, 2024
Evropský rozhled

Iniciativa Národy proti dezinformacím vytvořila „Test zkreslení“

 

Ukrajina sjednocuje úsilí států, podniků a občanské společnosti po celém světě s cílem posílit odolnost vůči dezinformacím. První kampaň v rámci nové iniciativy zahajují společně Ukrajina a Estonsko, stejně jako EUvsDisinfo.

 

„Národy proti dezinformacím“ je iniciativa, jejímž cílem je zvýšit povědomí o nebezpečí dezinformací a jejich vážných důsledcích, které mohou mít pro národy. Partnerství v rámci této iniciativy předpokládá společné mezinárodní kampaně a akce, konference, webové semináře a workshopy s cílem sdílet osvědčené postupy v boji proti dezinformacím a misinformacím.

„Ukrajina má v oblasti boje proti dezinformacím jedinečné zkušenosti, které se utvářely letitým bojem proti ruské propagandě. To je silná přidaná hodnota naší země pro celé euroatlantické společenství a svět. Již dnes jsme v této oblasti globálním lídrem, který spojuje státy a organizace v boji proti dezinformacím, jež ohrožují životy a bezpečnost milionů lidí. Iniciativa Národy proti dezinformacím sdružuje řadu podobně smýšlejících partnerů právě za tímto účelem a je otevřena všem, kteří chtějí chránit sdílený informační prostor, podporovat mediální gramotnost a kritické myšlení,“ uvedl Dmytro Kuleba, ministr zahraničních věcí Ukrajiny.

„Evropská unie považuje rozsáhlé dezinformační kampaně za velkou výzvu pro Evropu a vyžaduje koordinovanou reakci zemí EU, online platforem, zpravodajských médií a všech našich mezinárodních partnerů. Tato iniciativa je vynikajícím příkladem společného úsilí a praktické spolupráce mezi zeměmi, vládami a nevládními organizacemi. Společně ukazujeme hodnotu jednoty tváří v tvář globální hrozbě dezinformací,“ uvedl Matti Maasikas, vedoucí delegace Evropské unie v Ukrajině.

Kampaň Národy proti dezinformacím iniciovalo Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny a ukrajinská nevládní organizace BRAND UKRAINE, která se zaměřuje na budování silné a udržitelné značky Ukrajiny. Kreativní myšlenku a technickou realizaci kampaně vypracovala společnost [isdgroup]. Kampaň je spolufinancována Evropskou unií a Národním demokratickým institutem.

Klíčové cíle a zásady partnerství v rámci iniciativy jsou uvedeny na speciální webové stránce.

Projekt Národy proti dezinformacím začíná mezinárodní komunikační kampaní na podporu „Testu zkreslení“. Test vizualizuje, jak dezinformace dlouhodobě ovlivňují vnímání jednotlivce, přestože je tato hrozba neviditelná a nelze ji odhalit žádným z lidských smyslů.

Kampaň je zahájena ve spolupráci s EUvsDisinfo, povědomí zvyšuje projekt East StratCom Task Force Evropské služby pro vnější činnost, Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky, Úřad vlády Estonska, Ministerstvo kultury a informační politiky Ukrajiny a nevládní organizace Propastop (Estonsko).

„Test zkreslení“ je v angličtině k dispozici čtenářům po celém světě na webových stránkách kampaně. Uživatelé mohou sdílet výsledky testu a odkaz na něj prostřednictvím osobních stránek na sociálních sítích Facebook. Test může být v budoucnu upraven do dalších jazyků pro různé země, aby odpovídal místnímu kontextu a demonstroval společný přístup k řešení dezinformací po celém světě. Organizace a iniciativy, které se chtějí zapojit do tohoto hnutí, jsou vítány, aby se ke kampani připojily. Pro podrobnosti o spolupráci se můžete obrátit na projektový tým prostřednictvím kontaktních informací na webových stránkách.

Jak funguje online „Test zkreslení“?

Online čtenář je vyzván, aby si vybral a nahrál libovolný druh osobního obrázku a zahájil tak test. Poté čtenář odpoví na sedm otázek týkajících se několika nedávných dezinformačních útoků, k nimž došlo na různých místech světa. Výsledkem každé správné či nesprávné odpovědi se bude postupně zkreslovat nahraný obrázek, díky kterému čtenář uvidí, jak každá malá falešná dezinformace zkresluje naši každodenní realitu.

Kampaň má odbornou podporu, kterou poskytly následující ukrajinské organizace: Občanská síť OPORA, StopFake, UkraineWorld, „My jsme Ukrajina“, Texty.org.ua, InformNapalm, Detector Media, NotaYenota a „Na druhé straně Putinových lží“.

 

Základní informace

BRAND UKRAINE je nevládní organizace, která sdružuje podobně smýšlející lidi a odborníky na strategickou komunikaci a mezinárodní projekty. Organizace pomáhá rozvíjet silnou a udržitelnou značku Ukrajiny ve světě tím, že vyvíjí lovemark projekty a kampaně, digitální řešení a analytické produkty.

Národní demokratický institut je nezisková, nestranická a nevládní organizace, která v partnerství po celém světě pracuje na posilování a ochraně demokratických institucí, procesů, norem a hodnot s cílem zajistit lepší kvalitu života pro všechny. Institut si představuje svět, ve kterém převládá demokracie a svoboda a důstojnost pro všechny.

[isdgroup] je ukrajinská komunikační agentura, která se od Revoluce důstojnosti věnuje sociálním projektům, jako jsou protiválečné iniciativy, reintegrace dočasně okupovaných území a podpora reforem. Za projekt proti ruské propagandě získala agentura ocenění Cannes Lions.


Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.