Čtvrtek 13. června, 2024
Evropský rozhled

Hospodaření Magistrátu města Zlín bude brzy transparentní, Piráti získali všechny faktury

Wallpaper - Česká pirátská strana
Dlouhodobý boj Luďka Maděry a Pirátů za zveřejnění údajů o hospodaření zlínského magistrátu se chýlí ke konci. Stejně jako v Praze a v dalších městech se Pirátům podařilo získat seznam všech faktur úřadu za posledních téměř 15 let. V případě hlavního města Prahy to bylo čtvrt milionu dokumentů, u Magistrátu města Zlín je to několik desítek tisíc.
 
 
Kolik peněz vydává úřad na rekonstrukce budov, na reprezentaci, nebo na rozvoj infrastruktury – to vše lze vyčíst z účetnictví magistrátu. Seznam faktur tvoří databázi všech příjmů a výdajů instituce za posledních 15 let. Podrobné informace o hospodaření teď získali Piráti, a to díky návodu, který vypracoval Zastupitelský klub Pirátů v Praze na základě své vlastní zkušenosti se získáváním dat z účetnictví pražského magistrátu. Po anonymizaci osobních údajů u některých faktur bude tento seznam zveřejněn, aby si občané mohli dohledat, jak zlínský magistrát hospodaří s prostředky daňových poplatníků. V Praze se přitom díky této databázi faktur podařilo odhalit, jak utráceli náměstci bývalého primátora Pavla Béma, že si město najímá soukromé detektivy na nájemníky v městských bytech, nebo kolik stál nábytek v kanceláři bývalé radní pro majetek Aleksandry Udženije. 
 
Na počátku všeho stála snaha Piráta Luďka Maděry získat informace o odměnách pracovníků zlínského magistrátu a Krajského úřadu Zlínského kraje. Úředníci však neustále odmítali požadované informace poskytnout, a to s různými odůvodněními: Že se neztotožňují s rozsudky Nejvyššího správního soudu, že podle jejich názoru jsou příjemci veřejných prostředků pouze ti, kdo čerpali dotace nebo granty a že z práva na informace by se stalo právo na bezbřehé ukájení zvědavosti. Celý proces žádání informací, na které měl podle zákona právo a které měl dostat do 14 dnů, trval roky, a zatím skončil až u krajského soudu. Ten dal Maděrovi nakonec za pravdu a krajský úřad mu musel za své šestnáctinásobné porušení zákona neustálým odmítáním zaplatit zadostiučinění ve výši 42 tisíc korun. Následně krajský úřad podal dovolání k Nejvyššímu soudu, takže případ ani po třech letech zatím nebyl uzavřen. Vedoucí pracovníci magistrátu navíc podali ústavní stížnost a žádají Ústavní soud, aby zakázal zveřejňování informací o platech.
 
Použitelné seznamy proplacených faktur odmítal zlínský magistrát poskytnout od roku 2008. Přitom celé zdlouhavé utrpení se nakonec podařilo vyřešit během několika hodin pomocí funkce „export dat“, kterou účetní software Zlína má, a která se dá úspěšně použít.. Město Zlín se tak připojí k několika desítkám měst, městských částí a krajů, které již své faktury zveřejnily a kde mají občané možnost se seznámit s tím, jak hospodaří. 

„Pokud si někdo vyžádá spolu se seznamem i digitalizované faktury, může být příprava informací o něco pracnější. Přesto lze ale získat i originál již digitalizované faktury jediným kliknutím na příslušný záznam. Export přibližně tří různých knih faktur za 13 let trval mně, jako laikovi dohromady asi 10 minut. Nechápu, jak mohou úřady v rámci znepříjemnění poskytování informací účtovat občanům fiktivní náklady v řádech desetitisíců korun. Reálný výdaj za získání informací z účetnictví je totiž  maximálně několik desítek korun.“ Komentuje okolnosti získání informací na zlínském magistrátu předseda Pirátů Ivan Bartoš, který během své návštěvy Zlína osobně provedl export požadovaných dat za přítomnosti magistrátní úřednice.