Neděle 14. července, 2024
Evropský rozhled

Evropský rozhled omylem zařazen na seznam sporných webů

 
Psací stroj
 

Nedávno jsme se dozvěděli, že na Evropském rozhledu šíříme dezinformace o očkování a jsme tak zodpovědní za výskyt spalniček v České republice. Psalo se to v odborné publikaci domácí, avšak mezinárodně uznávané a velmi prestižní instituce, která se zabývá bezpečnostní politikou. Analýza i seznam z ní převzatý pak prošly několika mainstreamovými médii. Dokonce za článek, který nesprávně uváděl náš portál jako dezinformační, byla udělena novinářská cena.

Evropský rozhled se tématu očkování nikdy nevěnoval, pokud nebudeme brát v úvahu deset let starý článek, ve kterém se vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník zamýšlel nad tím, zda umí lidé myslet racionálně – protože ačkoliv na chřipku každý rok zemře více lidí než v důsledku teroristických útoků, stejně jsou státy ochotny investovat více peněz do protiteroristických opatření než do očkování. A to jistě není sporná informace, kvůli které bychom si zasloužili být označeni za viníky výskytu spalniček v Čechách.

Poprvé jsme informaci o tom, že křivíme pravdu, zaznamenali v tisku.

S novináři vázla řeč. Trvali si na tom, že na seznam dezinformačních portálů patříme, protože to mají od důvěryhodného zdroje. V jednom okamžiku uváděli, že jim seznam dodalo Ministerstvo vnitra, to ale v následném telefonickém rozhovoru popřelo, že by těmto novinářům nějaký podobný seznam poskytlo, krom toho dle jejich pozorování dezinformačním portálem rozhodně nejsme. Jakýkoliv apel na šéfredaktora rubriky, dotyčné novináře i na pořadatele novinářské ceny byl zbytečný – nezarazilo je ani to, že naše zařazení na seznam nedokázali podložit žádným argumentem.

Získali jsme tak pouze informaci, že nás neznámá instituce vede jako dezinformační portál. Jelikož své zdroje novináři neuvádí, neměli jsme ani koho požádat o dodatečné vysvětlení.

Po letech se nám do rukou dostala stará studie o vlivu českých dezinformačních portálů na očkování, kde byl Evropský rozhled uveden na seznamu sporných webových stránek, ale v celém rozsáhlém textu opět nebylo žádné zdůvodnění. Autorka svou studii prezentovala i v televizi, kde uvedla, že všechny stránky z jejího seznamu jsou co do pravdivosti sporné a nesou zodpovědnost za výskyt spalniček v České republice. Studie byla zaštítěna velmi důvěryhodnou a prestižní bezpečnostní institucí s mezinárodním přesahem.

Jenže my jsme se tématu očkování nikdy nevěnovali.

Postupně jsme zjistili, že figurujeme u této instituce na seznamech různých analýz, nikdy ale nebylo v textu popsáno nic bližšího. Například jsme měli manipulovat s veřejným míněním i během předvolebního období, ačkoliv ani tomuto tématu jsme se nikdy nevěnovali.

I přes špatnou zkušenost s novináři jsme institutu zaslali dotaz, proč nás považují za dezinformační portál, přestože jiné bezpečnostní instituty a nezávislé instituce nás nejenom na podobné seznamy neumisťují, ale ani nás za dezinformační portál nepovažují.

V mezidobí jsem vedla diskuze s různými odborníky na média, abych se jich zeptala, jak Evropský rozhled vnímají. Všichni říkali, že my rozhodně dezinformačním portálem nejsme, nevědí, proč se o nás taková informace v některých médiích objevila.

Instituce mi zaslala odpověď na otázku hned druhý den.

Omluvili se. Stala se na jejich straně chyba. Studii zpracovávala analytička, která již pro jejich institut nepracuje. Seznam sporných webových stránek sestavila na základě seznamu doporučených stránek zveřejněném na portálu NWOO.org. Tam se odkazuje i na Evropský rozhled. Stránky následně analyzovala. Výsledkem bylo, že u nás žádnou spornou informaci nenašla. Bohužel nás zapomněla odmazat ze seznamu nadepsaném jako „seznam sporných webových stránek“, který následně poskytla i do médií.

Institut si svou chybu uvědomil již dříve, proto se v posledních letech na jejich seznamech už nevyskytujeme. Analýzy, které nás uváděly jako sporný web, byly z jejich portálu odstraněny. Své chyby litují a vezmou si z nastalé situace ponaučení.

Situace je samozřejmě nepříjemná, neboť materiály se seznamy dezinformačních portálů byly poskytnuty například do škol a nadále zůstávají v tisku.

Na druhou stranu nikdo z odborné veřejnosti seznam nepřebíral. Bylo několik nezávislých studií, které se zabývaly dezinformačními portály a na žádném se Evropský rozhled neobjevil. Jmenujme například publikovaný seznam dezinformačních webů na Hospodářských novinách na základě databáze serveru Neovlivní.cz, seznamy think thanku Evropské hodnoty, slovenský projekt Konspiratori.sk, kterému jsme se sami přihlásili do monitoringu. Neobjevujeme se ani v monitoringu Českých elfů, ani na serveru Manipulátoři.

Nezbývá tedy než závěrem konstatovat, že i u důvěryhodné instituce může dojít k chybě z nepozornosti, ale pokud lidé ověřují informace, pak chybnou informací dále nepřebírají.